Ervaring met blended leren aan de Universiteit Gent (België)

Met groeiende interesse probeer ik zo veel mogelijk de trends en voorbeelden op het vlak van blended leren en implementaties van nieuwe leeromgevingen aan Nederlandse onderwijsinstellingen te volgen. Als wederdienst deel ik ook graag eens ervaringen vanuit Vlaanderen…

Ikzelf adviseer docenten aan de Universiteit Gent rond blended leren. De UGent biedt zo'n 80 bacheloropleidingen en zo'n 140 masteropleidingen aan die worden georganiseerd door 11 faculteiten (nog eens onderverdeeld in ruim 100 vakgroepen). De UGent huisvest meer dan 41.000 studenten en 9.000 personeelsleden. Samen met de KU Leuven vormen we de 2 grootste universiteiten in Vlaanderen.

De UGent startte met een strategisch project rond blended leren in 2013 (zie http://icto.ugent.be/nl/blendedlearning/strategisch-project). Momenteel bereiden we ook een Europese aanbesteding voor om een piloot van een nieuwe leeromgeving te kunnen implementeren vanaf sep 2018 (zie http://icto.ugent.be/nl/content/project-vernieuwing-elo).

Ondanks dat ik de enige officiële ondersteuner ben voor blended leren probeer ik toch mijn tijd te verdelen tussen het actief communiceren over het technisch gebruik van onze leer- en toetsomgeving en multimediavoorzieningen (via een website, nieuwsbrieven, FAQ, handleidingen, ...), het organiseren van didactische en/of technologische workshops (op maat, locatie en vraag van de faculteiten) en het bieden van praktische één op één ondersteuning op zowel pedagogisch als technologisch vlak (bv. bij de implementatie van zelfstudietrajecten in elektronische leerpaden) tot 8u per lesgever.

Ik ben met andere woorden een stukje helpdesk, een stukje onderwijskundige en een stukje technicus waardoor ik wel weet wat er leeft bij student en docent enerzijds en wat er mogelijk is qua digitale oplossingen binnen onze ELO anderzijds.

Met collega's onderwijstechnologie/innovatie binnen onze faculteiten heb ik wel regelmatig informeel contact (maandelijks netwerklunches) en in mindere mate met gelijklopende profielen van enkele andere onderwijsinstellingen (HOGent, Artevelde HS, KULeuven, VUB, ...).

Al mijn info op http://icto.ugent.be staat bewust publiek om kennis te delen. Op deze site vinden jullie ook wat lessons learned van het strategisch project (http://icto.ugent.be/nl/content/lessons-learned-van-het-strategisch-pro…) en andere praktijkverhalen.

Daarnaast integreer ik waar mogelijk mijn eigen curated overzicht van digitale leermiddelen op https://zeef.com/profile/frederic.bruynings en https://tagpacker.com/user/frederic.bruynings.

De UGent heeft ook een website met pedagogische onderwijstips, maar deze staat niet publiek. Deze tips worden geschreven door collega’s van de afdeling onderwijskwaliteitszorg. Zij voorzien ook docententrainingen, trainingen rond activerende werkvormen en videotrainingen.

Staan we ver met blended leren? Nooit ver genoeg. Biedt de huidige ELO genoeg tools? Misschien, maar niet op een gebruiksvriendelijke manier. Is onderwijs belangrijk aan onze instelling? Ja, maar minder belangrijk dan onderzoek voor de loopbaanontwikkeling van onze proffen. Zien proffen mij graag komen? Ja, want ze klagen over een gebrek aan tijd (en gebrek aan ICT kennis of wil om zich te verdiepen in een verouderde ELO).

Ik probeer op mijn eigen manier de eilandjes binnen de UGent te verminderen, maar op Vlaams niveau bestaan er duidelijk nog heel wat eilandjes.

Er is geen centraal orgaan gestimuleerd vanuit de overheid om over de grenzen van onderwijsinstellingen heen op een georganiseerde manier best practices te delen. Er is zoiets als het KVAB dat in 2013 (http://kvab.be/standpunten/open-learning-het-hoger-onderwijs) en 2014 (http://kvab.be/denkersprogramma/e-learning-en-blended-learning) en vooral 2016 (http://www.kvab.be/activiteiten/een-vlaams-platform-voor-digitale-innovatie-het-hoger-onderwijs-zin-onzin) eens wat mensen uit verschillende onderwijsinstellingen samenbracht maar met die aanbevelingen deden onze politieke machthebbers verder niets. Onlangs was er wel nog een nieuwsbericht dat we een Universiteit van Vlaanderen (n.a.v. de universiteit van Nederland) zouden opzetten, zie www.standaard.be/cnt/dmf20170905_03055528.  

Enfin, we lopen wel wat achter in Vlaanderen terwijl jullie Surf hebben. Soms zijn er wel onderwijsdagen waarbij collega’s uit Leuven stilletjes welkom zijn in Gent en vice versa, of wisselen we sprekers uit, of organiseren we samen opleidingen (bv. alliantie UGent - VUB)... Maar SURF bestaat dus niet in België. En daar ben ik best jaloers op.

 

Frédéric Bruynings
Blended learning
T +32 9 264 98 04

Directie ICT
Afdeling Onderwijstechnologie

Campus Sterre, Gebouw S9, Krijgslaan 281, 9000 Gent, België routebeschrijving
T secretariaat +32 9 264 47 31 / F +32 9 264 49 94

Blijf op de hoogte van onderwijstechnologie aan de UGent via:

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties