Tips voor docenten bij de selectie van tools voor online onderwijs

Als je aan de slag gaat met online of blended onderwijs, dan start je natuurlijk vanuit leerdoelen, leerinhouden en een didactische aanpak. Maar op een gegeven moment zal je ook tools, leertechnologieën, op een verantwoorde manier moeten gaan selecteren. Je kijkt daarbij als het goed is met een didactische bril naar tools. 

Je wordt dan geconfronteerd met een enorme hoeveelheid aan beschikbare tools.

Hoe vind je een weg in dit grote aanbod van diverse tools?

In bijgevoegde bijdrage vind je een aantal tips en stappen. Deze sluiten nauw aan bij Tools voor online onderwijs, en bouwen daar ook op voort.

Ook handig:

Welke applicaties mag ik nog gebruiken? (stappenplan CSY)
Welke applicaties mag ik nog gebruiken? (stappenplan CSY)

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 2 reacties

Reactie van Dick Vestdijk

Dag Wilfred, zie 1-2-3 geen bijlage staan, ben benieuwd naar het tips en stappen.