Evidence-informed blended onderwijs implementeren? Onderwijskennis.nl helpt.

De afgelopen jaren is veel kennis opgedaan over blended learning en het toepassen van blended onderwijs. Onderwijskennnis.nl bundelt evidence-informed bronnen op een toegankelijke manier voor docenten, beleidsmakers en ondersteuners in het hoger onderwijs. Vragen als ‘Hoe begin je met het ontwerpen van blended learning?’ en ‘Hoe richt je de kwaliteitszorg rond blended onderwijs in?’ komen aan bod.

Onderwijskennis.nl wordt mogelijk gemaakt door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). Samen met experts van hogescholen en universiteiten bundelen we inzichten uit onderwijsonderzoek rond actuele thema’s. Je vindt er toegankelijk geschreven overzichtsartikelen met recente wetenschappelijke inzichten. Daarnaast bundelen we tips, tools en good practices die de vertaling naar de onderwijspraktijk makkelijker maken.

Blended onderwijs is een breed thema met implicaties op micro-, meso- en macroniveau van het onderwijs. Op Onderwijskennis.nl besteden we daarom aandacht aan zowel de onderwijspraktijk als het onderwijsbeleid. Twee subthema’s die op Onderwijskennis.nl staan, lichten we hieronder uit.

Ontwerpen en uitvoeren van blended onderwijs

In dit subthema staat de rol van de docent centraal. Zowel de stappen in het ontwerpproces als de benodigde (didactische en technologische) vaardigheden worden behandeld. Je vindt er informatie over de inrichting van de leeromgeving en een overzicht van digitale onderwijstools.

Bekijk de pagina Ontwerpen en uitvoeren van blended onderwijs

Blended learning implementeren op instellingsniveau

Bij dit subthema behandelen we de inbedding van blended learning in de bredere context van onderwijsinstellingen. Hoe creëer je een ondersteunende omgeving voor docenten? Op deze pagina lees je over de elementen die belangrijk zijn voor duurzame onderwijsinnovatie.

Bekijk de pagina Blended learning implementeren op instellingsniveau

Meer kennis ontdekken

Onderwijskennis.nl bundelt naast blended onderwijs ook kennis over andere relevante onderwijsthema’s. Onder andere over de toegankelijkheid van het hoger onderwijs, docentprofessionalisering en studentenwelzijn. Ook voor het po, vo en mbo is er aanbod. Kijk dus vooral eens rond op de website als je breed geïnteresseerd bent in inzichten uit onderwijsonderzoek.

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties

Gerelateerde artikelen