Passende studiekeuze en gemotiveerd blijven, hoe pak je dat aan?

Hoe ondersteun je studenten bij het maken van passende studiekeuzes? Hoe motiveer je studenten om een studie te starten en aangehaakt te blijven? Met dit artikel zetten we de tips, tools en gedeelde aanpakken rondom deze topics, vanuit de bijeenkomst van het Landelijk netwerk Studentenwelzijn,  kort uiteen. De bijeenkomst vond plaats op 16 september jl. met een mooie opkomst van ruim 130 deelnemers.  

Motivatie in samenhang met studiekeuzes en studiesucces

Evelyne Meens, schrijfster van het boek ‘Een Leven Lang Kiezen’ en senior onderzoeker promoveerde op het onderwerp motivatie in samenhang met studiekeuzes en studiesucces. Meens vertelt over het welzijnsinstrument de start-thermometer, die zij samen het Fontys heeft ontwikkeld. Daarbij gaat ze in op de theorie en het onderzoek achter de start-thermometer. Zoals de basisbehoeften, gebaseerd op de zelfdeterminatietheorie: autonomie, verbondenheid en competenties en de studentervaringen met de studiekeuzecheck van Fontys. Tevens licht ze toe hoe het instrument wordt ingezet in de onderwijspraktijk.

Agenderen en organiseren studentenwelzijn binnen de onderwijsinstelling

Willemijn Nieuwenhuijs (Hoofd Student Support Services) van Universiteit Leiden vertelt over hun integrale aanpak rondom studentenwelzijn. Toenemende stress en burn-out onder studenten en het landelijk actieplan studentenwelzijn waren aanleiding voor de Taskforce studentenwelzijn en het aanstellen van een studentwellbeing officer. Ze licht de verschillende acties toe die zijn ondernomen op de vijf pijlers:

  1. Awareness en voorlichting
  2. Preventie en vroegsignalering
  3. Hulpaanbod en psychosociale interventies
  4. Professionalisering docenten en studentbegeleiders
  5. Binding en veilig studieklimaat.

Tevens gaat ze in op de aanpak rondom het verkrijgen van draagvlak, budget en beleidsvorming.

Studentenwelzijn gericht op internationale studenten

Veel deelnemers ervaren het probleem dat internationale studenten moeite hebben met het krijgen van reguliere hulpverlening. Ook het regelen van een verzekering en financiële voorzieningen is een grote uitdaging. Hoe zorg je voor de juiste informatievoorziening? En hoe verwijs je een student op de juiste manier door? Dit zijn vragen die spelen bij de aanwezige studentenbegeleiders. Caspar de Bok, o.a. programmaleider Internationalisering, Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie Universiteit Utrecht vertelt over het Academic Buddy Program dat hierbij ondersteunt.

Feiten en cijfers suïcide

Evelien van Goor van 113 Zelfmoordpreventie licht de suïcidecijfers en feiten toe. Kwetsbaarheid en stress, klem zitten door een ondraaglijk, onoplosbaar en oneindig probleem kan leiden tot zelfmoordgedachten. Van Goor geeft tips om met studenten hierover in gesprek te gaan en vertelt over verschillende hulpbronnen, zoals een app en (online) (groeps)trainingen die daarbij kunnen ondersteunen. 

Best practice: Limitless: Peer to Peer

Eef de Rijk en Sandra Scheffel van Hogeschool van Amsterdam lichten het platform Limitless toe. Het platform is voor instromende studenten met een functiebeperking. Met ook het Studentmentor+ programma als onderdeel van Limitless streven ze naar een soepele start voor deze studenten. Zichtbaarheid, feedback, informatievoorziening en contactmomenten zijn daarbij belangrijke pijlers.

Best practice: project ‘challenge yourself’

Ohran Usta van STIP studentenplatform Nederland vertelt hoe zij studenten ondersteunen en begeleiden op het gebied van studie studie, identiteit en morele ontwikkeling:  good practice sharing. Ze werken landelijk, maar willen daarnaast ook regionaal te werk gaan. In elke grote studentenstad hebben zij een platform. Het platform is er voor studenten, dus ook mbo-studenten. Momenteel bereiken ze met name studenten met een migratieachtergrond.

Best practice: ‘Lieve Mark’ (thuisbesmet.nl)

Thijs de Jongh vertelt over het initiatief ‘Lieve Mark’, opgezet door studenten uit Leiden, Delft en Utrecht. Om ervoor te zorgen dat maatregelen en voorzieningen zo goed mogelijk op de studentbehoefte aansluit, delen ze ervaringen, meningen en signalen met andere onderwijsinstellingen, beleidsmedewerkers en gemeenten.

Tips

Neem voor meer informatie contact met ons op. We vertellen je er graag meer over.

 

drie studenten zitten met laptop lachend aan tafel

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties