Exploring sustainable student travel behaviour in The Netherlands: balancing online and on-campus learning

Als onderdeel van mijn promotie heb ik een onderzoek gedaan bij studenten om te weten te komen hoe en waarom ze naar het hoger onderwijs instituut reizen en of online leren een alternatief zou kunnen zijn. Verkeersmobiliteit is namelijk een probleem in Nederland, zowel wat betreft drukte op wegen en ov als voor de CO2-uitstoot. Pratende in 5 focusgroepen met studenten uit allerlei opleidingen blijkt duidelijk dat studenten, zeker als ze reistijd hebben, elke keer een overwogen keuze maken of ze wel of niet naar de les gaan. Deze overwegingen hebben voornamelijk te maken met de tijd en het aantal lessen op die dag, het type leeractiviteit en hun eigen behoeften. Leeractiviteiten met veel interactie zoals werkcolleges en samenwerkingsbijeenkomsten vinden ze belangrijk om fysiek te volgen, terwijl lessen gericht op acquisitie, zoals hoorcolleges, zouden ze graag online beschikbaar willen hebben.

Meer hierover kun je lezen in het artikel:  Exploring sustainable student travel behaviour in The Netherlands: balancing online and on-campus learning  van Marieke Versteijlen, Bert van Wee en Arjen Wals

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties