Tips, discussies en verhalen over digitale onderwijsinnovatie op LinkedIn. Deze kwamen in oktober voorbij!

Tips, discussies en verhalen over digitale onderwijsinnovatie en blended onderwijs. Dagelijks komen ze op LinkedIn voorbij. De Vraagbaak Online Onderwijs verzamelt elke maand speciaal voor jou de posts die je niet wilt missen. Deze vonden wij in oktober. 
Heb je aanvullingen of opmerkingen? Deel het in de reacties! 

Food for thought! Brits rapport over blended learning

Het Britse Office for Students heeft recent een rapport over blended learning uitgebracht en daagt  Britse universiteiten uit. Want door de ervaring die is opgedaan bij de snelle overgang naar online leren, is er geen beter moment om de studentenervaring opnieuw vorm te geven. Maar hoe? In dit artikel reikt Matthew Riddle enkele ideeën aan die ook relevant zijn voor het Nederlands hoger onderwijs. Je leest hoe universiteiten de uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd, kunnen aanpakken. Denk aan de betrokkenheid van studenten en de toegenomen verwachtingen van online leren.

De Activerende Podcast Methode

Hoe kan ik studenten meer laten samenwerken en hun betrokkenheid vergroten? Dat was de vraag die docent - en winnaar van de Facultaire Onderwijsprijs 2022 - Astrid Van Weyenberg van de Universtiteit Leiden zich twee jaar geleden stelde. Haar oplossing? Een methode waarbij de inzet van podcasts ervoor zorgt dat studenten actief aan de slag gaan met de lesstof. Benieuwd hoe dat werkt? Lees het interview met Astrid van Weyenberg.
 

5 tips voor het opzetten van microcredentials

Hoe zet je microcredentials op binnen een hoger onderwijsinstelling? Lees over de ervaringen van deelnemers van Hogeschool Saxion aan de landelijke pilot Microcredentials van het Versnellingsplan. Ze delen vijf tips die kunnen helpen in de startfase van het ontwikkelen en aanbieden van microcredentials. Van het maken van afwegingen over het omzetten van cursussen tot aan goede interne en externe communicatie rondom microcredentials.

 

Podcast maken

Experimenteren met (blended) onderwijs

Hoe vermijden we dat flexibel online leren, individueel leren wordt? En hoe kan (digitale) peerfeedback bij vaardighedenonderwijs goed worden ingezet? Veel docenten van Hogeschool Rotterdam benutten de mogelijkheid hun (blended) onderwijs te vernieuwen door middel van een werkplaats-experiment. Want er zijn altijd dingen die beter kunnen. Doe inspiratie op en bekijk aan welke onderwijsuitdagingen er gewerkt wordt bij Werkplaats Onderwijsleertechnologie. Docenten vertellen in een video over hun projecten uit 2022.
 

‘Blended Learning is here to stay’

Frank Zuijdam is hoofd Academische Zaken aan de Universiteit van Amsterdam. In NRC stond onlangs zijn opiniestuk met als strekking dat online onderwijs meerwaarde heeft. “Blended Learning is here to stay, om het in goed Nederlands te zeggen. Blended onderwijs is wat de UvA betreft wel altijd onderdeel van het campusonderwijs en er moet een goed didactisch model aan ten grondslag liggen. De kunst is een optimum te vinden tussen online en fysiek onderwijs en de interactie daartussen.” 
 

Serious gaming voor studenten

Een docent van NHL Stenden Hogeschool nam onlangs de serious gaming lesbox in ontvangst voor de opleiding integrale veiligheid. Bij de minor criminal mindhunters kunnen studenten door het spelen van het spel Crime Zoom kennismaken met serious gaming en direct ook leren reflecteren op eigen handelen in het spel. De box is in samenwerking met de Master Serious Gaming ontwikkeld. Een mooi voorbeeld van gamification in het onderwijs!
 

Prijs voor mooi blended onderwijs

Bij de Haagse Hogeschool wordt er een prijs uitgereikt voor de opleiding die volgens een aantal criteria, mooi blended onderwijs heeft ontworpen. De opleiding Proces and Food Technology is hiervoor genomineerd. Estella Griffioen: “Ik vind het idee van een award-uitreiking voor blended learning enorm leuk! Hiermee kun je de focuspunten die binnen jouw instelling heersen, extra benadrukken. Het inspireert en stimuleert ontwikkelaars.” Op 3 november wordt de winnaar bekend gemaakt.

 

 

 

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties