Center for Teaching & Learning: hoe moet het eruit gaan zien?

Per 1 mei gaat het programma Npuls van start. In de komende 8 jaar wordt onder andere een nationale kennisinfrastructuur op het gebied van digitalisering opgezet voor het mbo, hbo en wo. De Centers for Teaching and Learning spelen hierin een belangrijke rol. Hoe moeten die eruit gaan zien?

In onderwijsland wordt veel nagedacht over deze vraag. Eerder deelde Charlotte Meijer in een artikel hoe je Centers for Teaching tot een succes kunt maken. En recent kwamen innovatieve docenten tijdens een denktank van het ComeniusNetwerk bij elkaar om na te denken over ditzelfde onderwerp. Aanleiding was de vertegenwoordiging van het  ComeniusNetwerk bij de voorbereidingen van Npuls met betrekking tot de nationale kennisinfrastructuur en de Centers for Teaching and Learning.

Denktank

Met de denktank over de kennisinfrastructuur wil het ComeniusNetwerk het perspectief van de vernieuwende docent een stem geven. Tijdens de bijeenkomst stonden daarom twee vragen centraal: 1) Welke kennis gebruiken docenten momenteel? en 2) Hoe moet een Center for Teaching and Learning worden ingericht om kennis bij de docent te brengen?

Een belangrijk onderdeel van de kennisinfrastructuur zijn de Centers for Teaching & Learning. Die zorgen dat alle kennis die landelijk wordt ontwikkeld, in de eigen instelling beschikbaar is. Uiteindelijk krijgen alle mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten van Nederland een Center for Teaching & Learning. Onderwijsinstellingen bepalen zelf wanneer, waar en hoe ze zo’n centrum inrichten. In een Center for Teaching & Learning kunnen docenten(teams) terecht voor advies en training over het vernieuwen van hun onderwijs. Alle onderwijsinstellingen richten er een in.

Terug naar de denktank. Zij gingen met elkaar in op twee centrale vragen en deden aanbevelingen.

Welke kennis gebruiken docenten momenteel?

 • De deelnemers van de denktank gaven aan via vier routes onderwijskennis op te halen: in gesprek met directe collega’s, via congressen, in boeken/artikelen en via kennisplatforms/online. Er is hierbij expliciet aandacht voor de rol van ‘tacit knowledge’, kennis uit de praktijk die niet is gedocumenteerd, die alleen kan worden opgedaan/gedeeld in gesprek. Dit benadrukt het belang van het werken in onderwijsteams, om samen te leren en te innoveren.

Aanbeveling 1: Een nieuwe kennisinfrastructuur kan bijdragen aan het makkelijk vinden van sparringpartners voor uitwisseling/ondersteuning. Deze taak kan expliciet worden ingebed binnen Centers for Teaching and Learning. Daarnaast moet de vorming van netwerken met peers een richtpunt zijn, iets dat Centers for Teaching and Learning deels kunnen faciliteren. Leden geven aan minder noodzaak te voelen voor een ‘google voor onderwijskennis’.
 

 • Naast kennis om vraagstukken op te lossen, of nieuwe innovaties te implementeren, kan kennis volgens docenten een belangrijke rol spelen in de inspiratie van docenten die vervolgens kan leiden tot onderwijsvernieuwing.

Aanbeveling 2: Zie een nieuwe kennisinfrastructuur niet alleen als een plek om kennis te halen, maar maak deze interactief zodat deze inspireert en de motivatie aanwakkert om te gaan vernieuwen.
 

 • Tot slot ervaren docenten een gebrek aan ruimte, en is er voor docenten die niet voorop lopen vooralsnog geen ‘duw’ in de juiste richting. Als slechts een selecte groep ‘koplopers’ blijft innoveren en de rest achterblijft zal er over de gehele linie nog steeds weinig veranderen aan de onderwijskwaliteit.

Aanbeveling 3: Het creëren van bestuurlijk draagvlak is essentieel om uiteindelijk echt de onderwijskwaliteit te verbeteren. Zonder tijd en ruimte om te innoveren zal er weinig veranderen, omdat docenten er simpelweg niet aan toe komen. Waardering voor succesvolle innovaties moet de norm worden, en achterblijven kan op den duur geen optie meer zijn.
 

Doorkijkje dakraam
Foto: Pexels

Hoe moet een Center for Teaching and Learning worden ingericht om kennis bij de docent te brengen?

Tijdens de bijeenkomst kwamen een aantal punten naar voren die kunnen helpen bij de inrichting van Centers for Teaching and Learning:
 

 • Basiskennis over onderwijsverbetering
  Er kan een toolbox ontwikkeld worden met basiskennis over onderwijsverbetering. Docenten kunnen zo makkelijk online kennis opdoen. Denk hierbij aan theoretische en toepasbare kennis.
   
 • Inspiratie opdoen
  Inspiratie komt volgens de docenten voort uit dialoog. Een Center for Teaching and Learning zou inspiratiesessies kunnen organiseren waarbij docenten met elkaar in contact komen en  kennis en ervaringen kunnen uitwisselen.
   
 • Makelaarsfunctie
  Tot slot blijkt er behoefte te zijn aan een centraal punt waar docenten vragen kunnen stellen. Deze ‘makelaarsfunctie’ is bedoeld om specifieke onderwijskennis te vinden bij een specifiek vraagstuk van een docent. Ook heeft deze ‘makelaar’ overzicht over initiatieven die reeds rondom een bepaald thema zijn opgestart.

Praat mee over de Centers for Teaching and Learning

De aankomende maanden organiseert Npuls een aantal fysieke bijeenkomsten bij onderwijsinstellingen in de regio’s noord, midden en zuid. Tijdens deze bijeenkomsten worden ervaringen, successen en uitdagingen bij het opzetten van Centers for Teaching & Learning met elkaar gedeeld. De data en locaties worden later bekend gemaakt. Houd hiervoor de website in de gaten: www.npuls.nl 

Auteur

Ik ben werkzaam bij het ComeniusNetwerk als programmamedewerker…

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties