Terugblik NRO Symposium Hoger Onderwijs: Nieuwe richtingen na de pandemie?

Hoe ziet het hoger onderwijs eruit ná de pandemie? Dat is een vraag waar veel mensen momenteel hun hoofd over breken. Wat houden we straks vast uit deze tijd, en wat laten we weer los? Op vrijdag 15 januari 2021 vond het NRO Symposium Hoger Onderwijs Nieuwe richtingen na de pandemie? plaats.

Na een keynote door Prof. Dr. Teun Dekker (Maastricht University) waren er zes deelsessies over de thema’s communityvorming, toegankelijkheid, digitale didactiek, opleiden voor een veranderende arbeidsmarkt, toetsen op afstand en veranderen van onderwijsorganisatie(s). Voorafgaand aan de sessies hebben alle experts een essay geschreven, een poster gemaakt en een kennisclip opgenomen. Daarin vind je hun visie op het hoger onderwijs na de pandemie. Hieronder delen we de belangrijkste conclusies per themasessie en vind je de links naar de essays, posters en kennisclips.

In dit speciale magazine van het NRO lees je een korte samenvatting van het hele symposium.

Communityvorming in een blended leeromgeving

‘Een leergemeenschap ontstaat niet vanzelf’
 

 • Een leergemeenschap is belangrijk voor de ontwikkeling van studenten.
 • Een leergemeenschap ontstaat echter niet vanzelf.
 • Kennisoverdracht is online goed te organiseren. Net als aandacht voor sociale en persoonlijke ontwikkeling online.
 • Online kan meer structuur worden aangebracht in discussies.

Hier vind je alle essays, kennisclips en posters van de sprekers van deze sessie.
Lees hier de beste tips voor online binding uit de koffiebreaks.

Toegankelijkheid van het hoger onderwijs

‘Goede introductieprogramma's voor studenten helpen het hoger onderwijs toegankelijker te maken.’

 • Een introductieprogramma is belangrijk voor de toegankelijkheid van het hoger onderwijs. Door de coronamaatregelen staan deze echter onder druk.
 • Sinds het ingaan van de coronamaatregelen hebben studenten geen studieachterstand opgelopen en zijn er meer studenten ingestroomd.
 • De uitbraak van de pandemie heeft geen gevolgen gehad voor de selectie van studenten. Hier moet wel opnieuw over nagedacht worden.

Hier vind je alle essays, kennisclips en posters van de sprekers van deze sessie.
Lees hier een overzichtsartikel over digitale toegankelijkheid van het hoger onderwijs.

Digitale didactiek: ontwerpen van blended onderwijs

‘Er is geen one size fits all’

 • Blended learning is geen one size fits all. Elke instelling moet zijn eigen visie en randvoorwaarden opstellen.
 • Zorg dat iedereen de urgentie voelt en betrokken is bij de implementatie van blended learning.
 • Blended learning gaat om de mix van fysiek en online onderwijs. De online leeromgeving moet daarom in lijn zijn met de fysieke leeromgeving (leerruimtes of onderwijsruimtes).
 • Docenten zijn niet per se onderwijsontwerpers. Houd daar rekening mee bij de implementatie van blended in het onderwijs.
 • Het is tijd om online onderwijs vorm te geven vanuit didactiek en pedagogiek. Belangrijk daarbij is om meer evidence informed te gaan werken.

Hier vind je alle essays, kennisclips en posters van de sprekers van deze sessie.
In deze longread lees je welke docenteigenschappen een cruciale rol spelen bij de implementatie van blended learning.

Opleiden voor een veranderende arbeidsmarkt

‘Adaptieve expertise steeds belangrijker’

 • Zorg voor authentieke vraagstukken waar technologie-ondersteunend werken in verweven zit.
 • Ontwerp authentieke leeromgevingen waar studenten, werknemers en/of onderwijzend personeel gezamenlijk aan een vraagstuk kunnen werken.
 • Creëer een open curriculum met vaste componenten.
 • Onderwijsveld en werkveld: ga met elkaar in gesprek en focus op gezamenlijke ambities.
 • Neem als docent de rol aan van partner en mentor. Probeer studenten niet te 'redden' als zij ergens niet uitkomen, maar maak gebruik van scaffolding.

Hier vind je alle essays, kennisclips en posters van de sprekers van deze sessie.

Toetsen op afstand en monitoren van studievoortgang

‘Naar een doordachte mix van instrumenten’

 • Houd in je onderwijsontwerp rekening met het feit dat er toetsen kunnen uitvallen door omstandigheden.
 • Kijk kritisch naar de summatieve en formatieve toetsinstrumenten in je onderwijsontwerp. Neem de leerdoelen als uitgangspunt van de toetsing.
 • Bij online proctoring is het belangrijk om goede, gezamenlijke afspraken te maken: wat vinden wij als instelling wel en niet acceptabel, en wat is ons gezamenlijk waardenkader?

Hier vind je alle essays, kennisclips en posters van de sprekers van deze sessie.
Lees hier het verslag van de webinar 'De toekomst van online proctoring'.

Veranderen van onderwijsorganisatie(s)

‘Naar meer flexibiliteit en pragmatisme’

 • Geef ruimte om te experimenteren en innoveren, laat de behoefte aan consensus en regie geen belemmering zijn.
 • Werk met verschillende visies samen aan een hoger doel; het leerproces van studenten. Hou daarbij niet vast aan eigen overtuigingen.
 • Beschrijf veranderingen en deel de daaruit voortkomende kennis.
 • Er is meer flexibiliteit nodig en een betere koppeling met de arbeidsmarkt, om relevant te blijven temidden van een groeiend aantal commerciële online aanbieders die niet vastzitten aan regelgeving.

Hier vind je alle essays, kennisclips en posters van de sprekers van deze sessie.

Auteur

| Onderwijskundig schrijver @ SURF | community coach @ HvA | Eigen…

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties