Hoe gebruiken studenten ChatGPT eigenlijk?

De tool waar momenteel het meest om te doen is, is zonder twijfel ChatGPT. Gebruiken studenten het echt zoveel? En hoe gebruiken ze het dan? Tijd om het de studenten zelf te vragen. In een panelgesprek vroegen we tien VU-studenten uit verschillende disciplines en jaarlagen naar hun ChatGPT-gebruik. In dit artikel bespreken we de resultaten. 

Docenten maken zich zorgen om ChatGPT: hoe kunnen ze plagiaat voorkomen als studenten hun opdrachten zo makkelijk door ChatGPT kunnen laten schrijven? Onderwijskundigen zien er vooral de mogelijkheden in: de tool kan het kritisch denken van studenten stimuleren en het is een mooie verbinding naar de echte wereld. Er is dus veel om te doen, maar inzicht in het gebruik door studenten zelf is nog beperkt. En wat communiceren docenten over ChatGPT?

Opvallend is dat de communicatie naar studenten toe hetzelfde is bij de verschillende faculteiten. Op facultair niveau is een bericht naar alle studenten gestuurd via Canvas, het LMS van de Vrije Universiteit (VU). Hierin wordt beschreven dat teksten die niet geschreven zijn door de student zelf worden gezien als plagiaat, dus ook teksten die gegenereerd zijn door ChatGPT. Dit bericht staat op het dashboard van elke student en kan dus nauwelijks gemist worden. Docenten hebben het verder nog weinig over ChatGPT gehad tijdens de lessen. Vooral bij thesis voorbereidingen wordt terloops genoemd dat het gebruik van ChatGPT niet verstandig is en als plagiaat wordt gezien. Studenten voelen aan dat dit vooral uit angst voor de tool wordt gezegd. Geen enkele student heeft tot op heden een docent gehad die uitlegt hoe de tool goed gebruikt kan worden.

Hoe gebruiken de studenten ChatGPT in hun onderwijs?

Negen van de tien deelnemende studenten gebruiken de tool voor onderwijsdoeleinden. Ze zijn allemaal begonnen met het gebruik van de tool uit nieuwsgierigheid. Wat kan de tool nou echt? Daar zijn ze mee gaan experimenteren voor de lol, niet met het vooringenomen idee om het te gebruiken voor hun studie. Een enkeling is de tool gaan gebruiken vanwege goede ervaringen van medestudenten. De studenten gebruiken de tool op erg verschillende manieren:

1. Het tegengaan van ‘writer’s block’

Het beginnen aan het schrijven van een opdracht wordt door sommige studenten als lastig ervaren. Er zijn zoveel mogelijkheden, zoveel kanten van een probleem die je moet beschrijven. Door de bomen kunnen studenten soms het bos niet meer zien. Deze studenten gebruiken ChatGPT als middel om op gang te komen tijdens het schrijven van bijvoorbeeld een verslag. Ze pakken de opdracht erbij en vullen deze in in ChatGPT. Er rolt meteen een heel essay uit. De studenten gebruiken deze output van ChatGPT om een idee te krijgen wat er in de opdracht moet voorkomen, hoe ze het beste kunnen beginnen en door zoektermen te krijgen die ze zelf uitgebreider kunnen onderzoeken. De studenten benadrukken dat ze de tool echt alleen als middel gebruiken om een beginnetje te hebben. Ze schrijven de opdracht daarna helemaal zelf en doen zelf de research voor de opdracht die er van ze verwacht wordt. 

2. Beter academisch leren schrijven

Sommige studenten zijn erg goed in het schrijven van hun opdracht, ze doen het onderzoek dat ze hiervoor moeten doen en ze leren een hoop van het schrijven van de opdracht. Er is alleen één probleem: de manier waarop ze de opdracht geschreven hebben, bevalt ze nog niet helemaal. Ze zijn vooral onzeker over hun kwaliteiten in het academisch schrijven. Deze studenten gebruiken ChatGPT om hun opdracht voor hen te herschrijven, maar dan in academische stijl. Ze kopiëren hun geschreven tekst in ChatGPT en vragen de tool om het voor ze te herschrijven in de stijl die ze willen. De tekst blijft inhoudelijk hetzelfde, maar de stijl wordt meer zoals ze het willen. Deze studenten geven aan dat ze de output van ChatGPT altijd goed controleren of er inhoudelijk niets veranderd is. Ook kijken ze naar hoe ChatGPT hun oorspronkelijke tekst herschreven heeft, zodat ze het in de toekomst zelf zo kunnen schrijven. Zij gebruiken ChatGPT dus ook als leerhulp.

ChatGPT op de telefoon
Foto: Pexels

3. Tijd besparen in voorbereiding 

Voorbereid naar colleges komen is vaak een uitdaging voor studenten. Er moet veel gebeuren in erg weinig tijd. Daarbij wordt de voorbereiding niet altijd als even nuttig ervaren door de studenten, zoals dat bij het lezen van de literatuur nog weleens gevonden wordt. Toch voelt het ook niet goed om helemaal onvoorbereid naar college te komen. Daar hebben studenten een oplossing voor gevonden: ChatGPT kan helpen om je sneller voor te bereiden. Ze vragen aan ChatGPT om de essentie uit een specifiek artikel te halen. Soms doen ze dat per paragraaf om niets belangrijks te missen. Zo weten ze toch waar het artikel over gaat, hebben ze meteen een samenvatting van het artikel, zijn ze niet te veel tijd kwijt en zijn ze toch voorbereid voor college. 

4. Hulpmiddel om essays te schrijven

Tenslotte is er een enkele student die ChatGPT in elke stap van het schrijven van een essay gebruikt. Om een beginnetje te maken, om meer informatie te krijgen, om meerdere perspectieven te belichten, om teksten te herschrijven, je kan het zo gek niet bedenken of deze student gebruikt er ChatGPT voor. Maar het meest opvallende is dat dit ook meteen de student is die het meest kritisch is over ChatGPT. Zo zei hij meerdere keren dat ChatGPT eigenlijk heel dom is als het om complexe domein-specifieke zaken gaat en dat je heel goed moet nadenken over wat je de tool vraagt en hoe je het vraagt. Vaak is de eerste optie nooit het beste, dus blijf de interactie-optie gebruiken om tot betere versies te komen. 

Conclusie

Hoe studenten de tool gebruiken is dus heel verschillend. Wel waren ze onder de indruk van elkaars gebruik van de tool en willen ze er weer meer mee experimenteren om te kijken of de andere manieren ook voor hen werken. De vrees van docenten is wel gegrond: studenten gebruiken de tool zeker. Maar de deelnemende studenten waren zich ook erg bewust van de tekortkomingen van de tool en zullen deze nooit gebruiken als meer dan slechts een hulpmiddel om efficiënter door te werken en om hun leerproces te verbeteren. Letterlijk een opdracht door ChatGPT laten genereren en deze zonder enige herschrijving inleveren, zullen studenten naar verwachting niet doen. 

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties