Winnaars Studentenchallenge ‘Slim inzetten van studiedata’

Verschillende onderwijsinstellingen verzamelen en analyseren van (studie)data of hebben plannen in die richting. Mogelijke doelen zijn dan de kwaliteit van het onderwijs verbeteren, studenten beter te begeleiden en uitval te voorkomen. In hoeverre sluiten de doelen en aanpak aan bij de visie van studenten?

Om daarachter te komen daagden we studenten (mbo, hbo, wo) en pas afgestudeerden uit om via een challenge hun visie en ideeën over het (slim) toepassen van studiedata te delen. Welke voor- én nadelen zien ze in het gebruik van studiedata? En welke slimme toepassing(en) op basis van studiedata kunnen ze bedenken? Wat gaat studenten en hun studiegenoten echt verder helpen? 

winnaars
De winnaars van de Studentenchallenge ‘Slim inzetten van studiedata’

We vroegen de studenten om op basis van een interview met minimaal 3 andere studenten/pas afgestudeerden (mbo, hbo of wo) een analyse te maken. 

 • In hoeverre zijn ze op de hoogte dat zij tijdens hun studieloopbaan op allerlei manieren data achterlaten, en dat deze verzameld en (mogelijk) gebruikt (gaan) worden om het onderwijs te verbeteren?
 • Zien zij dit als een positieve of negatieve ontwikkeling? Probeer te omschrijven welke voor- en/of nadelen zij zien. 
 • Wat zijn de grenzen van het gebruik van studiedata? Wat kan nog net wel, en wat kan net niet meer?

Vervolgens werden ze gevraagd een zo concreet mogelijke beschrijving te geven van het door de student bedachte concept (idee, tool, toepassing, …).

 • Wat is het, welke data gebruik je en hoe werkt het?
 • Waarom zal dit aanslaan in de praktijk, welke doelgroepen zijn  erbij gebaat en welke positieve impact dit heeft op de kwaliteit van de studie en het onderwijs?
screenshot Battle of Concepts
De Challenge bij Battle of Concepts

Jury
Nadat de Challenge via Battle of Concepts was uitgezet, was het aan de studenten om met mooie voorstellen te komen. SURF maakte een eerste selectie en daarna zijn 11 voorstellen voorgelegd aan een jury. 

De jury bestond uit:

 • Bram Enning (voorzitter)  - Beleidsadviseur Institutional Research (Hogeschool Leiden) en aanvoerder Zone Studiedata, Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT
 • Bart Rienties - Professor of Learning Analytics - The Open University (VK)
 • Thomas van der Meer- bestuurslid ISO - Interstedelijk Studenten Overleg
 • Jaapjan Vroom - Senior adviseur onderwijsinnovatie en technologie ondersteund leren, Deltion College, aanvoerder data-ondersteund onderwijs
 • Iris Huis in t Veld - innovatieadviseur SURF

Beoordelingscriteria
De jury nam verschillende beoordelingscriteria mee in hun afwegingen:

 • Onderzoekskwaliteit: Hoe goed heb jij je verdiept in studiedata en het studentperspectief?
 • Inventiviteit: Hoe slim en creatief is jouw concept?
 • Verwachte impact: Op hoeveel betrokkenen/ in welke mate zal jouw oplossing een positief effect hebben?
 • Uitvoerbaarheid: Hoe gemakkelijk of duur is het om uit te voeren? Is er genoeg draagvlak?

Juryoverleg en 5 finalisten
Tijdens het juryoverleg op 7 maart had de jury het niet makkelijk. Er waren mooie concepten ingediend die vrijwel allemaal wel interessante elementen bevatten. De jury kwam  toch tot een selectie van 5 finalisten. Deze vijf kregen op 15 maart de prijzen uitgereikt.

juryoverleg online
juryoverleg

Interessant,  inventief en divers
Wat de jury opviel was dat studenten met verrassende inzichten en ideëen kwamen. 
"Interessant, inventief en heel divers" vond de jury. 

Er was vooral verrassing over de thema's. Data inzetten om keuzestress te verminderen (door advies over studie- en cursuskeuzes) bijvoorbeeld.  Ook werd door verschillende studenten ingezet op de motivatie van studenten om te studeren. "‘Data inzetten om keuzestress te verminderen of om de motivatie van studenten om te studeren te verhogen. Dat is een hele andere insteek dan wij als instellingen tot nu toe hadden", werd tijdens het juryoverleg aangegeven. 

De vijf finalisten
De vijf concepten die allemaal een prijs kregen, waren de volgende. Klik op de namen om de volledige concepten te lezen.

1.        Motiveer studenten door data
2.        Ikiguide
3.        Studeren: Waar doe je het voor?
4.        Scarabee
5.        De grijze-massa-student: studiedata geeft ze kleur!
 

15 maart: prijsuitreiking
Op 15 maart was vanuit de studio van SURF de prijsuitreiking. Uit hande van juryvoorzitter Bram Enning ontvingen ze mooie prijzen. Grote winaar was Bram Ruiter met zijn concept: Motiveer studenten door data!

  winnaar Bram Ruiter
  Winnaar Bram Ruiter

  Motiveer studenten door data – Bram Ruiter
  Door het gebruik van data zullen studenten beter weten wat de studiekeuzemogelijkheden zijn en grondiger weten wat ze willen. Keuzestress is een steeds groter wordend probleem bij studenten, zoals een keuze tussen een bachelor of master. Of activiteiten naast de studie. Door dit concept zijn studenten beter in staat om een keuze te maken, er is een goede wisselwerking tussen de instelling en student. Pluspunt is ook dat de student gebruik heeft gemaakt van use cases.

  De jury zegt hierover:
  • “Dit voorstel behandelt verschillende thema’s die je ook terugziet in sommige andere voorstellen, maar dan nog beter dan de andere concepten”.

  • Een heel origineel concept, ook omdat de studieadviseurs hierin een mooie rol hebben”. 
  • De objectieve data komen heel mooi naar voren als ondersteuning van een menselijke keuze”.
  presenteren
  Winnaar Bram Ruiter licht zijn concept toe
  twee mensen in gesprek
  Tweede winnaar Robin Neef

  Ikiguide – Robin Neef
  Ikiguide helpt studenten met het maken van studiekeuzes, op basis van hun studiedata, studievoortgang, persoonlijkheidstype, opgedane vaardigheden en interesses zodat ze kunnen worden wie ze willen en kunnen zijn.

  Hierover zegt de jury:

  • Studeren is meer dan alleen punten halen en een diploma krijgen. Maar het gaat ook om je eigen ontwikkeling en dat is niet eenvoudig”.
  • Alleen de naam al verdient een originaliteitsprijs”.
  presentatie
  Winnaar 3: Nadine Duursma

  Studeren: Waar doe je het voor? – Nadine Duursma
  Betreft een concept om studiedata te gebruiken om studenten intrinsiek te motiveren op basis van twee factoren: het gebrek aan sociaal contact en de toepassing van de theorie in de praktijk.

  De jury was enthousiast door:

  • De onderwerpen sociaal contact en beroepspraktijk worden goed behandeld. Hoe ziet een student de waarde van leerstof terug in het uiteindelijke beroep?
  • In plaats van alleen te focussen op de studie, komen de onderwerpen sociaal aspect en motivatie mooi naar voren”.

  Het concept scoort hoog op inventiviteit en uitvoerbaarheid. Het is origineel en een relevante uitdaging.

   presentatie
   winnaar 4: Tom Stienen

   Scarabee – Tom Stienen
   Combineert praktische informatie over de behoeften van studenten, rekening houdend met hun wensen tijdens een academisch traject. Het is te zien als een keuzehulp.

   De jury:

   • Het concept is goed uitgedacht, met veel details".
   • Goed dat er verder wordt gekeken naar andere instellingen en niet alleen naar de eigen instelling.”
   • Het is een interessant voorstel, alleen scoort het concept laag op uitvoerbaarheid door de complexiteit. Hoe groter het aanbod, hoe moeilijker. Op onderzoekskwaliteit en verwachte impact scoort het voorstel wel hoog
   presentatie
   Winnaar : Bram Lustenhouwer

   De grijze-massa-student: studiedata geeft ze kleur! – Bram Lustenhouwer
   In dit concept is een plan geopperd om de grijze-massa-studenten beter te betrekken bij het onderwijs en op deze manier de kwaliteit van onderwijs te verbeteren en de slagingspercentages te verhogen.

   De jury:

   • Veel learning analytics leggen de focus op de betere student naar boven brengen, of worstelingen van een student. Interessant aan dit concept is, de focus op de studenten die tussen wal en schip vallen. Het voorstel is ook goed opgeschreven”.

   Vervolg
   Inmiddels hebben de eerste geïnteresseerden van instellingen zich bij SURF gemeld; zij willen graag meer informatie over de concepten. Ook de 5 studenten zijn enthousiast. Ze willen graag met instellingen in contact komen om te bekijken hoe de concepten zouden kunnen passen in het onderwijs. SURF wil dit gesprek tussen instellingen en studenten graag stimuleren en faciliteren. Wil je meer informatie, neem dan even contact op met Karianne Vermaas via karianne.vermaas@surf.nl 

   Auteur

   Reacties

   Dit artikel heeft 0 reacties