Fysiek onderwijs: studenten met ondersteuningsvraag zijn terug bij af

Wat eerder niet mogelijk was, werd de standaard tijdens de lockdowns: online onderwijs. Voor  studenten met een ondersteuningsvraag kwam dit ten goede aan hun studiesucces en welbevinden. Met de terugkeer naar fysiek onderwijs begin dit studiejaar, is een deel van hen terug bij af.

Hoewel het coronavirus weer hevig oplaait, gaat het onderwijs vooralsnog door op locatie. Voor studenten met een ondersteuningsvraag is het alleen niet altijd vanzelfsprekend om fysiek college te volgen, bijvoorbeeld vanwege een kwetsbare gezondheid of omdat vaste momenten soms lastig zijn te combineren met een energiebeperking of zorgtaken.

Aanbevelingen van studenten met een ondersteuningsvraag

Half oktober vond de meedenksessie ‘Back to school’ plaats. Studentenorganisaties ISO en LSVb, belangenbehartigers Ieder(in), JongPIT en het Expertisecentrum inclusief onderwijs (ECIO) gingen tijdens de sessie met studenten in gesprek over hoe inclusief zij de heropening van hogescholen en universiteiten ervaren. Deze studenten benadrukten dat een online mogelijkheid essentieel is om het onderwijs te kunnen volgen. De belangrijkste punten uit de sessie delen we hieronder.
 

  • Onduidelijkheid over de blijvende mogelijkheid om het onderwijs online te volgen zorgt voor onrust, stress en frustratie.
  • Online onderwijs moet laagdrempelig beschikbaar zijn voor iedereen die dat nodig heeft en niet als ‘speciale voorziening’ beschikbaar gesteld worden. Zo’n uitzonderingspositie past niet bij inclusief onderwijs.
  • Het aanvragen van onderwijsvoorzieningen kost veel tijd, waardoor studenten soms colleges moeten missen omdat de aanvraag nog niet is toegekend.
  • Volle werkgroepen in een te krap lokaal zijn onveilig voor studenten die een gezondheidsrisico lopen door corona.
  • Studenten zijn niet meer vanzelfsprekend op de campus. Daar mag meer rekening mee worden gehouden.

Waarom online onderwijs belangrijk is voor studenten met een beperking, chronische aandoening of psychische kwetsbaarheid

Ieder(in), JongPIT, LSVb en ISO deden een uitvraag onder studenten met een beperking, chronische aandoening of psychische kwetsbaarheid. Studenten én docenten met een beperking geven massaal aan dat online onderwijs voor hen van groot belang is, vanwege veiligheid, beperkte belastbaarheid, flexibiliteit rondom medische afspraken of betere focus online. De meeste studenten geven aan dat onderwijsinstellingen te weinig online mogelijkheden bieden. Meerdere studenten geven aan dat ze met hun onderwijsinstelling hierover in gesprek zijn geweest, maar dat die het niet kan of wil regelen. Daarbij zijn er een aantal studenten die niet weten waar zij met hun ondersteuningsvragen terecht kunnen.

"Mijn werkgroepen zijn in een heel klein lokaal met veel studenten. Ik maak me zorgen om mijn veiligheid, maar het is geen optie om niet te gaan" – respondent uitvraag 
 

Gewoon meedoen is niet vanzelfsprekend

Maatwerk is nodig voor studenten met een ondersteuningsvraag. Studenten kunnen tijdens de studie belemmeringen ervaren vanwege een functiebeperking, chronische ziekte, psychische klachten, zwangerschap, jong ouderschap, gendertransitie of bijzondere familieomstandigheden zoals mantelzorg. Ook studenten die hun studie combineren met topsport of ondernemerschap zijn hierbij gebaat.

‘One size’ past niet alle studenten met een ondersteuningsvraag

Ook zijn er studenten die juist baat hebben bij fysiek onderwijs. Zij missen de sociale interactie, voelen zich eenzaam en kampen met mentale problemen. Voor optimaal studiesucces is hybride onderwijs voorwaarde; onderwijs waar studenten de keuze hebben om zowel online als fysiek aan te sluiten. Kunnen zij niet kiezen? Dan sluit je een grote groep studenten al bij voorbaat buiten.

Onderwijs is een recht

Het recht op het volgen van onderwijs is een belangrijk onderdeel van het VN-verdrag handicap. Het verdrag is in 2016 in Nederland geratificeerd. Waardigheid en inclusie zijn de belangrijkste speerpunten van het verdrag. Met toegankelijkheid, persoonlijke autonomie en volledige participatie als uitgangspunten.  

Oproep aan onderwijsinstellingen

Zorg dat studenten met een ondersteuningsvraag zich gewaardeerd, gerespecteerd, betrokken en gehoord voelen. Bied online toegankelijk onderwijs aan met standaardvoorzieningen. Zorg voor duidelijke, toegankelijke informatievoorziening zodat studenten weten waar ze terecht kunnen voor vragen. Zorg dat docenten op de hoogte zijn van ondersteuningsbehoeften van de studenten, zodat zij dit niet steeds hoeven toe te lichten.
 

Meer informatie?

Neem dan contact met ons op via algemeen@ecio.nl en neem een kijkje op www.ecio.nl.

Foto door Belinda Fewings via Unsplash

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties