College Coins voor actieve onboarding en beter studentenwelzijn

Met het nieuwe studiejaar voor de deur is goede onboarding van (aankomende) studenten nodig. Hoe zorg je voor binding en betrokkenheid voor meer studiesucces en minder studieuitval? College Coins ondersteunt je daarbij. In dit artikel gaan we in op de mogelijkheden en de werking van deze gamification tool.

Binding, betrokkenheid en gemotiveerde studenten

Een verhoogde motivatie en betrokkenheid zorgt voor betere studieresultaten. Daag studenten uit en beloon hen. Met College Coins maak je challenges voor binnen en/of buiten het curriculum voor individuele studenten, een groep of een hele klas. Een competitieve tool waarmee zij worden uitgedaagd op hun kwaliteiten en talenten. Met een ranglijst in de app zien studenten hoe ze zelf, maar ook hoe de groep of de klas presteert ten opzichte van de anderen. Een extra stimulans dus voor sociale en academische binding met de onderwijsinstelling en opleiding.

College Coins in een notendop

Als onderwijsinstelling schaf je de licentie van College Coins aan. De studenten kunnen de app gratis downloaden in de Google Play Store of de App Store. Als onderwijsprofessional maak je de challenges aan, oftewel actieve opdrachten, in het dashboard van de tool. Deze kunnen verplicht of facultatief zijn. De studenten ontvangen de challenges via de app en gaan ermee aan de slag. De app kan hen helpen om elkaar (beter) te leren kennen en samen te werken tijdens de introductieperiode. Ook kunnen zij bij projecten met aanvullende challenges extra studiepunten behalen. Na het behalen van de challenge scannen zij een QR-code om de coins te ontvangen.  

Ook voor ingeleverde opdrachten via e-mail, blackboard of canvas kunnen studenten coins verdienen. Deze coins kan je via het dashboard toekennen. Studenten ruilen de coins in voor een beloning. Wat de coins waard zijn, bepaal je zelf. Ook kan je de challenges koppelen aan badges. Een badge kan je inzetten om een bepaalde competentie, vaardigheid of prestatie te onderschrijven en te belonen.  

Kortom

De integratie van spelelementen in het onderwijs maakt de studie levendiger, eigentijdser en uitdagender. Door lesinhoud op een speelse manier over te brengen, neemt de intrinsieke motivatie van studenten sneller toe. Hierdoor zullen zij meer tijd aan de studie besteden.

Tips voor een zachte landing en beter studentenwelzijn

  1. Bekijk de kennisbankstudentenwelzijn voor onder andere tools, handreikingen, onderzoeken en best practices die bijdragen aan beter studentenwelzijn.

  2. Lees de handreiking inclusieve instroom hoger onderwijs met evidence-informed interventies gedurende de eerste 100 dagen.   

  3. Lees het Memorandum: Warme overdracht bij de transitie van voortgezet onderwijs naar hoger onderwijs

  4. Wijs je studenten op de handreiking: Ik ga studeren in het hoger onderwijs met een ondersteuningsvraag.

  5. Handreiking: Toepassing Studielink-vragenmodule voor ondersteuningsvragen.

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties