Landelijke Kennisbank Studentenwelzijn ter bevordering welbevinden hoger onderwijsstudenten

Om hogescholen en universiteiten te ondersteunen bij het werken aan studentenwelzijn lanceerde ECIO vandaag de landelijke Kennisbank Studentenwelzijn. De coronapandemie blijft onvoorspelbaar en de psychische en emotionele klachten nemen alsmaar toe. Grootschalig onderzoek dat recentelijk is gepubliceerd, toont aan dat de helft van de studenten psychische klachten ervaart. Hoewel de zorgen rondom toenemende psychische klachten bij studenten al langer bestaan, is aandacht voor het welzijn van studenten extra urgent vanwege de invloed van de coronacrisis.

Landelijke Kennisbank Studentenwelzijn: de centrale plek voor informatie

Tijdens de coronapandemie zijn tal van activiteiten door welzijnsorganisaties en hoger onderwijsinstellingen geïnitieerd. Zoals handreikingen, online supportgroepen, communities, tips en tools voor sociale binding en studeren in een veilig studieklimaat. En ook onderzoeken die de problematiek uitlichten en inzicht bieden voor kansen ter verbetering voor bijvoorbeeld afstandsonderwijs. Met de lancering van de landelijke Kennisbank Studentenwelzijn komen alle initiatieven samen. Voortbouwen op bestaande kennis en het opdoen van inspiratie zijn de doelen van de kennisbank.

Kennisbank Studentenwelzijn slaat brug tussen ondersteuningsvraag en welzijn van studenten

Inspireren en kennisdeling, rondom verschillende thema’s staan centraal. Deze thema’s zijn afgeleid van het StepChangemodel van UK Universities. Een raamwerk voor het inbedden van mentaal welzijn in het onderwijs. Tal van initiatieven zoals handreikingen, onderzoeken, tools, trainingen, (internationale) onderwijspraktijken zijn binnen deze thema’s toegankelijk rondom inhoudelijke onderwerpen zoals psychische klachten, sociale binding, mentale weerbaarheid/veerkracht, stress/prestatiedruk, suïcidepreventie, LGBTOIA2S+ en financiële problemen. Ook is er aandacht voor studenten die studeren in een bijzondere omstandigheid.

vier lijnen die elkaar in het midden kruisen met aan uiteinde de begrippen Beleid, onderzoek, samenwerking, transitie, vroege interventie, preventie, begeleiding en toerusting
StepChangemodel (UK Universities)

Inspireren en kennis delen voor en door onderwijsinstellingen

De landelijke kennisbank is opgericht met hulp en op aanvraag van het Landelijk Netwerk Studentenwelzijn hoger onderwijs. Dit netwerk, opgericht in 2018, telt ruim 900 leden vanuit hogescholen, universiteiten en welzijnsorganisaties. Het netwerk komt meermaals per jaar bijeen waar praktijkvoorbeelden worden uitgelicht en inspirerende sprekers te gast zijn. Ter ondersteuning van het netwerk bestaat er ook een online community. Tevens bieden we masterclasses aan. Nu is hier ook de landelijke kennisbank aan toegevoegd die helpt inspireren en overzicht schept in de landelijk beschikbare praktijkvoorbeelden. De inhoud van de kennisbank is gratis en toegankelijk voor iedereen.

Bouw mee aan een landelijk kennisoverzicht!

Wij roepen hierbij hoger onderwijsinstellingen en welzijnsorganisaties op om initiatieven te blijven delen via de Kennisbankstudentenwelzijn.nl.  

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties