Highlights webinar Het Invoeren van Peerfeedback

Je wilt aan de slag met peerfeedback, maar welke stappen zijn nodig om peerfeedback succesvol in te zetten? Hoe bereid je docenten en studenten voor? Welke tips en tricks zijn uit de praktijk al naar voren gekomen om peerfeedback succesvol in te zetten? Projectleider Peter Renden, docent Sander Kerstens en student Ingrid van Deursen gingen hier verder op in tijdens het derde deel uit de webinarserie Peerfeedback.

De eerste twee delen gemist? Kijk ze hier terug: deel 1: Peerfeedback en Online Binding en deel 2: Verschillende Smaken van Peerfeedback.

Hoe vindt een ict-tool zijn weg naar het onderwijs?
De Haagse Hogeschool beschikte al over een peerfeedback-tool (FeedbackFruits) maar deze werd in de praktijk nauwelijks ingezet. Volgens Peter Renden, hogeschool hoofddocent aan de Haagse Hogeschool is dit exemplarisch voor het inzetten van ‘nieuwe’ ict-tools in het onderwijs. Alleen het aanschaffen van een tool is niet genoeg. Je moet de tool goed implementeren zodat deze regulier gebruikt wordt en het onderwijs verrijkt.

Het begint met de vraag: welk probleem lost de tool op? Voor docenten en studenten die de tool gaan gebruiken moet heel helder zijn wat de toegevoegde waarde is. Alleen dan krijg je docenten en studenten mee.

welk probleem lost de tool op
Basisregel implementeren: Welk probleem lost het op?

Het belang van een tool voor peerfeedback
Door een digitale feedback-tool te gebruiken kan de docent beter monitoren waar studenten het over hebben wanneer ze elkaar van feedback voorzien dan wanneer dit klassikaal gebeurt. De docent ziet in de tool waar studenten extra hulp bij nodig hebben en kan zo gerichter inhoud geven aan de lessen. Een voordeel is dat studenten op een zelfgekozen moment feedback kunnen geven en ontvangen feedback kunnen lezen. Ze komen daardoor beter voorbereid naar de les waarin de feedback wordt besproken dan wanneer ze in de les pas alles lezen en feedback gaan geven. Op de Haagse Hogeschool geven ze online via de tool feedback en bespreken ze de feedback klassikaal.

Project peer feedback: naar een effectieve inzet in een blended leeromgeving
Peter Renden heeft vanuit het project peer feedback: naar een effectieve inzet in een blended leeromgeving onderzocht hoe je peerfeedback effectief kunt inzetten. Er is literatuuronderzoek gedaan en er zijn focusgroepen gehouden met docenten en studenten. Deze uitkomsten zijn meegenomen naar een pilot bij twee opleidingen binnen de Haagse Hogeschool. Hier kwamen weer nieuwe ervaringen uit. Deze best practices zijn weer meegenomen naar het tweede jaar, waarbij peerfeedback bij meerdere opleidingen werd ingezet. Inmiddels hebben al honderden studenten hiermee gewerkt.

Geleerde lessen vanuit de literatuur
Een belangrijk les uit de literatuur was de 7-stappenstructuur van het Lecoraat Teaching Learning & Technologie van de Hogeschool InHolland. In 7 stappen wordt de structuur neergelegd hoe je peerfeedback in de lessen kunt inpassen. De Haagse Hogeschool heeft deze structuur toegepast in het project. Een andere belangrijke les uit de literatuur komt van Esther van Popta et al. (2017) die een aantal fundamenten van goede feedback weergeeft.

Peerfeedback lessen uit de literatuur
Peerfeedback lessen uit de literatuur

Uitkomst focusgroepen
Sander Kerstens, docent aan de Haagse Hogeschool vertelt dat uit focusgesprekken met studenten bleek dat ze liever niet anoniem feedback krijgen. Studenten willen weten wie de feedback heeft gegeven zodat je hierover in gesprek kunt. Deze gesprekken vinden vervolgens ook steeds vaker plaats. Om studenten te motiveren om actief deel te nemen kun je ze een beloning geven. Bijvoorbeeld door een half uur extra tijd met de docent om dan in te gaan op de ontvangen feedback.

Studenten willen wel graag een vangnet hebben. Ze zijn bang om een medestudent een verkeerde richting op te sturen en vinden het fijn als de docent hier nog een controle op doet. Daarnaast is duidelijkheid erg belangrijk. Duidelijke deadlines, maar ook duidelijkheid over wat de rol van de docent is, hoe het programma werkt, wat er van de student wordt verwacht enzovoorts.

Docenten geven aan dat peerfeedback geven en ontvangen moed vraagt van de student. Het is iets waar studenten in getraind moeten worden, opdat ze kwalitatief goede peerfeedback geven wat leidt tot dieper leren. Docenten zijn hierin een rolmodel en geven het goede voorbeeld.

Iets waar je als docent over na moet denken is of je peerfeedback wilt inzetten als doel, waarbij je wilt dat studenten beter worden in feedback geven en ontvangen. Of dat je het wilt inzetten als middel, met als doel dat de opdracht tot een hoger niveau komt.

Toepassing peerfeedback
Toepassing peerfeedback

Studentperspectief
Ingrid van Deursen, duaal-student HBO-V aan de Haagse Hogeschool zat in een pilotgroep van het project en heeft inmiddels al diverse keren met de peerfeedbacktool gewerkt. Ze beschrijft zichzelf als een student die niet direct stond te springen om een nieuwe tool in te zetten. Maar, door het volgen van een online tutorial en een introductie in de les werd de bedoeling duidelijk en ging ze ermee aan de slag. Inmiddels gebruikt ze de tool intensief en ziet ze heel duidelijk de meerwaarde ervan in.

“Peerfeedback levert een beloning op. Je wilt iets inleveren want dan krijg je feedback.”

Ingrid vond het fijn dat de peerfeedback in stapjes werd opgebouwd, hierdoor bleef het behapbaar. Voor het geven van feedback word je gekoppeld aan meerdere studenten, dit is prettig omdat je zo vanuit meerdere invalshoeken feedback krijgt. Zelf moest ze oefenen met het vinden van balans in het geven van feedback, je wilt een medestudent niet afbranden, maar je wilt ook niet nietszeggende feedback geven.

De docent moet wel zelf vaardig zijn met de tool anders werkt het niet. Daarnaast staat of valt de tool met of en hoe medestudenten feedback hebben gegeven. Ingrid is van mening dat de kwaliteit van de peerfeedback wel omhoog is gegaan. Door het vaak te doen, bewijst de methode zich. Het komt bij veel vakken terug waardoor ze erin kan blijven groeien.

"Ik gebruik de tool nu heel graag."

Wil je meer weten over peerfeedback? Kijk op www.surf.nl/peerfeedback waar alle geleerde lessen uit de projecten staan.

Tips en voorbeelden voor online onderwijs
De Vraagbaak Online Onderwijs publiceert regelmatig artikelen over online onderwijs en onderwerpen zoals peerfeedback. Met praktische tips en inspirerende voorbeelden.

Wil je op de hoogte blijven? Volg de Vraagbaak Online Onderwijs op de community-pagina en op LinkedIn. Hier kondigen we ook onze webinars aan.

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties