Congres: 'Maak van inclusie een prioriTIJD! - 8 februari 2021

Sinds het VN-verdrag in Nederland van kracht is, is elke onderwijsinstelling hiermee aan de slag. En met het coronavirus is inclusief onderwijs urgenter dan ooit tevoren. Tal van goede initiatieven zijn op touw gezet. Nu is het prioriTIJD om door te pakken!  Doe mee en sluit ook aan bij het ECIO-congres.

Inclusief onderwijs

Inclusief onderwijs omvat het gehele studieproces: van studiekeuze tot aan een passende baan op de arbeidsmarkt. Het gaat om alle aspecten van onderwijs en vraagt om betrokkenheid en verantwoordelijkheid op verschillende niveaus binnen de onderwijsinstelling. 

Doorpakken en borgen van inclusief onderwijs

ECIO streeft naar inclusief onderwijs, met toegankelijkheid en diversiteit als de norm. Zo kunnen alle studenten optimaal studeren op een opleiding van hun keuze en doorstromen naar een baan die bij hen past. We richten ons op toekomstbestendig onderwijs dat meebeweegt met verdere digitalisering en flexibilisering en waarbij de behoefte van de student centraal staat. Met deze conferentie focussen we op goede ideeën en onderwijspraktijken waarop we kunnen voortbouwen en verduurzamen binnen het hoger onderwijs.

Oproep voor presentaties

Heb je een werkvorm, aanpak of een goed praktijkvoorbeeld dat impact heeft op het inclusiever maken van het hoger onderwijs? Bijvoorbeeld rondom beleid(simplementatie) of commitment aangaande een van de onderstaande thema’s. Dan zou het mooi zijn als je hiermee ook andere onderwijsinstellingen wilt inspireren. We stellen je deelname in de vorm van een presentatie zeer op prijs. De duur van een presentatie is een uur, inclusief discussie en vragen. De presentaties zijn onderdeel van het middagprogramma.

Thema’s:

  • Informatievoorziening en voorlichting
  • Digitale-/ fysieke toegankelijkheid
  • Begeleiding van studenten met een ondersteuningsvraag
  • Deskundigheid van professionals
  • Flexibele leerroutes
  • Toegankelijk toetsen en examineren
  • Studentenparticipatie
  • Overgang onderwijs-arbeidsmarkt
  • Kwaliteitsborging en continuïteit van inclusief beleid

Meer informatie over het ECIO-congres 'Maak van inclusie een prioriTIJD!'

studenten in een klaslokaal

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 1 reactie