7 tips voor online binding tijdens de introductie (nou ja vooruit, 8 dan)

In de community online binding roepen we docenten, ondersteuners, beleidsmedewerkers, onderwijsdirecteuren, studieloopbaanbegeleiders en alle andere betrokkenen bij het online onderwijs in coronatijd op om hun oplossingen, ideeën, aanpak en ervaringen te delen. Laten we samen het onderwijs verbeteren!

  Het nieuwe studiejaar nadert met rasse schreden. Onderwijsinstellingen zijn uiteraard nog steeds bezig om hun algemene en faculteits- of afdelingsintroductie aan te passen aan de eisen van de anderhalvemetermaatschappij. Dat vraagt om veel creativiteit, want voor het eerst moet een mix komen van (zeer beperkte) fysieke en veel meer online bijeenkomsten. Juist de fysieke bijeenkomsten zorgden bij de nieuwe studenten voor een eerste gevoel van binding met de opleiding en medestudenten. Dat valt nu grotendeels weg en moet vervangen worden door online alternatieven. Daarom delen we nu tips voor online binding tijdens de introductie:

  1. Werk voor de algemene introductie met dezelfde mentor-/begeleidings-/introductiegroepen als later tijdens de faculteits- of afdelingsintroductie. 

  Waar in andere jaren gewerkt kon worden met instellingsbrede groepen en studenten van verschillende studierichtingen elkaar dus konden leren kennen, is dat dit jaar minder logisch. Studenten geven namelijk aan dat ze weliswaar een hele leuke algemene introductie hebben gehad, maar tegelijkertijd deze mensen na verloop van tijd amper nog zien. Studiegenoten van dezelfde mentorgroep blijven ze wel intensief zien. 

  2. Laat elke student en docent zich in een korte video (maximaal 2 minuten) voorstellen.

  ​​​Zet deze video’s (na controle door de docentmentor!) op een centrale, maar afgeschermde, plek online. Houd daarbij rekening met de eisen van de AVG. Houd dit smoelenboek gedurende het hele eerste jaar toegankelijk. 

  3. Zoek in het curriculum naar onderdelen die automatisch leiden tot samenwerking.

  Wanneer er bijvoorbeeld later in het eerste studiejaar gebruik wordt gemaakt van een online simulatie of groepsgame, probeer dan tijdens de introductie alvast een eenvoudige oefening met deze simulatie of deze game te doen. 

  4. De ideale groepsgrootte van een mentorgroep lijkt 12 tot 15 personen te zijn.

  Om studenten toch met meer medestudenten kennis te laten maken kan een battle tussen twee mentorgroepen worden georganiseerd. Bijvoorbeeld een kennisquiz, een debatwedstrijd of samen een film maken.  

  5. Zorg voor een systeem van studiebuddies: twee of drie studenten die afspreken om samen online te gaan studeren. 

  Online studeren vraagt meer discipline. Door studenten aan elkaar te koppelen houden ze contact, motiveren ze elkaar om te gaan studeren en creëren ze een goed studieritme. Het vinden van een goede studiebuddy kan onderdeel zijn van het introductieprogramma. Via een online meet-and-greet maken de studenten met elk van hun mentorleden kennis en geven (anoniem) via een top vijf aan met wie ze graag zouden studeren. Daarna vindt matching plaats door de docentmentor op basis van deze voorkeuren. 

  6. Voor online bijeenkomsten van de mentorgroep geldt: laat alle groepsleden hun camera en geluid aanzetten.

  Bij de veelgebruikte toepassing Microsoft Teams is het maximum aantal personen dat tegelijkertijd in beeld kan komen echter nog beperkt tot 9. Dit wordt binnenkort, zo zegt Microsoft, verhoogd naar 49. (Update juni 2021: dit is ondertussen verhoogd)

  7. Laat elke groep begeleiden door twee studentmentoren en een docentmentor.

  Bied meer gedetailleerde ondersteuning aan deze mentoren en benadruk dat intensieve begeleiding gedurende het hele jaar noodzakelijk blijft. Studenten waarderen het wanneer de mentoren worden toegevoegd aan de WhatsAppgroep die ze vaak al hebben.

  8. Maak het leuk! Organiseer een quiz of bingo met vragen over de instelling of de opleiding.

  Laat een cabaretier online (interactief?) optreden inclusief de mogelijkheid om vragen te stellen. Organiseer koffiedrinken per mentorgroep of faculteit. Trap elke dag af met een vrolijke dagstart (begin de dag met een lach). 

  Auteur

  Reacties

  Dit artikel heeft 0 reacties