Webinars over online & blended onderwijs terugkijken

De Vraagbaak Online Onderwijs organiseert regelmatig webinars over actuele onderwerpen op het gebied van online en blended onderwijs. Bekijk nu alle opnames terug. We hebben ze per onderwerp voor je op een rijtje gezet. Inclusief een eerste overzicht van openbare webinars bij instellingen.

Update: 25-01-2022

Tips voor goed hybride onderwijs | 12 maart 2021

Hybride onderwijs is een hot topic. Zeker nu het erop lijkt dat onderwijsinstellingen in april 2021 weer deels fysiek onderwijs mogen geven. Hybride onderwijs biedt allerlei mogelijkheden om studenten tegelijkertijd online en face-to-face onderwijs te geven. Simultaan onderwijs wordt het daarom ook wel genoemd.

Lees de highlights

De snelle opkomst van de Hybrid virtual classroom | 30 Oktober 2020

Door de corona-maatregelen is er veel aandacht voor Hybrid virtual classrooms. De afgelopen maanden stapten veel instellingen over op deze combinatie van fysieke en online onderwijsruimtes. Hoe is dat gegaan? Tijd om kennis en ervaringen uit te wisselen.

Lees de highlights

Het onderwijs van 2020 is hybride onderwijs | 26 juni 2020

Het onderwijs van 2020 ziet er plots uit alsof het dat van 2030 is, grotendeels digitaal. In dit webinar blikken we terug op de omslag van fysiek naar online onderwijs en de transitie naar hybride onderwijs. Wat zijn dan de belangrijkste nieuwe inzichten en wat kunnen we daarvan leren? En wat nemen we mee? 

Lees de highlights

De 1,5-meter-campus | 12 juni 2020

De verwachting is dat vanaf begin september de campus iets wijder opengesteld zal worden. Maar wat is er dan mogelijk? En welke impact heeft dit op het onderwijs? In dit webinar laten we vanuit een aantal invalshoeken zien hoe instellingen zich hierop voorbereiden.

Lees de highlights

Pre- en onboarding nieuwe studenten juist nu belangrijk voor binding | 16 april 2021

Open dagen, meeloopdagen, introductieweken; allemaal activiteiten die vallen onder onboarding en preboarding van studenten. Momenteel gebeurt dit allemaal online. Hoe zorg je er nu voor dat studenten online een goede studiekeuze kunnen maken? En dat ze zich snel verbonden voelen met de opleiding, en met elkaar? In dit webinar gingen we daarom in op de aspecten uit het proces van pre- en onboarden die juist nu belangrijk zijn.

Lees de highlights

Studenten motiveren? De docent als topcoach | 5 februari 2021

Op vrijdag 5 februari vond het webinar ‘Studenten motiveren? De docent als topcoach’ plaats. Het draait allemaal om de intrinsieke motivatie van studenten. En die kan je als docent niet creëren, maar wel als een ware topcoach aanwakkeren. Hoe? De Motivatie-motor geeft inzicht en laat zien dat er veel mogelijkheden zijn.  

Lees de highlights

Online Binding: Sticky campus goes online? | 2 oktober 2020

Campussen van hogescholen en universiteiten zijn prettige plaatsen om na de (werk)colleges te verblijven. Met restaurants, sportmogelijkheden en fancy werkruimtes blijven studenten er graag hangen. Door corona valt dat (grotendeels) weg. Kunnen we dat online oplossen?

Lees de highlights

Binding met de nieuwe lichting studenten | 24 juni 2020

Vanaf september start een nieuwe lichting eerstejaarsstudenten binnen het hoger onderwijs. Het merendeel van het onderwijs zal ook na de zomervakantie online plaatsvinden. Voor studentsucces is het van groot belang dat er bij aanvang meteen aandacht is voor studentbinding.

Lees de highlights

 

Wat doet online onderwijs met de zelfregulatie van de student? | 15 mei 2020

Door online onderwijs neemt de eigen verantwoordelijkheid van studenten voor hun eigen leerproces toe. Wat weten we over zelfregulatie en hoe kunnen we dit inzetten om studenten te helpen? In dit webinar nemen we je mee in de theorie en praktijk en krijg je tips over hoe je studenten ondersteunt bij zelfregulatie. 

Lees de highlights

Interactie met studenten | 3 april 2020

In dit webinar staat online interactie met studenten centraal. Hoe werkt het en hoe kun je het zelf organiseren. We presenteren een theoretisch kader en een aantal ervaringsdeskundigen deelt hun ervaring over het organiseren van online interactie met hun studenten op afstand. 

Lees de highlights

Toetsen op afstand doe je zo | 26 nov '21

Toetsen op afstand hoe doe je dat? Hoe zijn docenten en instellingen hier de afgelopen periode mee bezig geweest? En hoe kies je de juiste toetsvorm? Dit kwam allemaal aan bod tijdens het webinar Toetsen op aftand doe je zo afgelopen vrijdag 26 november. Lees nu het verslag en bekijk de opname.

Maak optimaal gebruik van de itembank voor digitaal toetsen | 19 nov '21
Hoe ga je snel en doordacht te werk bij het maken van een itembank, een digitale databank met toetsvragen? In het webinar van 19 november stonden itembanken centraal: een handig hulpmiddel en een kans om toetsen naar een hoger niveau te brengen. 

Bekijk de highlights

Kansen en dilemma’s online proctoring na corona | 26 maart 2021

Op vrijdag 26 maart organiseerde de Vraagbaak Online Onderwijs met de SURF Special Interest Group (SIG) Digitaal toetsen en de Werkgroep Toetsen op afstand het webinar ‘Online proctoring na corona – de laatste ontwikkelingen’. Het webinar ging over in welke vorm online proctoring ingezet kan worden na corona en welke dilemma’s daarbij spelen.

Lees de highlights

De toekomst van online proctoring | 14 december 2020

Sinds de lockdown in maart 2020 is de aandacht voor digitaal toetsen enorm toegenomen. Vooral online proctoring was onderwerp van discussie. Wat zijn de kansen voor online proctoring voor na corona? In dit webinar worden de verschillende toekomstscenario’s besproken.

Lees de highlights

Alternatieve toetsvormen | 17 april 2020

Ben je op zoek naar alternatieven voor het afnemen van toetsen? Tijdens dit webinar vertellen we over de alternatieven die er zijn voor de klassieke eindtoets.

Lees de highlights

Webinarreeks online proctoring | maart en april 2020

 • Deel 1: Online proctoring | 27 maart
  Hoe realistisch is het om tussen nu en de komende weken op grote schaal online proctoring in te zetten? Verschillende onderwijsinstellingen delen hun aanpak en ervaring. Onderwerpen die aan bod komen zijn: fraudebestendigheid, risico’s, stabiliteit, organisatie, kosten en juridische aspecten. 
 • Deel 2: Online proctoring  | 3 april 2020
  Een panel van experts van onderwijsinstellingen beantwoordt vragen van de deelnemers. Vervolgens presenteren drie aanbieders van online proctoring -RPnow, ProctorExam en Proctoriohun - oplossing. 
 • Deel 3: Online proctoring  | 17 april 2020
  Wat is de stand van zaken van online proctoring bij de verschillende onderwijsinstellingen? TU Eindhoven, Vrije Universiteit en Tilburg University geven een update en een student deelt zijn ervaringen met online proctoring. 
 • Deel 4: Online proctoring | 15 mei 2020
  Wat is de stand van zaken van online proctoring bij de verschillende onderwijsinstellingen?  De onderwijsinstellingen geven een update. Gevolgd door een discussie over: authenticatie vs. surveillance, regelgeving en privacy, communicatie en proctored inzage in tentamen. 

 

Webinarreeks Peerfeedback | November en december 2020

 • Deel 1: Peerfeedback en Online Binding | 25 november 2020
  De overgang naar online onderwijs, de toenemende stroom aan studenten en de werkdruk van docenten vormen een bedreiging voor diepgaand leren. In dit webinar hoor je hoe peerfeedback een schaalbaar en interactief antwoord is en hoe studenten ook online dieper leren.
 • Deel 2: Verschillende Smaken van Peerfeedback | 2 december 2020
  Aan de hand van vier casussen laten we zien hoe je peerfeedback online kunt inzetten. Hoe maak je bijvoorbeeld gebruik van game-elementen, storylines, zelfgestuurde peerfeedback en hoe kun je peerfeedback beoordelen?
 • Deel 3: Het invoeren van peerfeedback  | 9 december 2020
  Je wilt aan de slag met peerfeedback, maar welke stappen zijn nodig om peerfeedback succesvol in te zetten? Hoe bereid je docenten en studenten voor? En welke tips en tricks zijn uit de praktijk al naar voren gekomen om peerfeedback succesvol in te zetten? 

Peerfeedback | 8 mei 2020

Studenten geven feedback op het werk van medestudenten. Dat noemen we peerfeedback. Een onderwijsvorm die goed online kan en dus uitermate geschikt is voor deze tijd. In dit webinar leggen we de principes van peer feedback uit, laten we voorbeelden zien en geven we tips en tricks.

Lees de highlights

Effectieve video’s voor online onderwijs | 6 november 2020

Sinds de coronacrisis heeft vrijwel iedere docent ermee te maken: video’s voor online onderwijs. Hoe maak je thuis een goede educatieve video? En waar kan je video het beste voor inzetten? Daarover gaat dit webinar met didactische tips en ideeën van docenten, onderzoekers en studenten. 

Lees de highlights

Activerend leren met video: studenten aan het woord | 19 juni 2020

Hoe hebben studenten dit ‘nieuwe normaal’ ervaren? Wat werkt wel, wat werkt niet en welke aanbevelingen doen zij voor komend studiejaar? Deze vragen werden besproken in een panel met studenten.

Lees de highlights

Online onderwijs – Toegankelijk voor iedereen | 9 oktober 2020

Studenten met een extra ondersteuningsvraag kunnen baat hebben bij online onderwijs. Maar voor een deel van deze studenten werpt het juist extra drempels op. Als je thuis niet de juiste faciliteiten hebt bijvoorbeeld. Of als je je eenzaam gaat voelen. Hoe houd je ook deze studenten betrokken? 

Lees de highlights

De waarde van Cliffhangers bij online events en online onderwijs | 20 augustus 2020

Hoe kun je jouw studenten en bezoekers verleiden om deel te nemen aan het volgende online event of college? Het gebruik van een rode draad door al je lessen of events heen en het maken van cliffhangers zijn de sleutel tot het maken van een aantrekkelijke reeks online bijeenkomsten.

Lees de highlights

Grote online evenementen organiseren | 2 juli 2020

Hoe organiseer je grootschalige online evenementen zoals de introductieweken? Wat zijn de prangende vragen en waar hebben onderzoeks- en onderwijsinstellingen op dit moment behoefte aan? Drie ervaringsdeskundigen delen hun verhaal en tips.

Lees de highlights

Webinar Building Intelligence Software in de anderhalve-meter samenleving | 16 juni 2020

Hoe kan Building Intelligence Software (BIS) jouw onderwijsinstelling ondersteunen bij het ruimtegebruik in de anderhalve-meter-samenleving? Die vraag stond centraal tijdens dit webinar. Vijf leveranciers (Lone Rooftop, Twiqel, 12CU, Mapiq en TimeEdit) lichten de mogelijkheden van hun oplossing toe.

Lees de highlights

Hoe kun je data-analyse inzetten om Corona effecten te simuleren? |

De komst van Corona heeft het onderwijs in Nederland in korte tijd beïnvloed. Er is geen eindexamen, het BSA wordt uitgesteld en er wordt online lesgegeven en getoetst. Hoe kan Building Intelligence Software (BIS) jouw onderwijsinstelling ondersteunen bij het ruimtegebruik in de anderhalve-meter-metersamenleving?

Lees de highlights

Makkelijker open leermaterialen uitwisselen in een vakcommunity | 19 maart 2021

Op vrijdag 19 maart 2021 organiseerde de Vraagbaak Online Onderwijs het webinar ‘Makkelijker open leermaterialen uitwisselen in een vakcommunity’. Dit webinar ging over hoe je een vakcommunity opzet en levendig houdt, met als doel makkelijker open leermaterialen delen. 

Lees de highlights

Digitaal onderwijsmateriaal van anderen gebruiken | 24 april 2020

Er is tegenwoordig ontzettend veel onderwijsmateriaal gratis beschikbaar. Als je dat inzet in je eigen onderwijs kan je dat veel tijdwinst opleveren, juist in deze tijd bij online onderwijs. Hoe vind en gebruik je dit onderwijsmateriaal?

Lees de highlights

Aan de slag met effectieve docentprofessionalisering | 25 juni 2021

In dit webinar vertelden we meer over de bouwstenen voor effectieve docentprofessionalisering, ontwikkeld door de Zone Docentprofessionalisering van het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT. We deelden ook twee voorbeelden van professionalisering binnen hogeronderwijsinstellingen. 

Lees de highlights

Hoe ondersteunen we docenten in crisistijd? | 9 april 2020

De meeste instellingen hebben op websites en intranetten informatie verzameld voor docenten over online onderwijs. In dit webinar gaan we in gesprek met de makers van deze informatiepagina's over de inhoud. En we gaan een stap verder: is de informatie voldoende? En waar hebben docenten binnenkort behoefte aan?

Lees de highlights

Zelfregulatie bij blended onderwijs | 4 juni 2021

Veel studenten hadden het lastig toen het onderwijs plotseling online ging. Meer autonomie, vroeg om meer zelfregulatie. Studenten waren niet altijd in staat hun leerstrategieën hier zo snel op aan te passen. Wat kunnen we hiervan leren voor de toekomst? En hoe ondersteun je studenten bij het ontwikkelen van effectieve leerstrategieën?

Bekijk de highlights

Online samenwerkend leren | 23 april 2021

Hoe ontwerp, ontwikkel en begeleid je samenwerkend leren in een online omgeving? Het project Begeleiden in Synchroon onderwijs (BISON) maakte een e-book voor docenten en ondersteuners met voorbeelden, richtlijnen en adviezen. 

Bekijk de highlights

Studenten op afstand begeleiden bij veldpractica. Hoe werkt dat? | 10 dec '21

Tijdens dit webinar vertelde de werkgroep Digitaal onderwijs in praktijkvaardigheden van het Versnellingsplan onderwijsinnovatie met ICT hoe je ervoor kunt zorgen dat studenten hun tijd in het veld zo nuttig mogelijk besteden. En dat ruimte om te oefenen, begeleiding en feedback hierin belangrijk is. Twee voorbeelden uit de praktijk laten zien hoe je dit kunt organiseren. 

Bekijk de highlights

Online vaardigheden aanleren in een virtuele werkplaats | 8 oktober '21

Tijdens dit webinar vertelde de werkgroep Online onderwijs in praktijkvaardigheden van het Versnellingsplan onderwijsinnovatie met ICT hoe je studenten succesvol kan opleiden in een online feedbackomgeving – inclusief voorbeelden uit de praktijk. 

Bekijk de highlights

Online leren en begeleiden bij stages | 24 september '21

In dit webinar vertelden Esther van der Stappen en Ellen de Kwant  over de Stage-App die door de Hogeschool Utrecht is ontwikkeld. En nam Monique Engelbertink ons mee in haar project gezamenlijk online kritisch reflecteren bij Saxion. Esther van der Linde vertelde tot slot hoe je complexe vaardigheden binnen de beroepscontext kunt aanleren. 

Bekijk de highlights

Digitaal onderwijs in praktijkvaardigheden | 3 september '21

Stijn Bos en Esther van der Linde van de werkgroep Digitaal onderwijs in praktijkvaardigheden gaven in dit webinar een update over de inventarisatie en de toekomstplannen van de werkgroep. Stan van Ginkel vertelde over zijn VR-onderzoek. Hij deelde twee praktijkvoorbeelden van leren presenteren met VR.  

Bekijk de highlights

 

Openbare webinars instellingen

Open up! Deze instellingen delen hun webinars met iedereen

Ook onderwijsinstellingen organiseren regelmatig webinars over online en blended onderwijs. Een aantal is openbaar beschikbaar voor iedereen. Bekijk dit overzicht met interessante webinars bij instellingen. En heb je toevoegingen? Laat het ons weten!

Open webinars
Foto: Tim Mossholder on Unsplash

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 1 reactie

Reactie van Nina Reimert

En binnenkort komen we weer met nieuwe webinars. Houd de community en LinkedIn in de gaten!