THEMA | Inclusief (online) onderwijs

In dit thema vind je informatie over inclusief onderwijs. Onderwijs dat óók toegankelijk is voor studenten met een functiebeperking of met een ondersteuningsvraag. Denk daarbij aan studenten met een visuele of auditieve beperking of studenten met  concentratiestoornissen, autisme of angstklachten. We willen dat ook deze studenten met succes hun opleiding kunnen doorlopen. En kunnen doorstromen naar een baan die bij hen past. We zoomen daarbij in op handreikingen, tips, opiniestukken en andere relevante items over inclusief (afstands)leren waarbij leren zonder belemmering centraal staat. 

De informatie op deze pagina is niet uitputtend, maar biedt hiervoor een eerste aanzet. Deel ook jouw tips via VraagbaakOnlineOnderwijs@surf.nl

Wil je een vraag stellen aan collega's in de sector? Of heb je een punt van discussie dat je graag met anderen bespreekt? Ga dan naar het forum en post je vraag. Je kunt hier ook reageren op de vragen van anderen. Ook hier meld je je aan met je instellingsaccount om deel te kunnen nemen. 

Het effect van het coronavirus op inclusief toegankelijk onderwijs

Met het coronavirus beseffen we dat naast inclusief onderwijs ook aandacht moet zijn voor digitaal toegankelijk onderwijs. Temeer omdat anders studenten met een functiebeperking kunnen achterblijven en bijvoorbeeld een studieachterstand kunnen oplopen.  

 • Lees het artikel uit de VS over hoe toegankelijkheid lijdt onder de coronacrisis. Hoewel ook een situatieschets uit Amerika, toont het artikel van de NY Times hoe ongelijkheid tussen studenten toeneemt door het sluiten van de fysieke deuren van de campus.
 • Ook in Nederland zien we de ongelijkheden tussen studenten door de crisis toenemen. In het artikel op ScienceGuide worden verschillende voorbeelden uiteengezet, die resulteren in toename van stress, studievertraging en financiële consequenties.
 • Lees het artikel waarin ECIO en een ervaringsdeskundige student stellen dat, bij inclusief onderwijs extra begeleiding en aanpassingen voor studenten met een functiebeperking tijdens de coronacrisis zijn geen luxe zijn, maar noodzaak.
 • Nationale Studenten Enquête 2019: bijna 10% van de wo-studenten ervaren een belemmering door een functiebeperking. Lees de analyse van ECIO.
 • Lees het artikel: Inclusiviteit in het internationale online klaslokaal.
 • Maak kennis met verschillende initiatieven van onderwijsinstellingen voor toegankelijk onderwijs en studentenwelzijn.

Politieke aandacht voor inclusief toegankelijk onderwijs

 • Lees de brief ‘Trek lessen uit de crisis voor studenten met een beperking’ aan de Tweede Kamer als input voor het Algemeen Overleg (24 juni 2020) waar hoger onderwijs en coronavirus op de agenda stond.
 • Lees het artikel over het behoud van online onderwijs in het mbo. Een pleidooi als input voor het AO van de Tweede Kamer (18 juni 2020)
 • Opiniestuk ‘Coronacrisis biedt kansen voor toegankelijkheid van het onderwijs’.

Interessepeiling: landelijk netwerk Digitale toegankelijkheid in het onderwijs

Ben je onderwijsprofessional of functionaris digitale toegankelijkheid en heb je interesse om aan te sluiten bij een netwerk voor digitale toegankelijkheid in het onderwijs? ECIO heeft het voornemen een netwerk op te richten om de krachten te bundelen, kennis met elkaar te delen en samen op te trekken voor het realiseren van duurzame oplossingen.

Tips en handreikingen voor digitaal toegankelijk onderwijs voor studenten met een ondersteuningsvraag

 • Tips over inclusief publiceren met praktische tips voor het toegankelijk maken van materiaal, vind je in de publicaties 'Maak open!’ en ‘Doe mee!' van stichting Dedicon.
 • Tips voor digitaal toegankelijk onderwijs van de VU.
 • Artikel met tips over digitale toegankelijkheid voor studenten met een functiebeperking.
 • Professionals in het hoger onderwijs kunnen met vragen over studeren met een functiebeperking ook terecht bij de ECIO infolijn.

Author

Comments

Dit artikel heeft 2 reacties

Reactie van Robert Schuwer

Voor ontwerp van inclusief onderwijs kunnen de principes van Universal Design for Learning (UDL) ook goede handvatten bieden. Een goed startpunt hiervoor biedt http://udlguidelines.cast.org/