Deep Dive – een zee van kennis in het hoger onderwijs

Op 25 november 2021 vindt de eerste online editie plaats van Deep Dive – een zee van kennis in het hoger onderwijs. Onderwijsinnovatie en -onderzoek in het hoger onderwijs staan centraal in deze bijeenkomst die wordt georganiseerd door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) en het ComeniusNetwerk.

Zwemmer duikt onderwater
Deep Dive 25 november met een zee van kennis in het hoger onderwijs

In een zestal stromingen komen praktijk en onderzoek samen. Onderwijsvernieuwers en onderzoekers delen hun kennis en ervaringen over actuele thema’s in het hoger onderwijs. De bijeenkomst is bedoeld voor docenten, beleidsmakers, ondersteuners en onderzoekers uit het hbo en wo die geïnteresseerd zijn in evidence-informed onderwijsvernieuwing.

Programma Deep Dive
Plenaire opening met onder andere de keynote over evidence-informed werken door Nico Boot (Adviseur Digitalisering & Aanvoerder zone evidence-informed onderwijsinnovatie met ICT aan Hogeschool Leiden & Versnellingsplan onderwijsinnovatie met ICT).

In zes stromingen komen actuele thema’s aan bod. Elke stroming bevat drie sessies waarin onderwijsinnovatie, onderwijsonderzoek en de uitwisseling daartussen centraal staan. De stromingen zijn:

•           Stroming 1: Blended en adaptief onderwijs
•           Stroming 2: Docentprofessionalisering in teams
•           Stroming 3: Een goede start in het hoger onderwijs
•           Stroming 4: Studentenwelzijn
•           Stroming 5: Transdisciplinaire samenwerking
•           Stroming 6: Aansluiting op de arbeidsmarkt

De inschrijving voor de Deep Dive bijeenkomst is nog geopend. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. De bijeenkomst op 25 november 2021 vindt online plaats en duurt van 13.00-17.00 uur.

Kijk voor meer informatie over het programma, de stromingen, sprekers en om in te schrijven op https://www.nro.nl/bijeenkomsten/deep-dive

Over het NRO
Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) maakt zich sterk voor verbetering en vernieuwing van het onderwijs met kennis uit onderzoek. Dit doet het NRO door onderzoek te coördineren en te financieren waar professionals in de onderwijspraktijk en het -beleid behoefte aan hebben. Via de website Onderwijskennis.nl biedt het NRO kennis uit onderzoek toegankelijk en overzichtelijk aan voor professionals in het hoger onderwijs.

Over het ComeniusNetwerk
Het ComeniusNetwerk is een netwerk van onderwijsvernieuwers in het hoger onderwijs. Door kennisdeling, discussie en opinievorming willen zij onderwijsvernieuwing op zowel universiteiten als hogescholen stimuleren en ondersteunen.

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties