18 november 2021 | Presentatie onderzoekscijfers mentale gezondheid en middelengebruik hoger onderwijsstudenten

Het Landelijk Netwerk Studentenwelzijn komt op 18 november opnieuw online bijeen om studentenwelzijn een boost te geven. We presenteren de landelijke onderzoeksresultaten over de mentale gezondheid en middelengebruik studenten hoger onderwijs. Ervaringsdeskundige studenten vertellen over hun initiatieven die bijdragen aan het verhogen van studentenwelzijn.

Neem ook deel!

Het netwerk is voor professionals van hogescholen, universiteiten, studenten, aanverwante onderwijsorganisaties en non-profit organisaties zonder commercieel belang, die zich inzetten voor het verbeteren van het welzijn van studenten in het hoger onderwijs. De bijeenkomst vindt online (MSTeams) plaats van 10.00 - 11.30 uur. Deelname is gratis.

Resultaten landelijke monitor mentale gezondheid en middelengebruik hoger onderwijsstudenten

Jolien Dopmeijer en Michelle van der Horst, beiden onderzoekers van Trimbos-instituut, presenteren tijdens de online bijeenkomst de resultaten van de landelijke monitor mentale gezondheid en middelengebruik studenten hoger onderwijs. Een belangrijk en baanbrekend onderzoek voor studentenwelzijn. De cijfers zijn niet eerder landelijk in kaart gebracht.  In 2019 kregen het Trimbos-instituut, het RIVM en GGD GHOR Nederland hiervoor de opdracht vanuit de ministeries OCW en VWS. De resultaten onderstrepen opnieuw hoe belangrijk het is om vanuit het onderwijs bij te dragen aan preventie, het bieden van de juiste hulp, tijdig te signaleren en het versterken van het mentale welzijn van studenten. Hiermee kunnen psychische klachten en problematisch middelengebruik in de toekomst beter voorkomen of aangepakt worden.

Studenteninitiatief 'Netwerk Kennissteden Nederland'

Studenten gelieerd aan het Netwerk Kennissteden Nederland vertellen hoe zij werken aan studentenwelzijn. Deze studenten zijn actief om onder andere in elke gemeente een ‘studentambtenaar’ aan te stellen. Ze moedigen studentenverenigingen aan om te werken aan welzijn met een ‘intentieverklaring studentenwelzijn’ en eerder organiseerden ze een succesvol evenement in samenwerking met TIME-out en studenten van ‘Lieve Mark’.

Interactieve subsessies

Met subsessies gaan we uiteen in themagroepen waar er vooral ruimte is voor gesprek en uitwisseling. Je kan aansluiten op het thema wat je het meeste aanspreekt.

Meld je ook aan voor de bijeenkomst op 18 november a.s. 

Meer informatie over de bijeenkomst en initiatieven studentenwelzijn in het hoger onderwijs

 

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties

Gerelateerde artikelen