De ontwikkeling van een Escape room als werkvorm

Een artikel van Diane van der Linde en Wim Trooster (Hogeschool Windesheim – Lab21@windesheim.nl) over het gebruik van een Escape Room als werkvorm in het VO en HO, met zes praktische tips in een stappenplan.

Met uitgebreide literatuur en diverse online bronnen (medio 2020).

 

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 4 reacties

Reactie van Marijn Post

Hebben jullie ook digitale tools die je kan gebruiken om een escape room online te kunnen doen?

Als antwoord op door Marijn Post

Reactie van Maud Faber

Ik heb voor Windesheim Flevoland een online escaperoom ontwikkeld voor de introductie van dit schooljaar. Mijn echtgenoot heeft daar de technische tool voor gebouwd die vrij te gebruiken is voor een ieder die zelf een escaperoom wil bouwen. (De achterkant van de escaperoom). Deze is te vinden op escape.bobnoordam.nl
Voor de voorkant van de escaperoom kun je veel tools gebruiken: bijvoorbeeld Wordpress, Xerte of Articulate.Rise. (Die laatste tool heb ik gebruikt).

Reactie van Wim Trooster

Je kan zoiets eenvoudig vorm geven met een virtuele wereld (bv Open SIM).
Studenten van een gameopleiding hebben wel eens een Escape Room vorm gegeven met een platform als Unity 3D. Maar dat vergt wel meer werk en ervaring.