Groepen maken voor online binding: #stayconnected

Studenten mogen nog maar een fractie van de tijd op de instellingen fysiek bij elkaar komen. Een belangrijke voorwaarde voor binding vervalt daarmee. Online binding moet het overnemen en daarbij lijkt het werken in groepen, ook al is dat dan nog steeds meestal op afstand, van cruciaal belang.

Mika vertelt over het werken in groepen van 3. Er wordt na afronding van de opdracht een anonieme enquête verstuurd met de vraag of de studenten ook de volgende opdracht met elkaar willen blijven werken. Alleen als alle 3 de studenten aangeven dit wel te willen gaan ze samen door. Zo niet, dan worden ze ingedeeld in een andere groep. 

Een groep of team samenstellen vraagt om keuzes maken. Laat je het over aan de studenten? Deel je als docent de groepen zelf in? At random of op basis van ...  ja wat eigenlijk? Hier enkele artikelen met stof ter overweging:

  • Nadenken over groeperingsvormen in de les. Hanneke Stasse, Hogeschool van Amsterdam
  • Hoe studenten indelen bij groepswerk? Echo, Universiteit Antwerpen
  • De meelifter en andere problemen. Werkt groepswerk? Olmo Linthorst, Hogeschool Rotterdam

Later in deze serie over online binding meer aandacht voor de didactiek van het werken met leerteams.

Heb je zelf een idee voor het vergroten van online binding? Neem dan vooral contact met me op. De allereerste en daarna drie beste video’s worden beloond met een verrassingspakket!

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 1 reactie

Reactie van Petra Wentzel

Veerle van Pinxteren reageerde met:

Een mooi voorbeeld inderdaad!
Ik vind de opmerking van Mika over 'geen confrontaties' wel verrassend, ben benieuwd of je als student dan gewoon in een ander groepje wordt geplaatst, zonder nog met je oude groepsleden te praten of e.e.a. te hoeven uitpraten. Dat lijkt me niet zo wenselijk namelijk. Je komt elkaar vast nog wel een keer tegen. En in het bedrijfsleven gaat het ook niet zo.

Gerelateerde artikelen