Studiedata in tijden van Corona

De afgelopen weken hebben onderwijsinstellingen laten zien dat ze over grote veerkracht beschikken. In enkele dagen maakten zij een omschakeling naar online lesgeven, toetsen en samenwerken. Zo ook de data analisten van onderwijsinstellingen die in verband met Corona momenteel veel vragen op zich af krijgen. Want welk effect heeft online lesgeven eigenlijk op het leren en succes van studenten? En kloppen onze instoomprognoses nu nog wel? Deze en andere vragen leveren interessante discussies binnen de zone ‘Veilig en betrouwbaar benutten van studiedata’ van het landelijke Versnellingsplan ICT in het onderwijs.

Studiedata heeft nut in tijden van crisis

Studiedata zijn waardevol om het onderwijs te begrijpen en verbeteren. Data analisten binnen instellingen buigen zich over het analyseren van instroom, uitstroom en de uitval van studenten bij faculteiten of opleidingen. Maar uiteindelijk proberen ze vaak ook de oorzaken hiervan te achterhalen. Is een vooropleiding bepalend in het halen van een studie? Welke rol speelt het BSA? Zowel de achtergrond als de vooropleiding van de student als het onderwijs zelf hebben effect op het leren en het succes van de student.

Doordat onderwijsinstellingen door de coronacrisis vrijwel in alle opleidingen de overstap hebben gemaakt naar volledig online onderwijs, komen er dan ook interessante nieuwe vragen kijken voor data analisten. Hoeveel tentamens kunnen er in aangepaste vorm doorgaan op de geplande tijd? Welk effect heeft het uitstel van het BSA op de instroomcijfers van komend jaar? Om antwoord te kunnen geven op deze vragen moet het thema ‘studiedata’ ondanks deze drukke tijden op het netvlies staan.

Organiseer juist nu goede randvoorwaarden voor Learning Analytics

Om data te kunnen analyseren en conclusies te trekken moet er ten eerste data beschikbaar zijn, maar moet deze ten tweede vooral ook veilig en betrouwbaar benut worden. Het is daarom belangrijk om in de ad hoc oplossingen momenteel al na te denken over de effectmeting van deze ingrijpende maatregelen wanneer de rust weer terugkeert.

Denk vooruit op welke vragen je antwoord wil. Veel instellingen zijn al actief op het gebied van learning analytics; het verzamelen en analyseren van studiedata (bijvoorbeeld uit de leeromgeving) over hoe studenten studeren. Nu de studenten deze maanden niet meer in de collegebanken zitten kunnen juist deze learning analytics inzicht geven in het studiegedrag. De online leeromgevingen bieden hier volop de kans toe, maar het is wel bepalend hoe de leeromgeving is ingericht: levert de omgeving betrouwbare data, is deze data goed ontsloten voor onderzoek, en hebben de leveranciers en de onderwijsinstelling de juiste privacy- en securitymaatregelen getroffen.

De coronacrisis zal een groot effect hebben op studiedata

Sommige beleidsvragen die opkomen gelden voor alle onderwijsinstellingen. Met name de vraag welk effect de maatregelen hebben op de instroom en herinschrijvingen van het komend studiejaar en daarmee zaken als roostering, inhuur van personeel en bekostiging.  De eindexamens vinden niet plaats, de inschrijftermijn voor hoger onderwijs is verlengd van 1 mei tot 1 juni, het BSA wordt uitgesteld. Al deze maatregelen hebben effect op de aantallen studenten die hogescholen en universiteiten jaarlijks welkom heten. Ook is nog onzeker welk effect de crisis heeft op de internationale instroom van studenten. Data analisten van verschillende instellingen zijn momenteel aan het werk om hun prognoses zo accuraat mogelijk bij te stellen met behulp van scenarioplanningen. Er zullen vergeleken met voorgaande jaren ook missende gegevens zijn, zoals eindexamencijfers, wat analyses complexer maakt, maar niet onmogelijk. Naast de ingrijpende effecten op dit moment op het onderwijs voor de studenten, zal de coronacrisis dus ook een groot effect hebben op studiedata.

De Zone Studiedata helpt onderwijsinstellingen met het analyseren van studiedata

De zoneleden zien momenteel vanuit hun eigen instellingen vragen opkomen waar zij met studiedata antwoord op proberen te geven. Deze individuele projecten worden met elkaar uitgewisseld binnen de zone zodat we van elkaar leren.  Ook onderwijsinstellingen buiten de zone kunnen baat hebben bij de kennis en ervaring die wij opdoen.

Daarom zullen wij in de komende maanden een website opzetten waar we onze kennis en ervaring openbaar delen. Daar publiceren we informatie en tools waarmee onderwijsinstellingen zich kunnen ontwikkelen in de manier waarop ze studiedata benutten. Denk hierbij aan een snelle scan om te zien hoe volwassen jouw instellingen is als het gaat om het gebruik van studiedata. Verder publiceren we routekaarten met best practices uit de zone en komt er een handleiding voor onderzoekers die met studiedata willen werken. Ten slotte is er al het Statistisch Handboek Studiedata dat helpt in het kiezen van de juiste vorm van data-analyse voor een bepaalde vraagstelling.

Deze weken maakt het hoger onderwijs een enorme vlucht als het gaat om online diensten. De eerste stap is de overgang maken naar online lessen geven, maar als je op den duur ook het effect hiervan wilt meten is het nu al belangrijk om studiedata niet uit het oog te verliezen.

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties