Onderwijsinstellingen bundelen krachten voor toegankelijk en inclusiever onderwijs

Deze week wordt landelijk aandacht gevraagd voor een toegankelijke samenleving, waaronder het onderwijs, voor mensen met een beperking. Door gebrek aan tijd, menskracht, hoge werkdruk en ook versnippering van kennis kan het voor onderwijsinstellingen lastig zijn om hier optimaal aan tegemoet te komen. Het goede nieuws is: als onderwijsinstelling sta je er niet alleen voor!

We ervaren soms dat docenten denken dat we zoeken naar een makkelijke uitweg. Het is dan moeilijk om open te zijn over onze problemen" – student TU/e

Ruim een derde van de studenten studeert met een beperking. Ook studentenwelzijn staat onder druk. Er is een sterke samenhang tussen de toename van stress, prestatiedruk en financiële zorgen met verminderde mentale gezondheid. Inclusief onderwijs en een veilig studieklimaat zijn prioriteit; een grote opgave voor onderwijsinstellingen.

Als onderwijsinstelling sta je er niet alleen voor

Op 2 en 3 oktober jl., tijdens de Week van de Toegankelijkheid, onderstreepten weer acht onderwijsinstellingen hun toewijding aan inclusief onderwijs met ondertekening van de intentieverklaring VN-Verdrag Handicap. Hiermee staat de teller op 34 hogescholen en universiteiten en 8 mbo-instellingen. 

Met ondertekening van de intentieverklaring gaan ze deze uitdaging niet alleen aan. In de werkgroepen VN-verdrag bundelen ze hun krachten. Deze werkgroepen voor het hoger onderwijs en het mbo zijn geïnitieerd om onderwijsinstellingen daarbij te helpen. Ze worden door ECIO gefaciliteerd om kennis en ervaringen te delen en samen te werken aan het verder verduurzamen van inclusief onderwijs.

"De verdiepende werkgroepbijeenkomsten zijn inspirerend en helpen om bijvoorbeeld professionalisering en toegankelijkheid aan te pakken" – NHL-Stenden

VN-verdrag als leidraad voor inclusief onderwijs en studentenwelzijn

Van de studenten die aangeven te studeren met een beperking wordt 39% belemmerd in hun studie. (Van den Broek, Termorshuizen & Cuppen, 2022). Ook in het mbo geeft een op de drie studenten aan te studeren met een beperking, leerprobleem of chronische ziekte. Het ministerie van OCW zet in op verandering in cultuur, beleid en praktijk zodat het onderwijs volledig inclusief is. Het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap - dat sinds 2016 in Nederland is bekrachtigd - biedt hiervoor richtlijnen met acht fundamentele elementen.

Werken aan acht fundamentele elementen voor een inclusieve onderwijsinstelling

Met ondertekening van de intentieverklaring VN-verdrag committeert de bestuurlijke top van onderwijsinstellingen zich om de onderwijsomgeving volledig inclusief te maken. Zo werken ze onder meer aan flexibiliteit in het curriculum, deskundigheidsbevordering van alle medewerkers met onder andere didactiek en attitude, informatievoorziening, internationalisering, digitalisering en de voorbereiding op en overgang naar de arbeidsmarkt. Door aan de slag te gaan met de acht fundamentele elementen breng je het VN-verdrag naar de praktijk; een handreiking om inclusief onderwijs effectief te implementeren. Dan kan elke student, op voet van gelijkheid met andere studenten, aan het onderwijs deelnemen.

"Het is fijn om ook struggles met elkaar te delen en te weten dat anderen hetzelfde ervaren. Inzicht in elkaars aanpakken is heel inspirerend" - Anneke Sikkema, TU/e

Campagne 100% VN-proof

ECIO voert samen met onderwijsminister Robbert Dijkgraaf campagne voor 100% commitment van alle hogescholen, universiteiten en mbo-scholen.

"De werkgroep biedt handvatten en sterkt ons in onze aanpak. Van elkaar leren en weten wat anderen op welke manier aanpakken, helpt in focus en langetermijnperspectief" – Hogeschool Utrecht

Doe mee!

Wil je als onderwijsinstelling ook de intentieverklaring VN-verdrag ondertekenen, of bijvoorbeeld eerst een bijeenkomst van de landelijke werkgroep VN-verdrag bijwonen? Neem voor meer informatie contact op met ECIO.

logos van hogescholen en universiteiten

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties

Gerelateerde artikelen