Ga naar 'Trust en identity'

Alle artikelen van Trust en identity

13 artikelen

 1. SURF start SSI wallet-experiment, denk je mee?

  Misschien heb je de term ‘self-sovereign identity’ (SSI) al eens gehoord in de context van IAM. Dat kan goed kloppen, want binnen team Trust & Identity is het een van de belangrijkste trends waarop we anticiperen. Beleidsmakers beschouwen SSI in toenemende mate als een belangrijk principe om gebruikers meer regie op eigen data te geven met behoud van privacy.    Meer informatie over SSI en welke projecten SURF op dit vlak uitvoert vind je op: www.surf.nl/ssi. 

 2. Opnieuw recordaantal SURFconext-logins

  Zeven miljoen, zevenhonderdeenenvijftigduizend, negenhonderdeneen (7.751.901) keer is er ingelogd op een op SURFconext aangesloten dienst in de eerste school- en collegeweek van september 2022. Dat is wederom een record! En daar zijn we - net als bij alle eerdere records - trots op!

 3. Inschrijving Nederlandse Privacy Awards 2023 geopend!

  Er kan weer ingeschreven worden voor de Nederlandse Privacy Awards 2023. 

 4. Federated authentication for non-web-based research services

  Some research services offer a command line interface (CLI), like SSH or iRODS. Techniques such as SAML and OIDC, which are used for federated authentication through a web browser, are ill-suited for use on a CLI. For SURF Research Access Management, SURF has developed a solution: a pluggable authentication module (PAM) for CLI services which allows them to use two factor federated authentication and single sign-on.

 5. Een jaar Zelftestonderwijs.nl: een positief resultaat

  Halverwege juni kwam er een einde aan de dienst Zelftestonderwijs.nl, waar studenten en medewerkers een jaar lang met behulp van SURFconext gratis covid-zelftesten konden bestellen. Een korte terugblik op deze waardevolle maar roerige dienst.

 6. Ethisch hack-event HALON: licht laten schijnen op de zwarte gaten in je netwerk

  Een hele dag geoorloofd hacken in de netwerken van een aantal universiteiten. Wie wil dat niet? 46 studenten en medewerkers in onderwijs en onderzoek deden mee aan HALON, het eerste ethische hack-event in de sector – gehost door TU Delft en georganiseerd door SURF. En het resultaat mocht er zijn: een leuke, leerzame dag én 49 gevonden kwetsbaarheden. Een verslag.

 7. Pilot: toegangsrechten van gastgebruikers regelen met de invite tool

  Toegang geven aan 'gasten' op systemen van je instelling is niet standaard ingeregeld. Het is echter wel een plek waar securityrisico's zich kunnen opbouwen. In dit blog vertel ik over de pilot met de invite tool: een applicatie waarmee je als instelling eenvoudig en veilig toegangsrechten van gastgebruikers tot applicaties en systemen beheert.

 8. SSI & eduID

  eduID is a digital student identity, independent of any institution. Currently, eduID offers a way for educational institutions to grant guests - for example lecturers and researchers from other institutions and external advisors - access to internal systems. That, however is just the beginning for eduID. A possible future for eduID lies in the concept of Self-Sovereign Identity (SSI), a novel approach to digital identity which puts the user at the center. During the second half of 2021, on behalf of the eduID project team, I explored what eduID could look like as an SSI and what standards could be used to implement such an SSI system.

 9. Regel gasttoegang met eduID

  Om digitaal te kunnen samenwerken binnen onderwijs en onderzoek hebben verschillende soorten gebruikers toegang nodig tot instellingssystemen en leveranciersdiensten. Voor studenten is dat doorgaans geregeld door accounts te beheren in het Student Informatie Systeem (SIS); voor medewerkers geldt dat hun accounts in het HR-systeem staan. Via de identityprovider van de instelling worden deze bronsystemen aan SURFconext gekoppeld. Een groep gebruikers die vaak buiten de boot valt, is de groep 'gastgebruikers'. Denk aan gastonderzoekers, -docenten, externen, mensen uit het bedrijfsleven. Voor die groep is het mogelijk om in te loggen met eduID. In dit blog vertel ik meer over deze toepassing van eduID.

 10. Inclusiviteit is ook techniek: SURFconext zet in op volledige digitale toegankelijkheid

  Inclusiviteit is een van 'publieke waarden' die binnen de SURF-community hoog op de agenda staat. Natuurlijk. Iedereen is vóór inclusiviteit. Maar wil zo'n waarde echt betekenis krijgen, dan zullen we die als instellingen en SURF ook concreet moeten maken in de dienstverlening. De diensten die we aanbieden, moeten inclusief zijn: bruikbaar voor iedereen, ook voor mensen met visuele of motorische beperkingen. Bij SURFconext zetten we daar dit jaar vol op in. In dit blog lees je meer over wat we gedaan hebben om dit te bereiken en welke lessen we hebben geleerd.