App om parate kennis te oefenen: handig leren via je mobiel

Via het netwerk van de Leiden Teachers’ Academy delen we heel veel voorbeelden met elkaar van nieuwe onderwijswerkvormen. Veel van die werkvormen hebben, zeker de afgelopen twee jaar, te maken met digitalisering van het onderwijs. Ik geloof dat het belangrijk is om hier goed onderzoek naar te doen, zodat we onze didactische strategieën ook echt gevalideerd kunnen verbeteren. Dat is niet alleen goed voor de studenten, maar voor mij als docent ook motiverend.

Flexibel leren

Mijn interesse en onderzoek richt zich op dit moment op de mogelijkheden van mobiel leren. Er zijn zoveel momenten waarop je even snel je mobiele telefoon pakt om iets op te zoeken of na te kijken. Dat kan met leermaterialen natuurlijk ook, maar er zijn maar weinig studenten die hun telefoon gebruiken om te studeren. Ik stel me voor dat wanneer een student staat te wachten op de trein het leuk en nuttig kan zijn om even te kunnen herhalen waar het college van daarnet over ging. En als de App dan een dag later nog een herinnering stuurt blijft de student met de stof bezig.

Onderstaand de samenvatting en hier de link naar het volledige artikel: "Mobile learning research to increase the evidence base for teaching strategies"

Grafische weergave van het aanmaken van een poetsvraag in 3 stappen

Kwantiteit boven kwaliteit

Het Nederlandse (universitaire) onderwijs is wat mij betreft de laatste 2 decennia helaas ten prooi gevallen aan een hoge mate van financiële controledrift. Onderwijsinstellingen worden beboet als studenten te lang over hun studie doen en van studenten wordt een lening omgezet in een schuld. Dus is er helaas een noodzaak gekomen voor beide partijen om een opleiding zo snel mogelijk af te maken. Via allerlei trucs (minder vakken tegelijkertijd, vakken kleiner maken) wordt dit nu bereikt. Studiepunten scoren is daarmee belangrijker geworden dan kennis en vaardigheden opdoen om goed voorbereid de arbeidsmarkt op te gaan.

Cramming

Studenten gaan hierdoor op aan andere manier studeren. In het Engels heet dat cramming en ik weet daar eigenlijk niet eens een goed Nederlands woord voor dat de lading dekt. Kennis stampen komt nog het dichtstbij. Het heeft als negatief resultaat dat die kennis na het tentamen weer heel snel vergeten wordt. Wel efficiënt dus, maar ongewenst. Want de stof wordt dus niet onthouden en ook veelal niet zodanig begrepen dat het ook kan worden toegepast in andere situaties (transfer).

Parate kennis ontwikkelen: herhalen, herhalen, herhalen

Bij elke opleiding is er een basis van parate of reproduceerbare kennis nodig. Omdat die kennis dus snel vergeten wordt is herhaling belangrijk, want dan beklijft het wel. Onthouden van kennis lukt het beste als er tussen de herhaalde studiemomenten (voldoende) tijd zit. En daarnaast zijn (summatieve) toetsen beter dan alleen maar de stof keer op keer doorlezen.  

Het softwarepacket Cerego combineert dit tijdig repeteren en toetsen via intelligente software. De studievoortgang en het gedrag van elke student worden bijgehouden. Via pushberichten op de telefoon krijgen studenten te horen wanneer het de beste tijd is voor een volgende studeersessie. En de software selecteert ook welke stof op dat moment het beste herhaald kan worden. Minder cramming en betere studeervaardigheden claimt Cerego. Of dat zo is en hoe we de App dan exact moeten inzetten onderzoeken we binnen ons onderwijs.

En, werkt het?

Het project dat we doen heeft een looptijd van drie jaar. In het eerste jaar hebben we ons voornamelijk gefocust op hoe we de software moesten implementeren. We hebben geleerd hoe we goede inhoud moeten maken, bijvoorbeeld flash cards, vragen en plaatjes. Studenten hebben het uitgeprobeerd en waren positief.

In het tweede jaar gingen meer docenten Cerego gebruiken. We onderzochten of er verschil was tussen studenten die wel en niet de software gebruikten. Dat verschil was er duidelijk. Studenten die met Cerego hadden gewerkt in het 1e kwartaal haalden bij een retentietoets in het 4e kwartaal hogere scores dan studenten die het niet hadden gebruikt. In het derde jaar, dat nu loopt, kijken we verder naar deze leereffecten.

De studenten waarderen de app omdat ze dode momenten kunnen gebruiken om effectief te studeren. Opvallend is dat alle geneeskundestudenten de app gebruiken, maar een veel kleiner percentage van de scheikundestudenten. Ook valt het ons op dat veel studenten ondanks het gebruik van de app nog steeds cramming-gedrag vertonen. Kortom: er valt nog veel te onderzoeken op het gebied van mobiel leren!

Meer weten?
Heb je vragen over deze blog of wil je meer weten over de onderzoeksresultaten? Deel een reactie onder dit bericht.

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 2 reacties

Reactie van Sutherland-van…

Beste Ludo, ik heb interesse in de mogelijkheden van de app. Ik zie ook toepassing voor medische terminologie en toepassing daarvan. Verder ook voor stralingsfysica. Graag kom ik in contact met je.

Reactie van Sutherland-van…

Beste Ludo, ik heb interesse in de mogelijkheden van de app. Ik zie ook toepassing voor medische terminologie en toepassing daarvan. Verder ook voor stralingsfysica. Graag kom ik in contact met je.