PERSONALISED TIMES #0

Editie # 0 // Kick-Off // 22 februari 2017

Personalised Timed van SURF

SURF STUDIEREIS ONDERWIJS OP MAAT

Van 2 tot 6 april neemt een groep bestuurders van hogescholen en universiteiten deel aan een studiereis van SURF naar Boston.De studiereis heeft als thema “Personalised Learning”. Ter voorbereiding op de studiereis organiseerde SURF een kick-off bijeenkomst met de deelnemers en enkele collega’s uit hun instelling. Dat was het startpunt van de gezamenlijke discussie over flexibel en persoonlijk onderwijs. Het verslag van deze kick-off lees je hier.

WAT IS ONDERWIJS OP MAAT? 

Nederlandse hoger onderwijsinstellingen lijken opvallend eensgezind over de richting waarin zij hun onderwijs wensen te ontwikkelen. Personalisering en flexibilisering zijn daarbij sleutelwoorden. Ook OCW stelt maatwerk centraal in de Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek 2015.2020. ISO, de LSVb, de VSNU en de Vereniging Hogescholen nemen het nadrukkelijk op in hun standpunten en strategieën. lees meer (pdf)

DE TIJD GAAT SNELLER DAN HET KLASSIEKE ONDERWIJS KAN BIJHOUDEN 

“Waarom is onderwijs op maat nodig? Dat heeft te maken met de student, die steeds meer indrukken op zich ziet afkomen. Het heeft te maken met digitalisering: je ziet op allerlei fronten de mogelijkheid om informatie toe te snijden op de wensen van het individu, en dat roept wensen op. Het heeft te maken met een sterk veranderende arbeidsmarkt, waardoor het niet duidelijk is welke kwaliteiten je nu moet aanleren om te zijner tijd succesvol te zijn. lees meer (pdf)

REFERENTIEMODEL FLEXIBELE ONDERWIJSLOGISTIEK 

Een belangrijk aspect dat een rol speelt bij het bepalen in welke mate je onderwijs wilt en kan flexibiliseren is onderwijslogistiek. Om zicht te krijgen op de manier waarop onderwijs en onder.wijslogistiek met elkaar samenhangen ontwikkelt SURF een referentiemodel voor flexibele onderwijslogistiek. lees meer (pdf)
 

WAT IS ONDERWIJS OP MAAT?

SURF analyseerde de strategische plannen van onderwijsinstellingen op hun onderwijsambities. Uit die inventarisatie valt in elk geval de roep om definities op. Om de ambitie om het onderwijs persoonlijker en flexibeler te maken concreet te maken, is helderheid over wat we onder die termen verstaan noodzakelijk. lees meer (pdf)

HET ISO REAGEERT: EVENWICHT TUSSEN FLEXIBILITEIT EN STRUCTUUR

Het onderwijs hoeft niet helemaal op zijn kop, maar wat meer flexibiliteit is zeker welkom: dat is de kern van het betoog van Desley van der Zande, bestuurslid van het Interstedelijk Studenten Overleg. Vooral meer vrijheid in tempo, tijd en plaats is wenselijk. Houd daarbij wel rekening met het verschil in behoefte tussen studenten. lees meer (pdf)

GOOD PRACTICE TU DELFT

ONLINE ONDERWIJS ZORGT VOOR KEUZEVRIJHEID 

De TU Delft is al lang bezig met online onderwijs. Ernst ten Heuvelhof, Director of Open and Online Education bij de TU Delft Extension School, laat zien dat online onderwijs veel nieuwe mogelijkheden biedt. lees meer (pdf)

Randvoorwaarde voor onderwijs op maat: 
EEN SLEUTELROL VOOR DE DOCENT 

Gepersonaliseerd onderwijs heeft consequenties voor de structuur van onderwijsprogramma’s, maar vraagt ook veel van docenten, vertelt Alésha ten Berge van Twynstra Gudde. Docenten treden steeds minder op als een klassieke onderwijzer en steeds meer als begeleider van individuele leerprocessen. lees meer (pdf)

HOEPELS WEGNEMEN IN DE CURRICULA 

De Hogeschool Utrecht is al geruime tijd bezig om gepersonaliseerd leven te implementeren in de curricula. De basis daarvoor wordt gevormd door de visie van de hogeschool op leren en onderwijs: ‘De wereld van morgen’. Daarin komen onderwerpen als persoonlijk leren en leren in de 21ste eeuw aan de orde. Maar deze visie bleek te weinig sturend om vorm te geven aan onderwijs op maat; daarvoor moest de organisatie een stap verder gaan. lees meer (pdf)

Randvoorwaarde voor onderwijs op maat: 
GEBRUIK VAN STUDIEDATA 

Justian Knobbout, promovendus bij het lectoraat Digital Smart Services van de HU, laat zien dat learning analytics een kritische succesfactor is voor gepersonaliseerd leren. Tegelijkertijd staat de toepassing ervan bij de meeste instellingen nog in de kinderschoenen. Veel instellingen experimenteren op dit moment met learning analytics: het meten, verzamelen, analyseren en rapporteren van data over studenten in hun onderwijscontext. lees meer (pdf)

DE NATIONALE DENKTANK REAGEERT: EEN LEVEN LANG LEREN 

Gerben Hiemstra en Vivian Hemmelder van de Nationale DenkTank benadrukken het belang van een leven lang leren. Want banen ontstaan, veranderen en vervallen in een veel hoger tempo dan vroeger, vooral door globalisering en digitalisering. De huidige studenten hebben gemiddeld 10 tot 14 banen voor hun 38ste. Tegelijkertijd volgt maar een vijfde van de beroepsbevolking bijscholing. Een gebrek aan financiële middelen en een onderwijsaanbod wat vooral is gericht op jongvolwassen studenten in plaats van werkenden, vormen belang.rijke redenen voor volwassenen om geen onderwijs meer te volgen. lees meer (pdf)
 

Randvoorwaarde voor onderwijs op maat: 
EEN FLEXIBELE EN PERSOONLIJKE LEEROMGEVING 

Een flexibele en persoonlijke leeromgeving heeft de toekomst, aldus Marieke de Wit van SURFnet. Maar hoe zo’n leeromgeving er precies uitziet, is nog minder duidelijk. Bij een ruime meerderheid (75%) van de onderwijsinstellingen gaat hun digitale leeromgeving veranderen. lees meer (pdf)

Wil je Personalised Times dagelijks in je mail, laat dit weten via onderwijsopmaat@surfnet.nl

 

* update* // alle edities gebundeld lezen?
personalised times totaal 2017

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties