Maak introductieweek inclusief: iedereen verdient een goede start

Een introductieweek is voor velen een tijd van gezelligheid en nieuwe ontmoetingen. Echter voor studenten met een ondersteuningsbehoefte kan het juist extra belemmerend zijn.

Duidelijke communicatie en toegankelijke activiteiten zijn cruciaal voor een inclusieve introductieweek. Het zorgt ervoor zorgt dat ook studenten, ongeacht hun ondersteuningsbehoefte,  zich welkom en gewaardeerd voelen. Je voorkomt dat iemand zich buitengesloten voelt en maak je de introductieweek een positieve ervaring voor iedereen. Uit onderzoek blijkt dat de eerste honderd dagen van groot belang zijn voor het welzijn van studenten en hun latere studievoortgang.

Tips voor duidelijke communicatie

 • Gebruik begrijpelijke taal om misverstanden te voorkomen. Dit is vooral belangrijk voor studenten met cognitieve beperkingen of taalbarrières.
 • Stel vooraf informatie beschikbaar over waar en welke activiteiten er plaatsvinden zodat studenten voorbereidingen kunnen treffen. Dit is vooral belangrijk voor studenten met beperkte energie of fysieke beperkingen.
 • Zorg voor heldere routebeschrijvingen en plattegronden van de locaties. Dit helpt studenten om zich gemakkelijk te oriënteren en voorkomt onnodige stress.
 • Geef gedetailleerde informatie over de beschikbare toegankelijkheidsvoorzieningen, zoals aangepaste toiletten, rolstoeltoegankelijke routes en prikkelarme ruimtes.
 • Informeer over waar en hoe studenten extra ondersteuning kunnen krijgen, zoals buddy’s, mentoren of speciale hulplijnen.
 • Gebruik verschillende communicatiekanalen zoals e-mail, social media en speciale websitepagina’s om informatie te verspreiden. Hiermee bereik je een breder publiek.
 • Maak alle digitale communicatie toegankelijk met ondertiteling, gebarentolk en tekstalternatieven voor visuele inhoud.
 • Laat studenten weten waar ze feedback kunnen geven en bij wie ze terecht kunnen met vragen of opmerkingen.  

Tips voor activiteiten

 • Zet ervaringsdeskundigen in: win advies in bij studenten met een ondersteuningsbehoefte. Zij weten het beste wat nodig is om de activiteiten toegankelijk te maken en hoe je knelpunten kan aanpakken.
 • Toegankelijkheid gebouwen: zorg ervoor dat gebouwen rolstoelvriendelijk zijn en voorzien van liften en hellingbanen. Evenementenlocaties moeten toegankelijk zijn voor alle studenten, ongeacht hun fysieke beperkingen. Denk aan toegankelijke routes, brede deuropeningen, aangepaste toiletten en voldoende ruimte om te manoeuvreren met een rolstoel.
 • Flexibiliteit in het programma: plan pauzes en bied alternatieven voor fysiek belastende activiteiten, zoals lange wandelingen of intensieve sportactiviteiten. Dit zorgt ervoor dat meer studenten kunnen deelnemen zonder zich buitengesloten te voelen. Zorg ook voor prikkelarme alternatieven.
 • Prikkelarme ruimtes: zorg voor ruimtes waar studenten die snel overprikkeld raken, zoals door paniekklachten of ADHD, tot rust kunnen komen.
 • Training en ondersteuning begeleiders: bied hen inzichten en handvatten hoe om te gaan met verschillende behoeften en situaties en dat zij weten bij wie studenten terecht kunnen met vragen.
 • Individuele ondersteuning: bied mogelijkheden voor begeleiding voor studenten met een ondersteuningsbehoefte, zoals een buddy of mentor.

Inclusief onderwijs

Inclusief onderwijs richt zich op het creëren van een onderwijsomgeving waarin alle studenten, ongeacht hun fysieke, mentale of leerbehoeften, optimaal kunnen participeren en ontwikkelen.

 • www.ecio.nl biedt professionals in het onderwijs hulpmiddelen en adviezen om inclusiever onderwijs te faciliteren. Hier vind je onder meer richtlijnen, handreikingen, onderzoeksresultaten en praktijkvoorbeelden die je helpen bij het vormgeven van een inclusie onderwijsaanpak. 
 • www.kennisbankstudentenwelzijn.nl is een waardevolle bron voor onderwijsprofessionals die werk willen maken van beter studentenwelzijn. Het platform met tips, onderzoeken, handreikingen en bijvoorbeeld voorbeelden uit de onderwijspraktijk helpen je om het welzijn van studenten te bevorderen en uitdagingen zoals stress en mentale gezondheidsproblemen aan te pakken.
 • ww.onbelemmerdstuderen.nl biedt studenten met een ondersteuningsbehoefte essentiële informatie. Via dit platform worden zij geïnformeerd over onder andere mogelijke (financiële)regelingen, wet- en regelgeving, voorzieningen en begeleidingsmogelijkheden. 
een groep jonge mensen die over een pad langs bomen in een park lopen, De scene straalt een ontspannen, studentikoze sfeer uit

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties

Gerelateerde artikelen