Hoe studeren studenten eigenlijk voor tentamens?

Hoe studeren studenten nu eigenlijk voor hun tentamens? Dat vragen een hoop docenten, ondersteuners en ook medestudenten zich af. Tijd om het studenten te vragen. Ik heb studenten van de Vrije Universiteit Amsterdam hierover geïnterviewd in panelgesprekken. Studenten uit alle jaarlagen en uit verschillende disciplines waren betrokken. Wat antwoordden ze en hoe kunnen we die antwoorden gebruiken om het leerproces te verbeteren? Dat lees je in dit artikel.

 

De meeste studenten beginnen met leren één week voor hun tentamen

Als er slechts één toetsmoment is, starten de meeste studenten met leren één week voor hun tentamen. Als ze eerder beginnen, vergeten ze het toch weer is de redenatie. Na het tentamen wordt het geleerde volgens de studenten dan ook inderdaad snel weer vergeten. Als je dus wil dat kennis en vaardigheden langere tijd blijven hangen en eigengemaakt worden, is één toetsmoment per vak niet de beste vorm. Herhaling van de stof moet gestimuleerd worden, zodat kennis langer beklijft. Studenten waarderen het bijvoorbeeld erg om klassikaal of in kleine groepjes te discussiëren over oefenvragen.

Eén toetsmoment per vak is niet de beste vorm.

De beste leervorm: flashcards

Een erg opvallend resultaat is dat de ouderejaarsstudenten het eens zijn over de leerstrategie die het beste werkt voor hen. En dat is leren met flashcards waarbij op een papiertje aan de ene kant een vraag staat en het antwoord op de andere kant. Deze flashcards maken de studenten zelf, sommige online met Anki. De ene maakt de flashcards elke week gedurende de looptijd van het vak. De andere start met het maken ervan ongeveer een week voor het tentamen. Vlak voor het tentamen gebruiken ze de flashcards om zichzelf te overhoren. Deze leerstrategie hebben de studenten ontdekt met vallen en opstaan. Ze hebben een hoop manieren van leren geprobeerd en ze zijn allemaal uiteindelijk dus op dezelfde studievorm uitgekomen die het beste voor ze werkt.

Literatuur wordt het minst geleerd

Als studenten leren voor tentamens moeten er vaak keuzes gemaakt worden over wat wel en wat niet bestudeerd wordt. Opvallend is dat de literatuur het vaakst overgeslagen wordt. PowerPoints, collegeaantekeningen (ook van werkgroepen) en opgenomen colleges-/kennisclips worden het meest bestudeerd. Studenten geven aan dat er bijna nooit naar de literatuur gevraagd wordt tijdens tentamens. En als het belangrijk is, dan wordt het wel uitgelegd tijdens colleges. Literatuur bestuderen kost erg veel tijd en studenten vinden dat dit nauwelijks iets oplevert.

 

Twee studerende vrouwen
Foto: Pexels

Als docent heb je invloed op de manier van studeren.

Studenten hebben verschillende leerstrategieën per tentamenvorm

Leren met flashcards is de studievorm die studenten het liefst gebruiken, maar deze vorm gebruiken ze niet bij alle tentamenvormen. Ze passen hun studiestijl namelijk aan bij verschillende tentamenvormen. Denk als docent dus goed na over hoe jij het liefst wil dat je studenten studeren en pas daar de vorm op aan. Zo kun jij beïnvloeden op welke manier je studenten studeren. Ik zal kort beschrijven hoe het studeren wordt aangepakt voor een aantal veelgebruikte tentamenvormen:

●        Open-boek-tentamen. Studenten leren bij deze vorm vooral waar ze info snel kunnen vinden. Zelf goede aantekeningen maken helpt hierbij. Zeker als die aantekeningen meegenomen mogen worden bij het tentamen.

●        Take home exam. Deze tentamenvorm wordt ervaren als het meest stressvol. Studenten moeten eigenlijk meerdere essays schrijven in slechts een aantal dagen tijd; essays waar ze bij normale opdrachten de hele periode voor zouden hebben. Bij deze vorm leren studenten alleen voor de onderwerpen waar de vragen over gaan. De rest wordt overgeslagen. Studenten werken meestal samen bij het beantwoorden van de vragen. De ene student is hier positief over, omdat ze dan met elkaar in discussie gaan over de essayvragen waardoor ze samen een hoger leerniveau weten te behalen. De andere student zegt dat dit samenwerken juist ertoe leidt dat de slimste student op dit onderwerp wordt uitgezocht om al het werk te doen. Zo leer je alsnog zelf niets over het onderwerp, maar leer je de juiste persoon te vinden.

●        Traditioneel tentamen. Hier studeren studenten het meest voor. Ze weten van tevoren niet waar het tentamen over gaat, dus ze moeten alles leren. Ook zijn studenten hier het meest onzeker over, ze weten niet wanneer ze nou goed voorbereid zijn. Dit is de vorm waar de flashcards voor gebruikt worden.

Motivatie komt met de jaren

In het begin van de studie zijn studenten nog erg zoekende. Alles is nieuw en een leuke studententijd hebben wordt door veel studenten als belangrijker gezien dan dingen leren. Maar naarmate studenten langer studeren en een paar keer gefaald hebben, zien de meeste in waar ze het voor doen. Ze weten beter wat ze willen met hun leven en zien in wat nodig is om daar te komen. Dat levert meer motivatie op om hard te werken aan de studie. Ook hebben studenten ondertussen ervaren dat ze daadwerkelijk hun best moeten doen om hun studie te kunnen halen en hebben leerstrategieën ontwikkeld die goed voor hun werken. Leren om te leren wordt uiteindelijk dan ook belangrijker dan leren voor het cijfer. Leren doe je door fouten te maken. Geef studenten dus ook de kans om te ontdekken hoe ze goed moeten leren en in te zien waar ze het voor doen.

 

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties

Gerelateerde artikelen