Blended Learning: een didactisch concept

In het onderwijs raken online en offline systemen steeds meer met elkaar verstrengeld. Professionals van nu hebben daarom andere competenties nodig dan zo'n vijftien jaar geleden. Hogeschool Utrecht wil studenten opleiden tot beroepsbeoefenaren op een manier die aansluit bij de samenleving en de beroepspraktijk van nu, en de toekomst van hun vak.

Het antwoord is volgens velen: blended learning. Dat maakt gepersonaliseerd leren en studeren beter mogelijk, omdat het minder afhankelijk is van tijd en plaats. Studeren sluit zo nauwer aan bij ontwikkelingen in de beroepspraktijk. En we verwachten dat het leidt tot effectiever leren. 

De Faculteit Educatie van de Hogeschool Utrecht heeft een Didactisch Concept geschreven voor blended learning. Wij zien blended learning als een ontwerpbenadering voor onderwijs. Aan de hand van het 'spinnenweb' van Van den Akker ontwikkelen we een didactisch concept voor blended learning. Je treft het concept hier aan.

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties