Bijeenkomst 15 maart: netwerk Digitale Toegankelijkheid

Inclusief digitaal toegankelijk onderwijs voorkomt uitsluiting van studenten met een functiebeperking. Met onderwijs dat voor iedereen toegankelijk is, voorkom je uitval en studievertraging en vergroot je het welzijn van studenten. Onderwijsinstellingen hebben vanwege het coronavirus snel moeten omschakelen naar digitaal onderwijs. Een uitdaging dat resulteerde in mooie initiatieven. Maar er zijn ook obstakels ervaren. Op 15 maart organiseert ECIO een bijeenkomst over het realiseren van duurzame oplossingen voor digitaal onderwijs vanuit het netwerk Digitale Toegankelijkheid.
 

Krachtenbundeling voor digitaal toegankelijk onderwijs

Om de krachten te bundelen en samen op te trekken voor het realiseren van duurzame oplossingen heeft ECIO in 2020 het netwerk Digitale Toegankelijkheid ho en mbo opgezet, dat inmiddels bijna 50 leden heeft. Het netwerk is bedoeld voor:

 • het uitwisselen van ervaringen
 • signaleren en bespreken van knelpunten
 • kennis delen met elkaar (brengen en halen)
 • kennis opdoen via experts
 • good practices in kaart brengen en overdraagbaar maken.

” Top: de inbreng van ervaringsdeskundigen is heel goed en mooi om te zien dat de groep blijft groeien. Tip: ga zo door! ” – deelnemer van het netwerk

Aandachtsgebieden landelijk netwerk Digitale Toegankelijkheid

 • Visieontwikkeling
 • Beleid: implementeren en borgen
 • Verandermanagement: creëren van draagvlak
 • ICT
 • Leveranciers
 • WCAG
 • Studenten betrekken
 • Rol Marketing en Communicatieafdelingen
 • Ondertiteling via AVA: ervaringen van studenten
 • Ophalen en delen van good practices

Programma

Thema van de bijeenkomst: verandermanagement – Hoe creëer je draagvlak? Daarnaast ook aandacht voor voorzieningen dove studenten!

 • 13.00 uur – Welkom
 • 13.10 uur – Voorzieningen dove studenten | door Peter Siebrecht (Hanzehogeschool) en Harriët Rempe (HU)
 • 13.40 uur – Ervaringsdeskundige | door Teun Daanen van ROC Yuverta
 • 13.50 uur – Interactie
 • 14.00 uur – Pauze
 • 14.15 uur – Inleiding verandermanagement en interactie
 • 14.20 uur – Mededelingen en vervolgafspraken

Sluit ook aan bij het landelijk netwerk Digitale Toegankelijkheid

Het landelijk netwerk is voor professionals in het hoger onderwijs en het mbo die op enigerlei wijze betrokken zijn bij digitale toegankelijkheid. Dat kan zijn vanuit de ICT-hoek, de onderwijskant of de marketingcommunicatiekant.

De bijeenkomsten van het landelijk netwerk Digitale Toegankelijkheid worden financieel mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW. Dit betekent dat er geen aanvullende deelnamekosten worden berekend.

Planning landelijk netwerk Digitale Toegankelijkheid 2022

Het landelijk netwerk komt jaarlijks driemaal bijeen. De data voor 2022 zijn:

 • 15 maart 2022
 • 16 juni 2022
 • 15 november 2022

Bekijk ook de handige tips, tools en handreikingen voor het vormgeven van digitaal toegankelijk onderwijs. Het overzicht wordt met regelmaat geüpdatet.

Meld je hier aan

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties

Gerelateerde artikelen