Behoeftepeiling ECIO activiteitenplan 2025: inclusief onderwijs & beter studentenwelzijn

Wat heb jij nodig voor een inclusieve onderwijsaanpak en een beter welzijn van studenten?

Het Expertisecentrum Inclusief Onderwijs (ECIO) adviseert en ondersteunt onderwijsinstellingen bij het vormgeven van inclusief onderwijs en studentenwelzijn. Jaarlijks stellen we, met financiering van het ministerie van OCW, een plan op met landelijke activiteiten voor het mbo, hbo en wo. Om hierbij impact te maken, werken we daarbij samen met diverse (regionale) partners, studentenorganisaties, belangenverenigingen en het bedrijfsleven.

Studeren met een ondersteuningsbehoefte

Studenten kunnen uitdagingen hebben door leerstoornissen, fysieke of zintuiglijke beperkingen, psychische kwetsbaarheid of een chronische aandoening. Daarnaast hebben ook studenten met mantelzorgtaken, jonge ouders, zwangere studenten en studenten in gendertransitie vaak behoefte aan flexibiliteit en specifieke voorzieningen. Voor hun welzijn is het essentieel dat ze de juiste ondersteuning krijgen en weten waar ze terecht kunnen.

Wat heb jij als onderwijsprofessional nodig?

Binnenkort gaan we aan de slag met het activiteitenplan 2025. Om ervoor te zorgen dat dit plan optimaal aansluit bij jouw wensen, stellen we jouw input zeer op prijs. Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 10 minuten van je tijd.

De deadline is 1 juni a.s.

Vul hier de behoeftepeiling in >>

 

De afbeelding toont vier houten blokken met gezichten met verschillende emoties: een verdrietig gezicht, een neutraal gezicht en twee blije gezichten. Deze blokken zijn gerangschikt rondom een set kleurrijke post-its, waarbij het centrale post-it het woord "FEEDBACK" in vetgedrukte letters weergeeft. De achtergrond is een lichtgekleurde houten ondergrond.

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties