Online onderwijs ontwerpen met behulp van open leermaterialen

Door gebruik te maken van digitale leermaterialen van vakgenoten maak je als docent een vliegende start bij het digitaliseren van je vak.  Digitale leermaterialen zijn er in allerlei vormen en maten, zoals digitale (oefen)toetsen, virtual-realitysimulaties of kennisclips die studenten voorafgaand aan het college bekijken. Met een open licentie geef je anderen, onder voorwaarden, toestemming om het materiaal te gebruiken of aan te passen. Zo kunnen vakgenoten profiteren van elkaars werk.

 

Vraag: Welke online cursussen en andere online leermaterialen zijn via SURF beschikbaar die ik kan inzetten voor onderwijs op afstand?

Antwoord: Bij SURF voeren we sinds 2015 in opdracht van het ministerie van OCW de stimuleringsregeling Open en online onderwijs uit, waarbij we docenten stimuleren om met online onderwijs aan de slag te gaan. De ontwikkelde leermaterialen worden na afronding van het project beschikbaar gesteld onder een open licentie. Er zijn vanuit de stimuleringsregeling Open en Online Onderwijs diverse online cursussen of andere materialen beschikbaar:

Anatomytool, UL, UM, en UvA

AnatomyTOOL is een platform waar peer-reviewed kwalitatief open leermatieraal beschikbaar is dat geschikt het leren en onderwijzen van Anatomie. Voor meer achtergrondinformatie over het platform, klik hier.

Big History, UvA

In het vak Big History wordt de hele geschiedenis, van oerknal tot nu, geïntegreerd behandeld. Voor meer achtergrondinformatie over de cursus, klik hier.

Bridging the gap, UU en MBE

In deze Online Course wordt ingegaan op het omgaan met calamiteiten in de zorg.

Er zijn 3 online courses ontwikkeld voor de volgende onderwerpen:

De online courses bestaan uit ieder uit 3 filmpjes van 7 tot 10 minuten, waarin vooraanstaande sprekers college geven over het onderwerp. Bij iedere course is voor verdere verdieping achtergrondmateriaal te vinden in de vorm van verwijzingen naar boeken, artikelen, websites en achtergrondvideo’s.

Community of Online Course, Hanzehogeschool

De Hanzehogeschool Groningen heeft de MOOC Introductory Course to Economics uitgebreid met de online onderwijscommunity Community of Open Online Course (COOC). Hierbij zijn video’s gemaakt met professionals en internationale docenten die een brug bieden tussen theorie en praktijk vanuit een internationaal perspectief.

Voor meer achtergrondinformatie over het project, klik hier.

Environmental Toxicology, VU, WUR, UU, OU en Radboud Universiteit

De Vrije Universiteit heeft samen met 65 auteurs een peer-reviewed online textbook gepubliceerd dat geschikt is als studieboek. Hierin wordt een actueel overzicht gegeven van het vakgebied van de milieutoxicologie. Het studieboek is modulair van opzet en online beschikbaar. Voor meer achtergrondinformatie over het project, klik hier.

Public International Law, UU

De Universiteit Utrecht heeft verrijkte kennisclips gemaakt, waarin leerstukken van het internationaal recht worden uitgelegd en vragen gesteld worden die in het onderwijs worden besproken. In korte clips (zogenaamde bites) komen specifieke onderwerpen aan bod komen die voor studenten in het algemeen lastig te begrijpen zijn. Voor meer achtergrondinformatie over het project, klik hier.

Meer resultaten van de stimuleringsregeling open en online onderwijs

Digitale leermaterialen delen via nationaal platform

SURF ontwikkelt een zoekportaal waarmee een groot en gevarieerd aanbod van digitale leermaterialen op 1 plek toegankelijk wordt voor docenten en studenten. De digitale leermaterialen die binnen de stimuleringsregeling ontwikkeld zijn, komen op korte termijn beschikbaar via dit platform.  Momenteel experimenteren 10 onderwijsinstellingen en vakcommunity’s met dit platform voor het delen van leermaterialen uit de eigen onderwijsinstelling.

 

Twee mensen achter computer

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 1 reactie

Gerelateerde artikelen