Inclusief naar werk: geen banden plakken maar obstakels wegnemen

Veel hoger opgeleide jongeren met een chronische of psychische aandoening of een fysieke beperking zijn 'niet beperkt' genoeg. Ze vallen buiten de wet- en regelgeving voor inclusieve arbeidsmarkttoeleiding. Maatschappelijk gezien is dit een enorm verlies van arbeidspotentieel. Van deze jongeren wordt verwacht dat zij zelfstandig en eenvoudig een baan kunnen vinden, omdat ze hoog zijn opgeleid. Echter, deze doelgroep wordt vaak genegeerd op de arbeidsmarkt. Wat kan je als onderwijsinstelling betekenen voor deze jongeren? Met dit artikel gaan we in op de knelpunten, goede praktijkvoorbeelden en handreikingen die je daarbij helpen.

Knelpunt in overstap van opleiding naar werk

Strikt genomen houdt de verantwoordelijkheid van onderwijsinstellingen op na het behalen van het diploma. Betrokkenen vanuit gemeenten geven aan dat hun verantwoordelijkheid pas start wanneer deze jongeren een uitkering aanvragen. Hierdoor worden hoogopgeleiden met een ondersteuningsvraag veelal onderbenut ondanks krapte op de arbeidsmarkt.

'Niet beperkt genoeg'

Lees het driegesprek waarin Maaike, die zelf de diagnose autisme en ADHD heeft, haar persoonlijke ervaringen deelt over het solliciteren na afronding van haar studie ICT. Rianne Bieleman van Hogeschool Windesheim geeft hierbij inzicht in de ondersteunende programma’s die de instelling biedt. Linda Schlundt Bodien van ECIO licht daarbij de weeffouten in het systeem toe waardoor hoger onderwijsstudenten tussen wal en schip raken.  

Bridge of Fame-verkiezing 2024

Ben je betrokken bij een regionale aanpak voor betere arbeidsmarkttoeleiding van hoger onderwijsstudenten of ken je een goed initiatief? Dan is nu het moment deze best practice voor te dragen voor de Bridge of Fame Award. Lees hier meer over hoe je een best practice kan nomineren of inzenden.

Best practices voor regionale ketenaanpak

Laat je inspireren door tal van best practices, zowel nationaal als internationaal:

  • Project Werklab | Een samenwerking van ROC Nijmegen, de HAN, Radboud Universiteit, UWV en WerkBedrijf Rijk van Nijmegen voor een duurzame overstap naar werk voor studenten met een ondersteuningsvraag.
  • Career Jumpstart | Een samenwerking van Fontys Hogeschool en TU/e voor een inclusieve transitie van opleiding naar werk van (bijna)afgestudeerden met een ondersteuningsvraag. Ze worden begeleid met onder andere persoonlijke (job)coaching en trainingen gericht op het vinden van werk.
  • Atelier Leren Participeren | Een initiatief van NHL Stenden om sociale inclusie/cohesie te bevorderen bij mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.
  • WAM (Willing Able Mentoring) | Een Iers programma voor effectieve loopbaanbegeleiding en ondersteuning met werkervaringsplaatsen voor studenten die obstakels ervaren.  
  • Evenbreak | Een Engelse online vacaturebank voor specifiek loopbaanadvies en banen bij inclusieve werkgevers voor gehandicapte kandidaten.
  • AXS Passport | Een Engels initiatief waarmee individuen hun specifieke behoeften en benodigde aanpassingen kunnen delen dat hen helpt tijdens een sollicitatie. De tool helpt ook organisaties bij het creëren van een inclusieve omgeving.

We leiden studenten niet op om werkloos te zijn. Het is een win-win als we de kloof kunnen dichten” - Pauline van der Meer, ROC Nijmegen

Tools en handreikingen voor soepele overgang van onderwijs naar werk

Andere initiatieven voor optimale aansluiting arbeidspotentieel  

Niet alleen studenten met een ondersteuningsvraag ervaren belemmering bij de overstap naar de arbeidsmarkt. Ook arbeidsmarktpartijen kunnen moeite hebben om aansluiting te vinden bij hun doelgroep.

Verschillende projecten, gericht op deze aansluiting, lichten we hieronder uit:

  • Let’s talk about seks | Het project ondersteunt, met methodische interactieve aanpakken, bij handelingsverlegenheid van professionals in de jeugdhulpverlening, kinderopvang of het onderwijs in gesprekken met kinderen en jongeren over seksualiteit. (Meijer, J.F. – Hogeschool van Amsterdam)
  • Bouwflix | Een onlineplatform voor het dichten van de kloof tussen tussen de architect en de vakkracht op de bouwplaats.  (Timelapse)video’s van bouwprojecten en productieprocessen in fabrieken, moeten de praktijk naar de student brengen. Diesfeldt, P. (TU Delft)
  • ‘Community Health School Nieuw-West’ | Een studenteninitiatief rondom voeding en diëtetiek. Het is gericht op aansluiting bij de beleving, ervaring en wilskracht van de doelgroep waarbij gezonde voeding niet vanzelfsprekend is. (Hogeschool van Amsterdam)

Zelf aan de slag met duurzame arbeidsmarkttoeleiding?

  • Sluit dan ook aan bij de landelijke werkgroep ‘Van de Sprong een Brug maken’. Een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaringen van onderwijsprofessionals, zoals LOB’ers en HR/P&O van arbeidsmarktpartijen. Het netwerk is een initiatief van ECIO, Berenschot, De Nederlandsche Bank, Incluvisie, Hogeschool Utrecht en Universiteit Utrecht. De volgende bijeenkomst vindt online plaats op 21 november a.s.

 

staande balkjes met daarop liggende balkjes die een brug vormen. In het midden wordt een liggend balkje opgetild

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties