Verbeterde schrijfbegeleiding door de inzet van de OSWP

Het trainen van schrijfvaardigheid is binnen de meeste juridische opleidingen een zeer belangrijke bijzaak. Taal is immers het instrument bij uitstek van de jurist.  Bij de Open Universiteit staat efficiënt en effectief schrijfonderwijs dan ook al jaren hoog op de agenda. De laatste jaren zijn er grote stappen gezet. Zo werkt de faculteit Rechtswetenschappen al geruime tijd met eenvormige beoordelingscriteria voor schrijfopdrachten in het hele curriculum. Deze beoordelingscriteria zijn vastgelegd in het facultair beoordelingsformulier schrijfvaardigheid. Toch merkten we dat studenten nog meer ondersteuning kunnen gebruiken in hun ontwikkeling als beginnend academische juridische auteurs.

Een stap verder

Vanuit die wens tot verdere ondersteuning van studenten bij het zich eigen maken van schrijfvaardigheden is in het kader van het CRAFT-co project de Online SchrijversWerkplek (OSWP) ontwikkeld. In de OSWP kunnen studenten hun schrijfvaardigheden trainen.  Peer feedback neemt daarbij een centrale plaats in. Studenten geven elkaar peer feedback op schrijfteksten die ze voor oefenopdrachten in een bepaalde cursus hebben gemaakt.  Ze worden daarbij aangemoedigd om in gesprek te gaan over de beoordelingscriteria en de toepassing van die criteria in hun schrijfproducten.

Om zinvolle peer feedback te kunnen geven, bevat de OSWP een praktische instructie over terugkoppeling: hoe geef ik adequaat feedback en feedforward, en waarom?  Ook bevat de OSWP een uitgebreide toelichting op de beoordelingscriteria in het facultaire beoordelingsformulier. Alle eisen staan hier bij elkaar, met toelichting en oefenmateriaal. Over elk beoordelingscriterium is er bijvoorbeeld een kennisclip met uitgebreide uitleg, er zijn goede voorbeelden en de studenten kunnen hun kennis over de beoordelingscriteria toetsen met zelftoetsen.

Door het geven van peer feedback maakt de student zich de beoordelingscriteria eigen, meteen vanaf de eerste schrijfopdracht in het curriculum. Ook krijgt hij inzicht in waar hij staat in zijn leerproces. Bij het geven van feedback komt hij in aanraking met verschillende goede en minder goede uitwerkingen van dezelfde tekst. De student kan zo zijn eigen werk niet alleen vergelijken met de standaard in het beoordelingsformulier, maar ook met andere benaderingen van dezelfde oefenopdracht door medestudenten. Daarbij willen we een dialoog tussen studenten over hun schrijfproducten stimuleren. Het geven van feedback scherpt het oordeelsvermogen van de student over wat nu een goede juridische tekst is en hoe je zo’n tekst zelf schrijft. Zo wordt het en zelflerend vermogen van studenten positief beïnvloed.  

De eerste resultaten

In het kader van het CRAFT-co project hebben we een uitgebreide beschrijving van het concept van de OSWP opgesteld en een eerste implementatie uitgevoerd binnen yOUlearn, het eigen LMS van de Open Universiteit. We hebben deze eerste implementatie uitgeprobeerd in de propedeusecursus Inleiding Europees Recht. Hoewel veel studenten moeten wennen aan het geven van peer feedback, zijn de eerste resultaten positief: de studenten zijn minder afwachtend en stellen meer inhoudelijke en kritische vragen over de wijze waarop ze zelf aan de slag kunnen met het verbeteren van hun tekst. 

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties

Gerelateerde artikelen