Experience Day Education Spaces – TU Delft

Dag allen,

Gister ben ik op bezoek geweest bij de TU Delft in het kader van hun Experience Day Education Spaces. Dit event was opgezet vanuit de overweldigende belangstelling voor bezichtiging van hun nieuwe onderwijsgebouw Pulse (meer info hier). Pulse is een nieuw centraal onderwijsgebouw waarin studenten en docenten elkaar op innovatieve wijze vinden, samenwerken, kennis construeren en met elkaar delen.

Het programma bestond uit twee keynotes over de onderwijsvisie van de TU Delft en het governance model gehanteerd bij de ontwikkeling van dit gebouw. Daarnaast werden er workshops gegeven over didactiek, vastgoedstrategie, technologie, stakeholder management (governance) en konden we het gebouw aanschouwen tijdens een rondleiding. Tenslotte nog een paneldiscussie met mensen die onderzoek doen naar learning spaces.

Ik wil graag enkele key takeaways delen waarvan ik denk dat ze relevant zijn:
 

  • De TU Delft heeft een Cookbook Education Spaces ontwikkeld. Dit boek beschrijft de vereisten voor leer- en studeeromgevingen en is opgesteld in co-creatie met docenten, studenten en ondersteuners. Ik denk dat de door hun opgestelde criteria goed gebruikt kunnen worden bij de ontwikkeling van innovatieve learning spaces. Download de publicatie hier.
  • Het nieuwe gebouw Pulse is echt een mooi voorbeeld van hoe een innovatieve leeromgeving er anno 2019 uit kan zien. Verrassend was het feit dat er ook zogenaamde bezinningsruimtes zijn ontwikkeld, zonder wifi-punten en geen enkel stopcontact. Daar was kennelijk zowel vanuit docenten als studenten behoefte aan. Andere ruimtes daarentegen zitten vol met technologie en flexibiliteit, altijd vanuit de gedachte dat die technologie bedoeld is om het activerend leren te bevorderen. Interessant vond ik hun collegezaal met samenwerkingsterrassen, waarin op 3 plateaus in groepen kan worden samengewerkt, maar er toch ook een college voor een grote groep mogelijk is.
Collegezaal met samenwerkingsplateaus
Foto van collegezaal met samenwerkingsplateaus

Daarnaast is niet alleen nagedacht over de formele onderwijstijd, ook voor het elkaar ontmoeten in de informele/sociale sfeer is mogelijk. Een goed cateringplan, goed gebruik van de gangen en voor zowel binnen als buiten mogelijkheden tot samenkomen zorgen voor verbinding van studenten met de campus. Het sticky campus principe dus (laten plakken van studenten aan de campus).
 

  • In het gebouw is ook een zogenaamd Teaching Lab ontwikkeld. Deze enorme ruimte is een soort docentenkamer 2.0, maar zou ook zeer geschikt zijn voor een leerplein voor studenten. De ruimte biedt tal van mogelijkheden en faciliteert verschillende functies. Zo is er de mogelijkheid tot het geven van workshops, zijn er samenwerkingsruimtes aan de buitenkanten, individuele studeerplekken, computerrijen, open ontmoetingsplekken, een geïntegreerde centrale balie, muren die ook als whiteboards inzetbaar zijn en meerdere niveaus door slim gebruik van trappen en balkons. Onderaan deze post foto's van deze ruimte.
  • Een van de projecten waar de TU Delft bij betrokken is (en ikzelf ook als klankborddeelnemer) is het EMBED project. Dit project is bezig met de ontwikkeling van een Europees Maturity Model for Blended Education (EMBED). Verschillende universiteiten werken hierin samen om een referentiemodel te creëren waarin het ontwikkelen en implementeren van blended learning op meerdere niveaus in kaart kan worden gebracht. Het gaat om zowel de ontwikkeling van cursussen, als om organisationele aspecten, zoals professionalisering, ondersteuning, onderwijskundig leiderschap, ontwikkeling van beleid en strategieën, etc. Ik denk dat dit model kan helpen bij richting geven in de ontwikkeling van meer blended onderwijs en de juiste ondersteuning voor docenten.
Het EMBED model op mesoniveau --> spinstructuur, alles beïnvloed elkaar.
Het EMBED model op mesoniveau --> spinstructuur, alles beïnvloed elkaar.
  • De TU Delft is bezig met de ontwikkeling van een online tool waarin learning spaces ontworpen kunnen worden op basis van verschillende variabelen. Nu nog niet publiekelijk beschikbaar, maar interessant om in de gaten te houden.
Automatische tekeningen voor allerlei soorten klasruimtes
Automatische tekeningen voor allerlei soorten klasruimtes
Variabelen invullen, schermafbeelding
Variabelen invullen
  • Er waren enkele posterpresentaties over learning spaces. Interessant is een onderzoek naar smart campustools die bepaalde processen versimpelen.
Verkennend onderzoek naar technologierijke learning spaces in het hoger onderwijs
Onderzoek naar innovatieve learning spaces
Uitleg van de smart campus tool
Onderzoek naar Smart Campus Tools

Tot zover, gr. Barend

FOTO'S VAN HET GROTE TEACHING LAB:

Banner bij de binnenkomst van het evenement
Binnenkomst
Mensen in de workshopruimte
Workshopruimte die ook open kan
3D rendering van een ruimte met tafels en zitplekken om samen te werken
Samenwerkingsmogelijkheden, flexibel
De ontmoetingsplek ruimte met een aantal mensen er in
Ontmoetingsplekken, maar ook plenair mogelijk
Bureaus met een rij computers waar één iemand aan aan het werken is
Computerrij
Ruimte met tafels en stoelen, een boekenkast een een koffiezetapparaat
Woonkamer op het balkon
Ruimte met tafels en stoelen en groot TV scherm en een plant
Samenwerking op het balkon
Ruimte met lage stoelen en tafeltjes om informeel samen te komen
Informeel samenkomen
Uitzicht vanaf het balkon op de ruimte beneden, met planten, schermen, stoelen en lampen
Vanaf het balkon
Glasplaten op muren met markers erbij zodat je op de muur kan schrijven
Beschrijfbare muren
De centrale balie, met tafels, laptops en mensen die rondlopen
Centrale balie

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties