Versterking medisch onderwijs met online werkvormen en open leermaterialen

Zoek je tools voor het verbeteren van vaardigheden of het inzetten van peerfeedback die aansluiten op het denkniveau van zowel mbo, hbo, als wo studenten? Wil je centraal onderwijs op afstand organiseren of zoek je open leermaterialen die je in de zorg kunt gebruiken? Dankzij de stimuleringsregeling open en online onderwijs zijn er verschillende innovaties ontwikkeld voor open en online onderwijs binnen het medische onderwijsveld.

Aansluiten bij het denkniveau van de student
Universiteit Maastricht en Hogeschool Zuyd verrijken bestaande face-to-face bijeenkomsten met online peerfeedback om het interprofessioneel werkplekleren in de zorg te versterken en studenten (wo, hbo en mbo) in staat te stellen van en over elkaar te leren. De tool voor online peerfeedback zorgt ervoor dat studenten ook voor en na de bijeenkomsten in contact zijn en relfecteren op hun eigen en elkaars werk.

Professionele rekenvaardigheden verbeteren
Ben je op zoek naar tools om rekenvaardigheden van studenten te verbeteren op verschillende denkniveaus? Universiteit Maastricht heeft een online tool ontwikkeld, waarmee studenten zich zelfstandig kunnen trainen in rekenvaardigheden. Deze tool bevat een adaptieve e-learning waarin de studenten casussen krijgen aangeboden met spelelementen, zodat iedere student op niveau wordt uitgedaagd.

Anatomie bestuderen op iPad
Foto: Pexels

Centraal onderwijs op afstand organiseren
Amsterdam UMC en de Universiteit van Amsterdam hebben een manier gevonden om onderwijs centraal op afstand te organiseren waarin studenten zelf casuïstiek kunnen inbrengen en bespreken. Zij ontwikkelden een platform voor radiologiestudenten. Er was behoefte aan centraal onderwijs op afstand, omdat studenten in de masterfase geen onderwijs meer krijgen in beeldvorming en ook geen begeleiding van een radioloog. Beeldvorming (binnen radiologie) is een belangrijk onderdeel van de aanvullende diagnostiek dat een coassistent onder de knie moet krijgen.

Efficiënter gebruik van de contacttijd met studenten
Zoek je voorbeelden voor meer just-in-time onderwijs, activerende werkvormen en een efficiënter gebruik van de contacttijd? Bekijk dan het project van het Erasmus MC Flipping the Master, een open online onderwijsprogramma. In dit nieuwe programma doorlopen studenten voor elk coschap een blok van 4 á 6 weken, waarin ze een aantal kennis- en vaardigheidsonderdelen online volgen. Door de inzet van kennisclips, interactieve e-modules en virtual patient cases wordt het contactonderwijs meer activerend. Hierdoor neemt het rendement toe en kan de expertise van de docent efficiënter worden gebruikt.

Open leermaterialen verpleegkunde
Het project Samen hbo Verpleegkunde is gericht op het delen en hergebruiken van open leermaterialen op het gebied van verpleegkunde. Voorafgaand aan het project is door vijf samenwerkende instituten al een structuur opgezet. Die structuur wordt nu uitgebreid naar alle 17 verpleegkunde-opleidingen in Nederland. Het succes van de vakcommunity hangt nauw samen met het communicatieplatform hbovpk.nl. Dit is een sociaal intranet gericht op het delen van kennis, nieuws en ervaringen. Lees ook de best practice over deze vakcommunity.

Ruim 4000 leermaterialen over anatomie vrij hergebruiken
Met het project AnatomyTOOL wordt een ruime collectie kwalitatieve anatomische beeld- en leermaterialen ontsloten. Vaak kan beeldmateriaal voor anatomie-onderwijs niet hergebruikt worden, omdat het materiaal auteursrechtelijk is beschermd. Het project AnatomyTOOL brengt hier verandering in en biedt een ruime collectie anatomische beeld- en leermaterialen die te delen en hergebruiken zijn. Deze worden ontsloten via edusources. Lees ook het nieuwsbericht over de AnatomyTOOL.

Meer inspiratie
Bekijk meer online onderwijs projecten die zijn ontwikkeld voor het medisch onderwijs:

  • Blended learning environment for medical Dutch
    De Universiteit Maastricht ontwikkelde een blended learning-omgeving om de professionele taalverwerving te vergemakkelijken.
  • Zelfgestuurde online peerfeedback
    Universiteit Leiden en LUMC ontwikkelde een project gericht op zelfgestuurde online peer feedback in de wetenschappelijke stages van drie masteropleidingen.

Zoek je meer voorbeeldprojecten voor open leermaterialen voor medisch onderwijs? Bekijk ook de pagina op surf.nl met  projecten die ontwikkeld zijn binnen de pijler open leermaterialen.

Of lees meer over de stimuleringsregeling open en online onderwijs.

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties