Webinar 18 november | Zelfregulatie, feedback en reflectie stimuleren in (online) onderwijs

Hoe stimuleer je zelfregulatie en reflectie in (online) vaardighedenonderwijs? In dit webinar geven we je inzichten aan de hand van twee aansprekende casussen, waarin studenten elkaar helpen om hun vaardigheden te verbeteren. In de ene casus leren de studenten van – en met – elkaar hoe ze beter kunnen samenwerken in een online setting. In de andere casus leren ze hoe ze beter mondeling kunnen presenteren. Centraal in dit webinar staat de vraag hoe je studenten kunt ondersteunen door (peer)feedback. Je krijgt informatie over de aanpak van de Open Universiteit en maakt kennis met de gebruikte tools, die je ook in je eigen praktijk kunt inzetten. 

Datum: vrijdag 18 november  
Tijd: 11.00 – 12.00 uur 

Meld je hier aan   

In dit webinar 

Om vaardigheden aan te leren is regelmatig oefenen en kwalitatieve feedback van groot belang. Bij een klein aantal studenten, fysiek aanwezig, is dit redelijk eenvoudig te organiseren. Door steeds grotere studentaantallen wordt het als docent moeilijk om hierin te voorzien. Het (online) aanleren van vaardigheden gebeurt niet vanzelf, maar vraagt om een goed uitgewerkt concept dat studenten aangehaakt houdt en actief aanzet tot reflectie.  

Vanuit de Open Universiteit laten we twee aansprekende voorbeelden zien. Je ziet hoe studenten via een gerichte aanpak en ondersteund met handzame tooling elkaar gestructureerd van kwalitatieve feedback voorzien en hoe ze worden uitgedaagd te reflecteren op hun eigen handelen.   

Feedback- en reflectietool
In het ene voorbeeld wordt gebruik gemaakt van de feedback- en reflectietool FROCOLE. We laten zien hoe studenten werken aan hun vaardigheden om beter samen te werken in een (grotendeels) online setting. In de app FROCOLE staat feedback en reflectie centraal. De app versterkt de sociale interactie tussen studenten en helpt bij het voorkomen van groepsdynamische problemen, die vaak tijdens computerondersteund samenwerkend leren ontstaan. Studenten blijven op deze manier ook tijdens langere periodes van samenwerken gemotiveerd, en de kans op uitval wordt tot een minimum beperkt.  

Pe(e)rfect Vaardig
En in het andere voorbeeld wordt gewerkt met de online methode Pe(e)rfect Vaardig. We laten zien hoe studenten begeleid worden bij het online aanleren van complexe vaardigheden, o.a. door zichzelf en elkaar tijdens het oefenen te verbeteren. Twee pilots waarin meer dan 400 studenten van zowel de Open Universiteit als de Universiteit Maastricht werkten aan het verbeteren van hun mondelinge presentatievaardigheden zijn succesvol afgerond. Met de Pe(e)rfect Vaardig-methode vormen studenten zich eerst een beeld van het gewenste beheersingsniveau van een vaardigheid, oefenen ze zelfstandig en beoordelen ze zichzelf, voordat (ze zelf ook) medestudenten op voorgestructureerde wijze peerfeedback geven. Studenten reflecteren op een visualisatie van deze feedback en stellen vervolgens nieuwe leerdoelen op. Dit moet ervoor zorgen dat studenten vaker en beter feedback krijgen, waardoor ze gerichter aan de ontwikkeling van hun vaardigheden kunnen werken en de begeleidingslast voor docenten afneemt.  

P(e)erfect Vaardig wordt inmiddels met succes aan de Open Universiteit toegepast. De FROCOLE-app wordt vanaf deze maand in onderwijs van de Open Universiteit ingezet. Beiden zijn projecten uit de Stimuleringsregeling Open en online onderwijs. Wil je de tool zelf gebruiken dan is het zaak om zelf de hosting te organiseren binnen je instelling. Alles wat hiervoor nodig is, is open source beschikbaar.  

Lees verder onder de afbeelding. 

Aankondiging webinar

Na dit webinar 

  • begrijp je hoe je online vaardighedenonderwijs succesvol kunt maken met behulp van een gestructureerde aanpak die aanzet tot reflectie en interactie; 
  • heb je inzicht in hoe je de kwaliteit van feedback kunt verhogen; 

  • weet je hoe de app FROCOLE werkt en hoe je die kunt inzetten om je studenten te ondersteunen in het ontwikkelen van vaardigheden om online samen te werken;  

  • weet je hoe je de Pe(e)rfect Vaardig kunt inzetten om complexe vaardigheden te verbeteren.

Over de sprekers 

  • Karel Kreijns is hoogleraar Onderwijskunde en voorzitter van de vakgroep Sociaal Leren aan de Open Universiteit Nederland in Heerlen. 
  • Maartje Henderikx is universitair docent en onderzoeker aan de Open Universiteit.
  • Ellen Rusman is universitair hoofddocent aan de Open Universiteit. 

Voor wie 

Dit webinar is interessant voor onderwijsontwikkelaars, -adviseurs en docenten.  

Meld je aan 

Deelname aan dit webinar is gratis. Ben je geïnteresseerd? 
Meld je hier aan  

Alvast inlezen? 

Wil jij je voorafgaand aan het webinar inlezen? Dat kan via onderstaande links: 

Lees hier meer over de methode Pe(e)rfect Vaardig  
Lees hier meer over de app FROCOLE of ga naar frocole.ou.nl 

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties

Gerelateerde artikelen