Webinar 2 december | Uptaking interaction & feedback in writing exercises

In dit webinar leer je hoe je de kwaliteit van schrijfvaardigheid verbetert door middel van feedback en/of peerfeedback. Aan de hand van twee aansprekende casussen waarin studenten schrijfopdrachten moeten uitvoeren, krijg je inzicht in hoe feedback daar een positieve bijdrage aan kan leveren. De ene casus focust op het verbeteren van argumentatief schrijven door peerfeedback. De andere casus focust op het organiseren van de begeleiding van de scriptie en de rol van docentfeedback daarbij. Je krijgt inzicht in de aanpak en je kunt de belangrijkste take-aways meteen in je eigen praktijk inzetten. 

Datum: vrijdag 2 december  
Tijd: 11.00 – 12.00 uur
Taal: de voertaal in dit webinar is Engels

Meld je hier aan   

Read English text below.

In dit webinar 

In het hoger onderwijs moeten studenten verschillende schrijfopdrachten maken, zoals essays en de scriptie. In dit webinar geven we antwoord op de vraag hoe je de schrijfvaardigheden van studenten kunt verbeteren. Welke rol spelen interactie en feedback daarbij? En hoe organiseer je dit? We gaan aan de hand van twee casussen dieper in op deze vragen.

De eerste casus betreft het project Improving students' argumentative essay writing through supported online peer feedback. Dit project onderzoekt hoe het schrijven van argumentatieve essays kan worden verbeterd, door gebruik te maken van een speciaal daarvoor ontwikkelde online feedbacktool. Studenten gaan met schrijftaken aan de slag en krijgen feedback van hun peers aan de hand van gestructureerde criteria. In dit webinar worden zowel de geleerde lessen als de uitdagingen besproken.

De tweede casus betreft het project Learning by Doing. In dit project is een online ruimte gecreëerd waar studenten hun scriptietraject kunnen beheren. We delen de geleerde lessen met je en geven je daarmee inzicht in hoe je zelf een online ruimte kunt implementeren.

Na dit webinar 

Na dit webinar heb je inzicht in:

 • het belang van gestructureerde criteria;
 • het werken met een ondersteunde online tool voor peerfeedback;
 • het implementeren van een online ruimte voor schrijfoefeningen.
 • het organiseren van schrijfoefeningen met interactie een (peer)feedback

Over de sprekers 

 • Omid Noroozi – Associate Professor at Wageningen University & Research 
 • Kazem Banihashem – Assistant Professor at Open University  
 • Lauren Wagner – Associate Professor at Maastricht University 

Voor wie 

Dit webinar is interessant voor onderwijsontwikkelaars, -adviseurs en docenten.

Meld je aan 

Deelname aan dit webinar is gratis. Ben je geïnteresseerd? 
Meld je hier aan  

Read English text below

aankondiging webinar

Webinar 2 December | Uptaking interaction & feedback in writing exercises 

In this webinar, you will learn how to improve the quality of writing through feedback and/or peer feedback. Using two engaging cases in which students have to complete writing exercises, you will gain insight into how (peer)feedback can make a positive contribution to students’ learning outcomes. One case focuses on improving students argumentative writing through peer feedback. The other case focuses on organising the supervision of the thesis and the role of tutor feedback in it. You will gain insight into the approach to be able to immediately put the key take-aways into your own practice.  

Date: Friday 2 December  
Time: 11 a.m.-12 p.m. 

The language of this webinar is English.

Sign up here   

In this webinar 

In higher education, students have to complete several writing assignments such as essays and theses. In this webinar, we discuss strategies for improving students' writing skills. What role do interaction and feedback play in this? And how do you organise feedback moments? We take a closer look at these questions using two cases. 

The first case study concerns the project Improving students' argumentative essay writing through supported online peer feedback. This project explores how to improve argumentative essay writing through a specially developed online feedback tool. Students engage in writing tasks and receive feedback from their peers using structured criteria. In this webinar, both lessons learned and challenges are discussed.  

The second case study concerns the Learning by Doing project. This project aimed to create an online space where students can manage their thesis process. We will share the lessons learned with you, giving you insight into how to implement an online space yourself. 

After this webinar   

After this webinar, you will have an understanding of: 

 • the importance of structured criteria; 
 • working with a supported online peer feedback tool;  
 • implementing an online space for writing exercises;
 • organising writing exercises with interaction (peer) feedback.

About the speakers 

 • Omid Noroozi - Associate Professor at Wageningen University & Research 
 • Kazem Banihashem - Assistant Professor at Open University  
 • Lauren Wagner - Associate Professor at Maastricht University 

For whom 

This webinar is of interest to educational developers, consultants and teachers.

Apply 

Participation in this webinar is free of charge. Interested? Sign up here

Read up on it already?

 

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties