Overzicht lopend corona-gerelateerd onderwijsonderzoek (NRO)

De coronacrisis heeft veel impact op het onderwijs, maar hoeveel invloed precies en wat de exacte gevolgen zijn, daar wordt momenteel op veel plekken onderzoek naar gedaan. Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) probeert daarom, in afstemming met het ministerie van OCW en de sectorraden, in kaart te brengen waar en door wie al (kleinschalig) onderzoek uitgevoerd wordt naar corona-gerelateerde onderwijsvraagstukken en afstandsonderwijs.

De afgelopen tijd heeft het NRO via een online formulier uitgevraagd welk onderwijsonderzoek er momenteel wordt gedaan naar de effecten van Corona op het Nederlandse onderwijs.

Inmiddels is er ook een website waar je een overzicht vindt van deze inventarisatie: https://www.nro.nl/corona-gerelateerd-onderwijsonderzoek. De website wordt doorlopend aangevuld met nieuwe onderzoeken. Het doel is een zo volledig mogelijk overzicht te geven van het onderzoek dat plaatsvindt, dat ook gesorteerd wordt per sector.

Weten welk onderzoek er zoal gaande is in het HO? Kijk dan hier.

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties

Gerelateerde artikelen