Webinar 2 december | Verschillende smaken van peerfeedback (2/3)

Hoe zet je storylines in bij peerfeedback? Welke game-elementen zijn er zoal mogelijk? Is het verstandig om peerfeedback anoniem te laten geven of niet? Kan dat ook met een avatar? Welke verantwoordelijkheden laat je aan de student? En hoe beoordeel je peerfeedback? Er zijn veel mogelijkheden om peerfeedback in te zetten. In dit webinar bespreken we vier concrete casussen.

Meld je nu aan voor het gratis webinar De verschillende smaken peerfeedback

Datum: 2 december 2020
Tijd: 12.00 – 13.00 uur

Spelelementen in peerfeedback

Een manier om interactie te bevorderen is door spelelementen toe te passen. Hiermee motiveer je studenten waardoor hun inzet toeneemt. In het webinar van 2 december zullen we dieper ingaan op welke spelelementen er zoal zijn en welke het beste werken voor bijvoorbeeld online binding. Je kunt studenten ook voorbereiden op de praktijk door gebruik te maken van realistische verhaallijnen. Het zorgt voor dieper leren waarbij een kritische houding, collegiaal en professioneel gedrag gestimuleerd en beloond worden.

Zelfgestuurde peerfeedback

Daarnaast kan peerfeedback zelfgestuurd zijn, waarbij de student zelf verantwoordelijk is voor het eigen leerproces en actief vraagt om feedback. In dit webinar vertellen we over een tool die beschikbaar is voor studenten die hun paper schrijven. Studenten kunnen hun paper zelf uploaden in de tool en gerichte feedback vragen aan andere studenten. Zo leren ze gerichte hulpvragen te stellen.

Beoordelen van peerfeedback binnen een veilige setting

Bij het project ‘best contribution grading’ worden alleen die bijdrages die de student zelf selecteert beoordeeld. Dit geeft de student een veilige setting waarin leren kan plaatsvinden, inclusief het maken van fouten, zonder daarop beoordeeld te worden. Door dit vooraf duidelijk aan studenten uit te leggen kun je de studenten hiermee aanmoedigen om hun inzicht in de leerstof te vergroten en te verdiepen door actief mee te doen in online discussies en peerfeedback.

In dit webinar

In dit webinar bespreken we vier concrete projecten van de Technische Universiteit Delft, het Leids Universitair Medisch Centrum, NHL-Stenden Hogeschool de Wageningen University & Research.

  • Johannetta Gordijn van de Technische Universiteit Delft neemt je mee in een game-omgeving waarin studenten elkaar als avatar ontmoeten en feedback geven op het schrijven van een masterthesis
  • Djoerd Hiemstra van NHL-Stenden Hogeschool laat zien hoe studenten in een simulatiegame op stimulerende wijze kennis maken met de opeenvolgende stappen van een onderzoeks-, ontwerp-, of veranderingsproject.
  • Nathalie de Bruycker van Leids Universitair Medisch Centrum laat zien hoe studenten in medische masteropleidingen zelfgestuurd werken met peerfeedback
  • Cora Busstra van de Wageningen University & Research. laat zien hoe studenten zelf met een tool hun beste bijdrages aan een online discussie of peer review verzamelen. Vervolgens worden alleen deze beste bijdrages beoordeeld door de docent.

Voor wie is dit webinar?

Dit webinar is interessant voor onderwijsvernieuwers, zoals docenten, onderwijsadviseurs, onderwijsondersteuners, beleidsmakers en opleidingsmanagers.

Na dit webinar

  • Weet je de verschillende manieren waarop je peerfeedback kunt inzetten in het onderwijs
  • Heb je inspiratie uit de praktijkvoorbeelden om ook online met peerfeedback aan de slag te gaan.

Alvast inlezen?

Op www.surf.nl/peerfeedback vind je uitgebreide informatie over peerfeedback, gebaseerd op concrete praktijkervaringen. We verwerkten hier de geleerde lessen uit verschillende projecten van de Stimuleringsregeling Open en Online Onderwijs.

Napraten

Wil je informeel napraten met de presentatoren en de deelnemers? Kom dan naar de nazit direct na het webinar van 13.00 tot 13.30 uur.

Terugkijken

Na afloop van dit webinar ontvang je een verslag en een link om het webinar terug te kijken op de website van SURF en in de Vraagbaak online onderwijs.

Webinarserie Peerfeedback

Dit is deel twee in de webinar serie over Peerfeedback. De opname van deel 1 Peerfeedback en online binding staat binnenkort online. Je kunt je ook alvast aanmelden voor deel 3 Het invoeren van peerfeedback.

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties

Gerelateerde artikelen