Digitaliseringsimpuls Onderwijs: Centers for Teaching & Learning

In de Digitaliseringsimpuls Onderwijs, het innovatieprogramma waarvoor MBO Raad, Vereniging Hogescholen, Universiteiten van Nederland (voorheen VSNU) en SURF 560 miljoen euro ontvingen uit het Nationaal Groeifonds, en waar mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten zelf nog 43 miljoen euro inkind aan bijdragen, staan lerernden en docenten centraal.

Docenten zullen niet alleen een belangrijke rol spelen in de transformatiehubs (zie hiervoor ook een vorige post) en in de kennisinfrastructuur, zij gaan ook direct de stuurgroep en de programmadirecteur adviseren over de voortgang van het programma, de aanpak en de resultaten. Ook lerenden krijgen daarom een direct adviserende rol.

De Digitalsieringsimpuls Onderwijs heeft alleen echte impact als de resultaten aansluiten bij wat lerenden en docenten nodig hebben, en als zij daar direct toegang toe hebben. Ondersteuning van lerenden en docenten moet heel direct beschikbaar zijn. Dat organiseer je juist weer niet het beste op nationaal niveau. Daarom is een belangrijk onderdeel van het programma het inrichten van Centers for Teaching & Learning. Er zijn al een heel aantal instellingen die zo'n center hebben. Bijvoorbeeld het Centre for Academic Teaching van Utrecht University. Of het Teaching and Learning Centre van University of Amsterdam. Het is de ambitie van het programma dat in 2030 alle 113 mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten zo'n Center for Teaching & Learning hebben. Ze kunnen het Center inrichten op de manier die het beste past bij hun eigen organisatiestructuur en cultuur. Als het maar gericht is op het faciliteren en professionaliseren van docenten en studenten. Voor alle instellingen is een startsubsidie beschikbaar. Of, voor instellingen die al zo'n Center hebben, een subsidie voor het doorontwikkelen van het Center.

In het programma gaan we organiseren dat de Centers for Teaching & Learning van alle instellingen kennis en ervaringen uitwisselen en van elkaar kunnen leren. De Centers zijn een belangrijk schakelpunt tusssen de onderwijsinstelling en het nationale programma. Ze kunnen alle resultaten van de nationale kennisinfrastructuur en van de nationale ict-infrastructuur (daarover meer in een volgende post) gebruiken, en ook aangeven waar ze behoefte aan hebben.

De subisidies voor de Centers for Teaching & Learning zijn echt bedoeld als startsubsidie, instellingen committeren zich aan het zelf verder uitbouwen en blijven financieren van de Centers.

    Auteur

    Reacties

    Dit artikel heeft 1 reactie

    Reactie van Klaassen, Mike

    Spelfout: "...staan lerernden en docenten centraal...."