Blend je onderwijs - deel 1: sociale binding bevorderen

‘Blend je onderwijs’ heet de toolkit die deze week is gelanceerd door de Zone Docentprofessionalisering van het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT. Een gereedschapskist vol handige producten bij het ontwerpen van goed doordacht blended onderwijs. Denk hierbij aan producten voor visievorming en gedeelde taal, ontwerpmethodieken, tools voor sociale binding, werkvormkaarten, voorbeelden van blended learning enzovoorts. Op de Vraagbaak Online Onderwijs lichten we de komende tijd een aantal producten van de toolkit voor je uit. Deze keer is dat de tool Socialiseren bij blended leren.

Het belang van binding

Sociale binding speelt een belangrijke rol in het onderwijs: de verbondenheid tussen studenten onderling, met de docenten en de binding met de opleiding zelf. Sociale binding hangt samen met het welzijn en studiegedrag van studenten, zo weten we uit onderzoek. Want wie lekker in zijn vel zit, leert ook lekkerder – om het simpel te stellen.

Socialiseren bij blended leren is een handige tool als je:

  • meer wil weten over ontwerpprincipes voor sociale binding. Op basis van een literatuurstudie zijn er zeven ontwerpprincipes geformuleerd die bijdragen aan sociale binding in online en blended leergemeenschappen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ‘ elkaar leren kennen’, ‘hulpbronnen en randvoorwaarden’ maar ook ‘ gezamenlijke doelen’. Bij elk principe staan werkvormen en voorbeelden genoemd in een handige infographic.
     
  • meer wil weten over sociale aanwezigheid bij community leren. Je vindt hier duidelijke uitleg over het Community of Inquiry framework. Dit raamwerk wordt wereldwijd gebruikt om betekenisvol en dieper leren bij blended onderwijs te creëren. Het bestaat uit drie elementen: social presence, teaching presence en cognitive presence. Naats uitleg over het raamwerk vind je per element handreikingen en tips.
     
  • meer wil weten over studentboarding: van het eerste contact tot thuisvoelen. Lees meer over de verschillende fases van studentboarding in de eerste 100 dagen van de student. Bij elke fase is benoemd wat belangrijke activiteiten zijn voor studenten om aan te haken en verbinding met de opleiding aan te gaan. 
     
  • concrete werkvormen zoekt voor fysiek en online (synchroon/asynchroon) kennismaken. Je vindt er een handige tabel met allerlei werkvormen om studenten te laten kennis maken met elkaar, met de docent en het vak en met de instelling. De werkvormen zijn bovendien onderverdeeld in verschillende hoedanigheden: fysiek, online synchroon en online asynchroon. Alle werkvormen zijn uitgewerkt in werkvormkaartjes.
infographic over socialiseren
De infographic van de tool socialiseren bij blended leren

Waarom socialiseren bij blended leren?

In een face-to-face setting ontstaat sociale binding vaak meer vanzelf dan in een online omgeving, de coronapandemie maakte dat extra duidelijk. Gelukkig hebben we in diezelfde periode ook ondervonden dat je online en in een blended setting net zo goed binding tot stand kan brengen. Omdat sociale binding in zo’n setting minder vanzelf ontstaat dan in een face-to-face context is er explicietere aandacht voor nodig. Om die reden is het aan te raden om sociale binding bewust mee te nemen in je blended onderwijsontwerp.

Binding is een proces dat overigens al begint op het moment dat een student zich aanmeldt voor de open dag (studentboarding). Studentboarding kun je omschrijven als het letterlijk ‘goed aan boord krijgen’ van studenten: de uitwisseling van informatie tussen nieuwe studenten en de onderwijsinstelling, gedurende de eerste 100 dagen. Deze uitwisseling leent zich heel goed voor een blended benadering als vorm.

Je vindt de gehele toolkit Blend je onderwijs op de website van het Versnellingsplan.

Auteur

| Onderwijskundig schrijver @ SURF | community coach @ HvA | Eigen…

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties