Webinar 22 april | Flexibel onderwijs met studentmobiliteit: het onderwijs van de toekomst

Wat als studenten zich met één druk op de knop kunnen inschrijven voor vakken bij een andere instelling? En eenvoudig hun leerpad over instellingen heen kunnen bepalen? Tijdens dit webinar gaan we in op de meerwaarde en noodzaak van flexibel onderwijs en laten we zien wat essentieel is om studentmobiliteit werkelijkheid te maken.

Datum: 22 april 2022
Tijd: 11.00 – 12.00 uur
Investering: gratis

Meld je aan voor dit webinar

Studentmobiliteit

Vakken volgen bij andere instellingen kan al lang. Maar het brengt voor student en instelling veel hobbels met zich mee. Hoe kom je aan de informatie over een vak? Hoe weet je of je voldoet aan voldoende voorkennis? Hoe krijg je na afloop het cijfer in de administratie van je eigen instelling? Echt flexibel onderwijs ontstaat als het aanbod van andere instellingen wordt ontsloten. Dat vraagt om anders nadenken over keuzemogelijkheden binnen programma’s en schept mogelijkheden voor het ontwerpen van flexibelere leerwegen.

In dit webinar

In dit webinar neemt de zone Flexibilisering in het onderwijs van het Versnellingsplan onderwijsinnovatie met ICT je mee in de mogelijkheden van studentmobiliteit. En vertellen studenten over hun behoefte op het gebied van flexibel onderwijs. Aan de hand van een actuele pilot met meerdere instellingen laten we zien hoe je studentmobiliteit in de praktijk zowel organisatorisch als technisch implementeert.

Met: Ulrike Wild (Director Educational Innovation Wageningen University&Research en projectleider pilot studentmobiliteit), Naomi Rajiv (Student en Bestuurslid Landelijke Studentenvakbond), Thomas van der Meer (Student en Bestuurslid Interstedelijk Studenten Overleg) en Michel Jansen (Host, SURF).

Het programma

 • Flexibel onderwijs: waar gaan we naartoe?
  Wensen van studenten  en de huidige situatie.
 • Flexibel onderwijs: hoe wordt studentmobiliteit realiteit?
  Pilot Studentmobiliteit WUR, UU, TU Eindhoven  
 • Ervaringen met flexibel onderwijs
  Wat is de ervaring van studenten uit de pilot?
 • Consequenties en effecten meer studentmobiliteit
  Wat levert studentmobiliteit ons op? 
 • Conclusie en discussie
  Wat brengt dit in beweging en hoe brengen we het verder?

Na dit webinar

 • Heb je inzicht in de meerwaarde en noodzaak van het faciliteren van studentmobiliteit
 • Weet je wat technisch en organisatorisch nodig is om studentmobiliteit te implementeren.

Voor wie

Dit webinar is interessant voor alle docenten, studenten, studieadviseurs, onderwijsondersteuners, beleidsmakers, betrokkenen bij onderwijslogistiek, die willen weten hoe en waarom je flexibel onderwijs met studentmobiliteit organiseert.

Napraten 

Wil je informeel napraten met de sprekers en de deelnemers? Kom dan naar de nazit direct na het webinar van 12.00 tot 12.30 uur. 

Terugkijken 

Na afloop van dit webinar delen we een verslag en de opname met de deelnemers. Het verslag en de opname publiceren we ook op de Vraagbaak Online Onderwijs

Aanmelden

Meld je aan voor dit webinar

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties