Terugblik succesvol landelijk inspiratie-event studentenwelzijn!

De start van het nieuwe studiejaar is voor veel studenten een extra uitdaging. Met de tweede coronagolf, waarbij de nadruk nog meer ligt op online onderwijs en thuisstudie, neemt de druk en bezorgdheid verder toe. Zeker ook voor studenten met een ondersteuningsvraag. Het vraagt om inspiratie, samenwerking, verbinding en maatwerk. Dit waren dan ook de belangrijkste doelen van het Inspiratie-event Studentenwelzijn, dat plaatsvond op 26 oktober 2020.

Aspecten voor studiesucces

Niet alleen het behalen van academische prestaties, maar ook het welzijn van de student in zijn geheel is belangrijk voor studiesucces. Aspecten op intellectueel, fysiek, sociaal, emotioneel, moreel en spiritueel vlak zijn mede bepalend voor het welslagen. Studentenwelzijn is belangrijk, actueel en de betrokkenheid is groot. Dit blijkt mede uit de grote opkomst van ruim 400 deelnemers online en op locatie bij het perscentrum Nieuwspoort.

Landelijke Werkgroep Studentenwelzijn maakt de balans op en blikt vooruit

Concrete stappen naar een veilige en toegankelijke studie­omgeving voor studenten met een extra ondersteuningsvraag zijn ingezet bij de start van de Landelijke Werkgroep Studentenwelzijn. Met vijf ambities voor een inclusief studieklimaat werd hiermee de basis voor een integrale aanpak van studentenwelzijn in het hoger onderwijs gelegd. Tijdens het Inspiratie-event Studentenwelzijn maakte de werkgroep de balans op en blikte met de deelnemers vooruit op de kansen en uitdagingen. Tijdens het Inspiratie-event zijn ook inspirerende voorbeelden rondom studentenwelzijn van de leden van het Landelijk Netwerk Studentenwelzijn gedeeld. 

Het programma van het Inspiratie-event Studentenwelzijn

De voortgangsrapportage 2019-2020 en het jaarplan 2020-2021, werden overhandigd aan Ingrid van Engelshoven, minister van OCW. "Corona heeft invloed op het leven van alle studenten. Studenten met een extra ondersteuningsbehoefte vragen om extra aandacht. Belangrijk dat vandaag kennis gedeeld wordt om deze doelgroep goede ondersteuning te bieden," aldus de minister en sprak haar dankwoord uit voor de voortgangsrapportage en jaarplan van de Landelijke Werkgroep Studentenwelzijn

Kamerleden, studenten en professionals in het onderwijs gingen met panelgesprekken in op de actualiteit van studentenwelzijn. Gastsprekers waren onder andere Kamerlid Kirsten van den Hul, Prof.dr. Rutger Engels (Erasmus Universiteit Rotterdam), Prof.dr. Doret de Ruyter, hoogleraar Educatie (Universiteit voor Humanistiek), Rob Verhofstad Voorzitter College van Bestuur (Hogeschool Arnhem Nijmegen) en auteur Toske Andreoli. Het geheel werd muzikaal omlijst door rapper en zangeres Stien den Hollander.  

Studentenwelzijn in de media

Het radioprogramma Spraakmakers besteedde op 27 oktober 2020  met gastsprekers ook aandacht aan studentenwelzijn. Thomas de Leeuw, bedrijfsjournalist van OCW interviewde Ellen van Veen,  studente aan de Erasmus Universiteit, en auteur Toske Andreoli van het boek ‘De mooiste tijd van je leven?’ over het belang van aandacht voor studentenwelzijn op de hoger onderwijsinstellingen. ScienceGuide plaatste het artikel 'Corona maakt alles dubbel zo erg'.

Het Landelijke Inspiratie-event Studentenwelzijn kan je hier terugkijken. Ook vind je er video-opnames van de verschillende programmaonderdelen. Evenals het webinar over het StepChange-raamwerk, dat aansluitend aan het Inspiratie-event plaatsvond. Het raamwerk ondersteunt onderwijsinstellingen bij het ontwikkelen van een brede benadering voor mentale gezondheid. Een Engels hands-onmodel dat eenvoudig is te vertalen naar het hoger onderwijs in Nederland.

Kennis delen met gelijkstemden?

Wil je als hoger onderwijsprofessional sparren met gelijkgestemden over studentenwelzijn en kennis, ideeën en knelpunten delen? Meld je dan aan voor de besloten LinkedIngroep Studentenwelzijn in het hoger onderwijs.

Organisatie van het Inspiratie-event Studentenwelzijn

Het event was een initiatief van de Landelijke Werkgroep Studentenwelzijn, met vertegenwoordigers van VSNU, Vereniging Hogescholen, ISO, LSVb, Ministerie van OCW, Universiteit voor Humanistiek en ECIO.

Twee mensen aan tafel met deelnemers op 1,5 meter afstand op een stoel eromheen

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties

Gerelateerde artikelen