Universal Design for Learning | Hoe diversiteit van studenten de onderwijsnorm bepaalt

De grote variatie in studenten is de norm. Het uitgangspunt van UDL is om vanaf het begin van de ontwikkeling van het curriculum rekening te houden met de verschillen tussen studenten. UDL is efficiënter, esthetischer en goedkoper dan traditionele onderwijsvormen.

Met toegankelijk inclusief hoger onderwijs houd je bij de ontwikkeling van onderwijs rekening met verschillen in leerstijlen, talenten en mogelijke belemmeringen, zodat er ruimte is voor elk studerend talent. Dat is het idee achter Universal Design for Learning (UDL).

De voordelen van UDL

  1. Meer studiesucces voor de gehele studentenpopulatie.
  2. Minder kostbare aanpassingen zijn nodig voor studenten die moeilijk gebruik kunnen maken van de aangeboden leervormen.
  3. Geen vragen over het wel of niet behalen van kerncompetenties die op een alternatieve manier getoetst zijn.

Lees meer over de betekenis van UDL, wat de voordelen zijn voor studenten met een functiebeperking en de mogelijkheden die hulpmiddelen en reguliere technologie hierbij bieden.

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties

Gerelateerde artikelen