Het geneesmiddel van de week – hoe studenten leren van korte video’s

Hoe kunnen artsen in opleiding gestaag geneesmiddelenkennis opbouwen? Ze studeren ‘medicijnen’ maar hebben vaak toch onvoldoende kennis over medicijnen, of vinden het lastig die kennis op te doen. Vijf jaar geleden ontstond er een mooi plan. ‘Het geneesmiddel van de week’: een serie korte video’s. We nemen je graag mee in onze aanpak en wat dat heeft opgeleverd.

Alle benodigde kennis in één korte, wekelijkse video

Elke week krijgen studenten een nieuwe video over een geneesmiddel, en dat zes jaar lang. De filmpjes over het geneesmiddel van de week duren rond de 5 minuten en bespreken de belangrijkste indicaties, het werkingsmechanisme, belangrijke bijwerkingen, en eventuele nog andere niet te missen feiten over het geneesmiddel. Diepgang en volledigheid zijn nadrukkelijk niet ons doel. Wél zetten we in zo’n video de need to knows van het geneesmiddel op een rijtje.

Het format is simpel: een docent geeft een minicollege met een aantal slides. Soms komt een slide even volledig in beeld, bijvoorbeeld met een schema van een werkingsmechanisme. In het destijds nieuwe mastercurriculum Erasmusarts 2020 werden de video’s voor het eerst gebruikt. Bij elke onderwijsweek voorafgaand aan de coschappen hoorde één video die daarbij aansloot. In de week over acute geneeskunde staat bijvoorbeeld adrenaline centraal, in één van de kinder-weken zien studenten de video over kinderparacetamol, en bij sociale geneeskunde hoort een video over het BMR-vaccin.

De video’s zijn tot stand gekomen samen met een grote groep enthousiaste collega’s waaronder ook studenten. Inmiddels staan er 227 video’s online met ruim 64.000 views en we nemen nog steeds nieuwe video’s op. Ook is een aantal eerder opgenomen video’s al opnieuw opgenomen door veranderde richtlijnen en kennis. Studenten beoordelen de filmpjes met hoge cijfers, en daar zijn we heel blij mee. Maar leiden ze ook tot het gewenste resultaat?

Onderzoek naar het leereffect van de video’s

Hoe zetten we de video’s nu zó in dat ze tot een zo optimaal mogelijk leerresultaat leiden? Net zoals de toekomstige zorgprofessionals hun geneesmiddelen later zo effectief mogelijk willen inzetten. Dankzij de Community for Learning and Innovation van de Erasmus Universiteit (#CLI) heb ik dat samen met collega’s mogen onderzoeken. We hebben onderzocht of de vraag “Voel je je nu zelfverzekerd om dit geneesmiddel voor te schrijven?” ná de video het zelfregulerend leren bevordert.

En we hebben een studie gedaan naar het effect van quizzen in de video’s. Bijvoorbeeld: Als je metéén aan het eind van de video een aantal vragen stelt, wat doet dat met de kennisbeklijving op korte en lange termijn, en met het studeergedrag? Kijken studenten bijvoorbeeld vaker nóg een keer naar de video’s? Met de resultaten van dit onderzoek zijn we nu hard aan het puzzelen. Het studeergedrag hebben we met ons onderzoek ook in kaart gebracht en we zien daarin verschillende patronen:
 

  • de student die keurig het rooster volgt;
  • de starter vol goede moed die na een paar weken afhaakt;
  • de binge-watcher vlak voor het tentamen;
  • en natuurlijk de studenten die geen patroon volgen.

Daarnaast hebben we met de studenten in focusgroepjes besproken hoe ze nu eigenlijk leren met de video’s. Dat was waanzinnig leerzaam! Zo weten we nu dat de filmpjes er tijdens co-schappen regelmatig bij worden gepakt. En dat studenten struggelen met het samenvatten van de video’s omdat ze zo’n hoge informatiedichtheid hebben; het filmpje is eigenlijk al een samenvatting. Studenten vinden het fijn als de video’s zijn ingebed in online casuïstiek of e-modules. Maar in de focusgesprekken ontdekten we ook dat studenten zelf vaak het beste weten wanneer ze behoefte hebben aan welk filmpje.

Tot slot

Ook voor ons als docenten blíjft dit een leerzame exercitie. Want bij elk script vragen we ons af: Is dit iets wat een basisarts moet weten? Of gaat dit te diep? En is deze kennis mogelijk morgen weer anders? Pas als je iets goed uit kunt leggen, snap je het zélf ook goed. Al die werkingsmechanismes van geneesmiddelen zijn voor sommige collega’s ook weer een opfrisser, zullen we maar zeggen.

Elke docent in Nederland die iets aan deze video’s heeft, is welkom om ze te gebruiken! Je vindt de filmpjes hier.

Foto door freestocks  via Unsplash

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 3 reacties

Reactie van Marjoleine Ver…

Mooi project! Is het mogelijk om het wetenschappelijk artikel wat bij dit onderzoek hoort ook te delen? Of is het nog niet gepubliceerd?

Reactie van F. van Rosse

Er wordt momenteel aan 2 wetenschappelijke stukken gewerkt, nog niet gepubliceerd dus. Hopelijk snel!