Een ondersteuningsloket voor open leermaterialen

Het gebruik van open leermaterialen kan jou als docent veel voordelen opleveren. Je borduurt voort op werk van vakgenoten en dat levert veel inspiratie en mogelijk ook tijdswinst op. Als je aan de slag gaat met open leermaterialen zul je ook drempels ervaren. Wat die drempels zijn, is voor iedereen anders. Het zoeken en beoordelen van goede materialen kost vaak veel tijd. Hoe je daarnaast vervolgens met dergelijke materialen om moet gaan ten aanzien van bijvoorbeeld bronvermelding is lastig. In de blog Makkelijk hergebruiken vertel ik in drie stappen hoe je makkelijk naar open leermaterialen kan zoeken, waar je op moet letten als je gaat beoordelen en hoe je vervolgens met de leermaterialen om moet gaan.

Hoe maken we het docenten makkelijker?
Wat kunnen we doen om het docenten makkelijker te maken? Afgelopen zomer onderzocht de zone Naar digitale (open) leermaterialen samen met SURF en de werkgroep bibliotheken OOO de behoeftes van docenten die diverse vormen van content willen vinden, delen, bewerken en samen maken binnen instellingsoverstijgende samenwerkingsverbanden (vakcommunity’s). Deze content is een mix van open leermateriaal, semi-open leermateriaal en commercieel leermateriaal. Uit deze verkenning kwam duidelijk naar voren waar behoefte aan is naast technische functionaliteiten voor een platform, namelijk behoefte aan ondersteuning bij het werken met digitale leermaterialen.  

Landelijk ondersteuningsloket met stappenplannen
We werken aan de oplossing om de ondersteuning op landelijk niveau te organiseren: een ondersteuningsloket. Hierbij zetten we alle beschikbare kennis en middelen in het land zo effectief en efficiënt mogelijk in. In het loket bundelen we kennis in de vorm van ondersteuningsproducten (stappenplannen, workshops ed.) maar bieden we ook support. Daarnaast zetten we in op het organiseren van een netwerk van experts en vakcommunity’s uit de instellingen die ook bijdragen aan support en het opbouwen van kennis en dat met elkaar uitwisselen. Ook werken we samen met instellingen om lokale ondersteuning op te zetten en het werken met digitale leermaterialen voor de docenten makkelijk te maken. In 2021 starten de zone Naar digitale (open) leermaterialen samen met SURF en de werkgroep bibliotheken OOO met het realiseren van dit loket!

Aan de slag!
Enthousiast geworden? Je kunt meteen aan de slag! Op www.surf.nl/starten-met-open-leermaterialen staan al stappenplannen voor docenten en ondersteunende diensten binnen jouw instelling. Organiseer bijvoorbeeld een online workshop over open leermaterialen aan de hand van het Stappenplan ontwikkeling workshop 'Herontwerp je onderwijs met leermaterialen van anderen'. Of bouw samen met je vakcommunity aan een collectie open leermaterialen aan de hand van het Stappenplan Vakcommunity rond open leermaterialen.

Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten rond het ondersteuningsloket? Kom in contact met de zone Naar digitale (open) leermaterialen via leermaterialen@versnellingsplan.nl.

#OEweek #OEweekNL

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties

Gerelateerde artikelen