Empowerment van studenten, hoe pak je dat aan?

Empowerment van studenten is met de verlenging van de lockdown extra actueel. De studenten staan voor een grote uitdaging. Hoe beïnvloed en train je als onderwijsprofessional de mentale kracht van studenten? Tijdens de bijeenkomst van het Landelijk Netwerk Studentenwelzijn HO op 14 januari 2021 zijn ruim 180 deelnemers geïnspireerd met goede praktijkvoorbeelden en concrete handvatten.

Mentale energie om te kunnen presteren

Mentaal sterk zijn, betekent ook het omgaan met druk, omgaan met fouten, zelfvertrouwen, blijven vechten in verloren situaties en het omgaan met veranderingen. Het ‘omgaan met veranderingen’ is op dit moment cruciaal voor studenten. Inzicht in hoe je je mentale kracht kunt beïnvloeden en trainen is van belang. Rico Schuijers werkt als sportpsycholoog met verschillende topsporters en ondersteunt hen onder andere op de weg naar Olympische medailles. Als gastspreker nam hij de deelnemers mee in zijn aanpak in het ondersteunen en motiveren en het vinden van motivatie. Bepalende factoren zijn daarbij:

"Iedere verandering voelt in het begin wat ongemakkelijk, maar ‘als je doet wat je deed, krijg je wat je deed’. Je hebt die mentale kracht nodig om hiermee om te gaan"

Agendering studentenwelzijn

Ger Boonen, directeur bedrijfsvoering Radboud Universiteit, deelde zijn ervaringen over de lessons learned als het gaat om agendering van studentenwelzijn.

"Het waren de studenten die aan de bel trokken. Zij gingen zelf aan de slag: een belangrijk vliegwiel"

Ger lichtte toe dat voor het verkrijgen van draagvlak van het bestuur ondersteuning vanuit de instelling belangrijk is. Voor de vertaling naar actie heb je aanjagers nodig en een directe communicatielijn met het CvB. Tip: zorg voor gezamenlijke definities qua visie op bijvoorbeeld studiebegeleiding, studentbegeleiding en studentenwelzijn.

Internationale studenten met een ondersteuningsvraag

Eenzaamheid, stress, contact met medestudenten en taalbarrières zijn veelvoorkomende belemmeringen die internationale studenten ervaren. Marco de Wind, studentenpsycholoog van Hogeschool Fontys, onderstreepte het belang om je bewust te zijn van de culturele verschillen die je boodschap niet altijd goed laten verstaan.

"Speel in op de veelvoorkomende belemmeringen zoals het missen van een community, Het Nederlandse dagelijks leven, manier van leren en lesgeven, taalproblemen en het vinden van huisvesting in het 2e jaar, als de opleiding daarin minder ondersteunt"

Belangrijke tips zijn:

  • Denk als opleiding vooraf na over de stappen die je zet vanaf het moment dat de student je opleiding binnenstapt: hoe ontvangen we deze student? Hoe informeren we hen over bankzaken of de huisarts? Wat zijn de basisregels in de klas en daarbuiten?
  • Maak al contact tijdens de zomervakantie met de studenten die in september starten via bijvoorbeeld een appgroep of buddy.
  • Extra punten van aandacht in coronatijd: het informele en coachende contact met docenten is nu belangrijker, naast het formele contact. Ook een online buddy is van groot belang.”

Professionalsering voor ondersteunen en begeleiden van studenten

Mirjam Nederveen en André Baars van de Landelijke Vereniging van Studieadviseurs vertelden over hun aanpak voor het begeleiden van studieadviseurs qua professionalisering en deskundigheidsbevordering. Zij gingen daarbij onder andere in op hun boekenclub en cursusprogramma. Mirjam attendeerde de deelnemers tevens op het boek van Toska Andreoli: De mooiste tijd van je leven?  

Regionale samenwerkingen rondom studentenwelzijn

Laura Nijkamp van het Trimbos Instituut vertelde over de samenwerking met Gemeente Rotterdam om het middelengebruik van studenten in het hoger onderwijs terug te dringen: Hoe kun je de verschillende partners en domeinen met elkaar verbinden? Welke ervaringen heeft zij opgedaan in deze regionale samenwerking? En wat zou ze de volgende keer anders doen? Afstemming, prioritering, taken, verantwoordelijkheden, flexibiliteit zijn belangrijke pijlers voor een regionale aanpak.

Meer informatie

Wil je meer weten over de bijeenkomst? Kijk dan de opname terug en lees het uitgebreide verslag op de website van ECIO, het expertisecentrum voor inclusief onderwijs dat het Landelijk Netwerk Studentenwelzijn faciliteert. Wil je direct in contact komen met onderwijsprofessionals voor het delen van kennis, goede praktijkvoorbeelden of het bespreken van issues rondom studentenwelzijn? Meld je dan aan voor de besloten LinkedIngroep 'Studentenwelzijn in het hoger onderwijs'.  

tien studenten zitten aan tafel met boeken en tijdschriften

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties