Verplegen met een VR-bril op | De rol van XR in zorgopleidingen

In de wereld van het zorgonderwijs groeit de behoefte aan de toepassing van XR in de opleiding. Zo gaat simulatie een steeds grotere rol spelen bij het opleiden van studenten. In dit artikel nemen we je mee in de laatste ontwikkelingen en laten we een paar mooie voorbeelden zien van XR binnen zorgopleidingen. 

Maar eerst even dit: wat is XR ook alweer? 

XR (eXtended Reality) of Immersive Reality is een term die alle immersieve technologieën omvat die onze perceptie van de werkelijkheid uitbreiden, zoals Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR) en Mixed Reality (MR). VR creëert een volledig door computers gegenereerde omgeving die de echte wereld vervangt. AR voegt digitale informatie of virtuele objecten aan de fysieke wereld toe. MR gaat een stapje verder dan AR door interactie tussen de gebruiker en virtuele elementen toe te voegen, het liefst zo natuurlijk mogelijk. 

Waarom zou je meer gebruik maken van XR? 

XR heeft veel te bieden. Deze innovatieve technologieën maken het niet alleen mogelijk studenten op nieuwe manieren te laten leren, maar beloven ook de druk op de gezondheidszorg te verlichten. Bovendien zou het de kwaliteit van de opleiding verbeteren. In een recent verschenen artikel in ScienceGuide lezen we dat de helft van de praktijkuren in zorgopleidingen vervangen moeten worden door simulatie. Het is een ambitieus plan met eindeloos veel mogelijkheden. Studenten kunnen, dankzij XR, operaties oefenen zonder de aanwezigheid van een echte patiënt. Denk aan medische beeldvormingsfaciliteiten waarin delen van het menselijk lichaam kunnen worden onderzocht zonder dat een patiënt daadwerkelijk een operatie hoeft te ondergaan. Studenten kunnen bijvoorbeeld ook thuis met behulp van een VR-bril oefenen met het voorbereiden van een medische handeling. 

Miljoenen euro’s 

De plannen voor meer simulatie zijn gemaakt door het consortium Digital United Training Concepts for Healthcare (DUTCH). Dit consortium - bestaande uit ziekenhuizen, universitair medische centra, hoger onderwijsinstellingen en bedrijven - richt zich op efficiëntere scholing via simulatieonderwijs en XR-technologieën. Ze wil de druk op de gezondheidszorg verlichten en de kwaliteit van het zorgonderwijs verbeteren. Het Nationaal Groeifonds heeft maximaal 132 miljoen euro toegekend aan DUTCH.  

Tijdens de National XR Day in Delft op 5 juli, georganiseerd door de TU Delft en SURF, gaf Madelon Panman van de Erasmus MC Academie een presentatie over DUTCH. Ze legt uit waarom het noodzakelijk is om deze innovaties in de zorgopleidingen door te voeren.

Jongen met VR bril
Foto: Pexels

Hoe bereid je je voor op XR? 

De noodzaak is helder, maar hoe kunnen zorgopleidingen praktisch aan de slag gaan met XR-technologieën? Tim Tijs en Richard Evering van Hogeschool Saxion deelden hun inzichten op dit gebied tijdens de National XR Day. Ze vertelden hoe zij simulatieonderwijs in de zorgopleidingen mogelijk maakten in samenwerking met de opleiding Creative Media and Game Technologies. Ze lieten ook zien met welke uitdagingen ze te maken kregen en hoe ze voortdurend naar nieuwe oplossingen moeten zoeken. 
Een van de projecten waar Tim Tijs en Richard Evering aan werkten, is 'Verplegen met een VR-bril op'. Studenten kregen de kans om met behulp van VR-brillen te oefenen met de voorbereiding van het inbrengen van een neus-maagsonde. Deze aanpak stelt studenten in staat om zich voor te bereiden op de taak en de nodige stappen te begrijpen voordat ze het in de praktijk moeten uitvoeren. 

Webinar 

Interessant is ook dat studenten aangaven dat ze liever eerst met de XR-apparaten wilden oefenen voordat ze daadwerkelijk opdrachten gingen uitvoeren. Dit illustreert het belang van training en vertrouwdheid met de technologie zelf. De Vraagbaak Online Onderwijs organiseert in samenwerking met Tim Tijs een webinar over dit onderwerp: Studenten voorbereiden op VR. Hoe doe je dat? Het webinar is op vrijdag 15 september van 11.00-12.00. Meld je snel aan. 

Zo zetten opleidingen XR in

Een ander project laat zien hoe XR studenten in een zorgopleiding kan helpen in het contact met patiënten of cliënten. DE HAN laat studenten in een VR-omgeving oefenen met het voeren van intakegesprekken. Door studenten verpleegkunde, fysiotherapie en toegepaste psychologie de mogelijkheid te bieden zo thuis te oefenen, wordt zelfregie gestimuleerd. Na afloop van de simulatie ontvangen ze objectieve feedback, waardoor ze passende leeractiviteiten kunnen kiezen. 

Lees meer over dit project.  
En lees hier meer over het proces van dit innovatieproject.

Ook binnen het mbo wordt XR veelvuldig toegepast. Zo is er een VR-module ontwikkeld door het Deltion College in Zwolle die kan worden ingezet tijdens de lessen van de opleiding Apothekersassistent. Studenten trainen praktijkvaardigheden in een veilige omgeving en leren zelfstandig keuzes maken. Zo kunnen zij zich aan de hand van VR goed voorbereiden op hun stage. De tool bevat 360 graden content waarmee je als student je in een echte apotheek waant. Studenten leren al goed hoe een apotheek er vanbinnen uitziet, waardoor ze sneller hun weg vinden wanneer ze eenmaal beginnen aan hun stage.  

Lees meer over dit project.   

XR opent nieuwe deuren 

De opkomst van XR-technologieën in het zorgonderwijs opent de deur naar een nieuwe manier van leren en training. Het vergroot niet alleen de effectiviteit van het onderwijs, maar draagt ook bij aan een betere voorbereiding van toekomstige zorgprofessionals en verbetert uiteindelijk de kwaliteit van de zorg die zij zullen leveren. 

De maand van XR

Dit artikel werd geschreven in het kader van de 'maand van XR'.
Wil jij meer weten? Je vindt hier nog meer goede voorbeelden van XR in het onderwijs en veel interessante informatie over XR. 

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 1 reactie

Reactie van Nanda Bazuin

De ontwikkelingen van XR binnen onderwijs en onderzoek gaan razendsnel. Daarom besteden wij in de maand september extra aandacht aan de mogelijkheden van XR (virtual reality, augmented reality en mixed reality). Volg www.surf.nl/xr voor de laatste updates.